FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Показники

DPSIR структура - Таблиці - Мапи -Діаграми 

Table    bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) bukvar.GIF (450 bytes) Проблема
3.1 Міста, де збільшились викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.2 Міста з найбільшою кількістю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел  bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.3 Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел   по основних видах економічної діяльності bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.4 Динаміка викидів твердих від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.5 Динаміка викидів діоксиду сірки від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності  bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.6 Динаміка викидів оксидів азоту від стаціонарних джерел  по основних видах економічної діяльності bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.7 Динаміка викидів вуглеводнів та ЛОС від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.8 Динаміка викидів оксиду вуглецю від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності  bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.9 Пил середньодобова концентрація - 0,15 мг/м3 bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.10 Діоксид азоту (NOx) концентрація середньо-добова - 0.04 мг/м3 bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.11 Діоксид сірки (SО2) концентрація середньо-добова - 0.05 мг/м3 bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.12 Оксид вуглецю (СО) концентрація середньодобова - 3,0 мг/м3 bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
3.13 Динаміка забору води з поверхневих та підземних водних об'єктів (1992-1998) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.14 Використання води з водних об'єктів bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.15 Показники забору та використання води річок, морів України у 1998 р. bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.16 Використання води в системах оборотного та повторно -послідовного водопостачання (млн. куб.м) bukvar.GIF (450 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.17 Динаміка використання води основними галузями економіки України у 1992 - 1998 рр. bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.18 Динаміка втрат води при транспортуванні в розрізі областей України за 1992 - 1998 рр bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.19 Динаміка скиду зворотних вод у водні об'єкти по основних галузях економіки України за 1992 - 1998 рр. bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.20 Динаміка скиду речовин, що забруднюють поверхневі водні об'єкти  по областях України за 1992-1998 роки bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.21 Динаміка скиду речовин, що забруднюють ріки та моря України, за 1992-1998 рр.(тис.т на рік) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.22 Скид зворотних вод у ріки України bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.23 Потужність очисних споруд  1997-1998 (1,000,000 m3) bukvap.GIF (1174 bytes) bukvar.GIF (450 bytes) Забруднення водних об'єктів
3.24 Види та обсяги протиерозійних заходів, проведених у 1998р. bukvar.GIF (450 bytes) Земля
3.25 Динаміка внесення добрив та хімічних меліорантів у 1998р. bukvar.GIF (450 bytes) Земля
3.26 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді bukvar.GIF (450 bytes) Земля
3.27 Динаміка забруднення нітратами основних видів овочів у 1986-1998 рр bukvas.GIF (721 bytes) Земля
3.28 Динаміка погашення запасів основних видів корисних копалин (видобуток, втрати). bukvap.GIF (1174 bytes) Надра
3.29 Порівняльна характеристика регіонального впливу на геологічне середовище розробки різних видів мінеральної сировини bukvap.GIF (1174 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Надра
3.30 Лісовідновлення і лісорозведення в 1993-98 рр. bukvar.GIF (450 bytes) Ліси
3.31 Наявність осередків шкідників і хвороб лісу в Україні у 1993-1998 bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvar.GIF (450 bytes) Ліси
3.32 Лісовідновлення і лісорозведення в 1993-98 рр. (тис.га) bukvap.GIF (1174 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Ліси
3.33

Динаміка накопичення токсичних відходів в Україні по роках (тис. т)

bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Відходи
3.34

Обсяги утворення, використання та накопичення відходів ,тис. т (дані Держкомстату)

bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Відходи
3.35

Динаміка утворення токсичних відходів в Україні на підприємствах по роках, тис. т

bukvap.GIF (1174 bytes) Відходи
3.36 Утворення, використання та знешкодження токсичних відходів в Україні в 1998р. за класами небезпеки bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvar.GIF (450 bytes) Відходи
3.37 Доля утворення токсичних відходів в окремих областях за класами небезпеки,% bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Відходи
4.1 Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за даними спостережень Держкомгідромету. bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
4.2 Перелік речовин, вміст яких в атмосферному повітрі міст зумовив найбільше забруднення за середньорічними і максимальними концентраціями (в кратності ГДК). bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
4.3 Хімічне забруднення поверхневих вод у розрізі річкових басейнів та водосховищ (середні за рік значення/максимальні значення, ГДК) bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення водних об'єктів
4.4 Стан гідробіоценозів поверхневих вод у розрізі річкових басейнів (середні за рік / максимальні) bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення водних об'єктів
4.5 Забруднення морських вод (середньорічні концентрації/максимальні значення) bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
4.6 Забруднення міських грунтів промисловими токсикантами bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Земля
6.1 Медико-демографічні показники в регіонах України у 1998 р. bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
6,2 Деякі показники діяльності акушерської служби в 1998 р. bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
6.3 Поширеність хвороб на 100000 населення в різних медико-демографічних регіонах України у 1998 р. (все населення) bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
6.4

Стаціонарна допомога населенню (усереднені дані за 1998р.)

bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
7.1 Динаміка надзвичайних ситуацій у1995-1998рр. bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Екологічна безпека
7.2

Розподіл надзвичайних ситуацій в Україні за їх видами у 1998р.

bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Екологічна безпека
7.3

Розподіл надзвичайних ситуацій по регіонах у 1998р.

bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Екологічна безпека
7.4

Характеристика енергоблоків АЕС України

bukvas.GIF (721 bytes) Ядерна енергетика
7.5

Відношення річної колективної дози опромінення персоналу до кількості енергоблоків, що експлуатуються на АЕС

bukvas.GIF (721 bytes) Ядерна енергетика

 

kras1.gif (8013 bytes)

 logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)