Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області

Обласний центр,

міста

обласного

підпорядкування,

райони

Кількість

місць видалення

зареєстрованих

відходів

Загальна площа місць видалення відходів,

тис. м2

Загальний

фактичний об’єм місць видалення відходів,

тис. м3

Загальна фактична маса

відходів на початок року,

тис. т

Обсяги лімітів на розміщення відходів на даних місцях видалення,

тис. т

Направлено фактично відходів на місце видалення протягом року

тис. т

Загальна фактична маса відходів на кінець року

тис. т

Кількість місць видалення відходів, що не відповідають діючим нормативам

Кількість місць видалення відходів, де здійснюється екологічний моніторинг

разом

у т.ч. де власник ще не визначено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

м. Чернігів

3

1

288

-

3013,3149

112,258

78,4

3091,7

2

2

м. Ніжин

1

-

150

-

353,38

4,258

20,9

374,28

-

-

м. Прилуки

1

-

90

-

197,67

33,292

37,84

235,51

-

1

Бахмацький

26

-

248,7

-

330,6

13,095

5,8

336,4

1

1

Бобровицький

31

-

276

-

170,298

58,241

37,1

207,398

30

-

Борзнянський

31

-

278

-

963,2467

98,335

65,2861

1028,5328

4

-

Варвинський

14

-

67,5

-

169,5

1,317

2,63

172,13

3

-

Городнянський

36

-

693

-

394,096

16,187

9,5

403,596

10

-

Ічнянський

44

-

314,2

-

418,249

345,289

248,948

667,197

6

-

Козелецький

106

-

924,5

-

373,8

35,507

4,3

378,1

4

-

Коропський

39

-

291,8

-

760,41

0

19,8

239,6

19

-

Корюківський

26

-

276

-

251,625

5,381

43,12

294,745

-

-

Куликівський

16

-

100,5

-

228,523

8,015

0,576

229,099

-

-

Менський

24

-

216

-

308,1225

0,108

35,735

343,8575

6

1

Ніжинський

35

-

127

-

120,8325

14,02

7,1

127,93

2

-

Н.-Сіверський

37

-

192

-

353,0745

58,349

10,6

363,6745

27

1

Носівський

20

-

86

-

372,14

95,628

31,43

403,57

11

-

Прилуцький

56

-

477,8

-

694,83

8,389

12,734

707,564

-

2

Ріпкинський

21

-

388

-

795,166

0

1,472

796,638

11

1

Семенівський

29

-

176

-

219,5735

6,497

0,787

220,3605

29

-

Сосницький

27

-

126

-

184,538

0,004

23,4

162,3

3

-

Срібнянський

13

-

67

-

254,01

20,106

5,67

259,77

9

-

Талалаївський

14

-

65

-

239,8

0,148

4,23

244,03

5

-

Чернігівський

66

-

410

-

392,2275

15,854

4,6

396,8275

-

-

Щорський

22

-

143

-

165,414

0

17,94

183,354

12

1

Разом по області

738

-

6472

-

11724,4374

950,278

729,8981

11868,16

194

10