Табл. 2.4.1. Мінерально-сировинна база

Види корисних копалин

Загальна кількість родовищ

Родовища, що розробляються

Одиниця виміру

Видобуто сировини у 2001 р.

Балансові запаси станом на 1.1.2002 р.

2000

2001

2000

2001

1. Паливно-хімічна сировина

нафта

21

21

17

17

тис.т.

462.6

12742,4

газоконден-сат

11

11

7

7

тис.т.

10.1

2360,9

газ природний вільний

11

11

7

7

млн.м.3

99.0

10485

газ природний розчинений у нафті

19

19

17

17

млн.м.3

40.0

1532

торф

198

198

88

88

тис.т.

69.0

64183

2. Гірничо-хімічна сировина

бішофіт

1

1

1

1

тис. м.3

1.442

56.3

3. Будівельні матеріали

цегельно-черепична сировина

98

98

59

59

тис.т.

48

89400

карбонатна сировина (крейда)

6

6

2

2

тис.т.

16

34820

скляна сировина

3

3

1

1

тис.т

17

18271

глина тугоплавка

3

3

1

1

тис.т.

0

1229

цементна сировина

2

2

1

1

тис.т.

0

304467

пісок будівельний

9

9

1

0

тис.м3

0

117532

4. Гідроресурси

мінеральні води

6

6

2

2

тис. куб.м.

13,9

86 м.3/добу

прісні підземні води

10

10

5

6

млн.

куб.м

140,9

423.1 тис. м.3/добу