Табл. 7.3. Хіміко-аналітичний контроль ґрунтів та відходів

Відібрано проб

Всього відібрано та проаналізовано проб

Здійснено

компонентовиз-

начень

Кількість визначу вальних хімічних елементів, сполук та показників

Кількість випадків перевищень ГДК чи кларків

ґрунтів

відходів

1

2

3

4

5

6

206

-

206

1273

12 ; механічний склад; рН сольової витяжки; гумус; нітрати; хлориди; сірка рухома; нафтопродукти; Zn; Cu; Cd; Co; Pb.

36 – нафтопродукти*

*Примітка – забруднення ґрунту вздовж траси нафтопродуктопроводу “Гнідинці - Прилуки”