Табл. 2.2.3. Динаміка водоспоживання і водовідведення (млн. куб. м)

Показники

1999

2000

2001

1

4

5

6

Забрано води

     

всього

150,1

134,8

140,9

у т.ч. - підземних

88,4

75,3

74,88

- поверхневих

61,7

59,5

65,98

у т.ч. стічної

6,53

6,53

6.53

Використано води

137,8

122,0

128,6

у т.ч. - стічної

6,53

6,53

6.53

- на комунально-побутові потреби

44,2

41,21

39,59

- на виробничі потреби

65,81

63,03

69,88

у т..ч. енергетика

46,35

44,86

51,93

питної якості на

виробничі потреби

0,165

0,076

7,037

- на сільське господарство

26,46

16,5

17,82

- на зрошення і обводнення

0,38

0,002

0,002

- інші потреби

1,33

1,26

1,32

Водовідведення, всього

103,5

96,27

102,8

в т.ч. нормативно-

очищених

12,52

10,07

9,30

- недостатньо очищених

33,702

32,34

31,76

- без очистки

0,0066

-

0,027

- нормативно чистих без

очистки

47,14

44,73

50,99

- скид шахтно-руднич-

них

3,582

4,07

4,50

- вигреби та поля

фільтрації

6,544

5,06

5,53

- обсяг зворотної і

повторної води

167,8

177,2

170,42

відсоток економії свіжої води

69,22

71,13

68,28