Табл.2.2 (удай) Концентрації забруднюючих речовин по різних створах р. Удай

Назва створу

Середньорічні і показники, мг /дм3

амоній сольовий

ХСК

БСКп

фосфати

нітрити

р.Удай вище смт .Варва

0,36

20,1

2,13

1,34

0,03

р.Удай нижче смт .Варва

1,45

28

5,02

1,63

0,11

р.Удай , с.Нова Гребля (на кордоні з Полтавською областю)

0,35

24

3,3

1,32

0,03

ГДК для водойм рибогосподарського призначення

0,5

не норм.

3,0

3,5

0,08