Табл.2.3.3. Заходи щодо охорони земель

Заходи

Одиниця виміру

Обсяг вжитих заходів за роками

% 2001 р.

до 2000 р.

1999

2000

2001

Створення захисних лісових насаджень

га

765

597

366

61

Рекультивація порушених земель

га

72

52

66

127