Табл.2.2(білоус) Концентрації забруднюючих речовин по різних створах р. Білоус

Назва створу

Середньорічні показники, мг /дм3

амоній сольовий

ХСК

БСКп

фосфати

нітрити

р.Білоус вище м.Чернігова

0,25

23,8

3,25

0,56

0,043

р.Білоус вище скиду о/с м.Чернігова

0,2

24,5

3,76

0,35

0,031

р.Білоус нижче скиду о/с м.Чернігова

4,85

30,7

8,32

8,84

0,27

р.Білоус, гирло

5,61

30,5

9,97

5,69

0,25

ГДК для водойм рибогосподарського призначення

0,5

не норм.

3,0

3,5

0,08