Табл. 2.3.1. Земельний фонд
 

1999

2000

2001

Основні види угідь

Всього тис.га

% до загаль-ної площі тери-торії

Всього

тис.га

% до загаль-ної площі тери-торії

Всього

тис.га

% до загаль-ної площі тери-торії

1

2

3

4

5

6

7

Сільськогосподарські угіддя, у т.ч.:

2107,7

66,1

2106,8

66,0

2105,7

66,0

рілля

1348,0

42,3

1341,1

42,0

1347,8

42,2

багаторічні насадження

25,0

0,8

25,1

0,8

25,1

0,8

сіножаті

334,9

10,5

334,0

10,5

331,5

10,4

пасовища

296,2

9,3

295,2

9,2

295,4

9,3

перелоги

103,6

3,2

111,4

3,5

105,9

3,3

Ліси і інші лісовкриті площі, з них:

712,0

22,3

712,2

22,3

713,0

22,3

-вкритих лісовою рослинністю

622,9

19,5

623,1

19,5

623,5

19,5

-не вкриті лісовою рослинністю

25,8

0,8

25,6

0,8

25,8

0,8

-інші лісовкриті площі, у тому числі:

63,3

2,0

63,5

2,0

63,7

2,0

- полезахисні лісові смуги

10,2

0,3

10,1

0,3

10,0

0,3

- інші захисні лісові насадження

21,8

0,7

21,9

0,7

22,0

0,7

- чагарники

31,3

1,0

31,5

1,0

31,7

1,0

Забудовані землі

101,0

3,1

100,8

3,2

100,9

3,2

Відкриті заболочені землі

117,2

3,7

118,2

3,7

   

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом , у тому числі:

 

27,7

 

0,9

 

27,8

 

0,9

 

27,8

 

0,8

-піски

14,0

0,4

13,9

0,4

14,0

0,4

-яри

3,8

0,1

3,7

0,1

3,6

0,1

-землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями

9,9

0,3

10,2

0,3

10,2

0,3

Разом земель (суходіл)

3122,8

97,9

3122,8

97,9

3122,8

97,9

Води (території, що покриті поверхневими водами)

67,5

2,1

67,5

2,1

67,5

2,1

Разом (територія)

3190,3

100

3190,3

100

3190,3

100