Табл.2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація у 2001 р.

Види земель

Разом на початок року, тис. га

Проведено консервацію, тис. га

Потребують консервації, тис. га

Деградовані землі

80,0

-

80,0

Малопродуктивні землі

58,7

-

58,7