FLAG.gif (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.gif (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Показники

DPSIR структура - Таблиці - Карти -Діаграми 

Діаграма    bukvad.gif (687 bytes) bukvap.gif (1174 bytes) bukvas.gif (721 bytes) bukvai.gif (197 bytes) bukvar.gif (450 bytes) Проблема
Ea03_21.jpg (25808 bytes)

Рис. 3.1. Динаміка забору води з поверхневих та підземних водних об'єктів(1992-1998) (млн.куб.м)

bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
Ea03_211.jpg (20260 bytes)

Рис.3.2. Використання води з водних об'єктів(млн.куб.м)

bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
EA03_22.jpg (28123 bytes)

Рис. 3.3. Динаміка скидів забруднювальних речовин у річки та моря України за1992-1998р.р.(тис.т на рік)

bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
EA03_33.jpg (21304 bytes) Рис. 3.4. Структура Земельного фонду України bukvas.gif (721 bytes) Земля
EA03_31.jpg (37132 bytes) Рис. 3.5. Середнє забруднення агропродукції Cs 137 по областях (1998 р.) bukvai.gif (197 bytes) Земля
Ea03_32.jpg (36125 bytes) Рис. 3.6. Динаміка контрзаходів на забруднених сілгоспугіддях України тис.га bukvar.gif (450 bytes) Земля
EA03_63.jpg (51595 bytes) Рис. 3.7  Динаміка чисельності та добування основних видів мисливських тварин bukvap.gif (1174 bytes) bukvas.gif (721 bytes) Тваринний світ
EA03_62.jpg (27054 bytes) Рис. 3.8 Динаміка вилову риби у водосховищах дніпровського каскаду за період 1991-1998 рр. bukvap.gif (1174 bytes) Тваринний світ
EA03_61.jpg (25947 bytes) Рис. 3.9.Динаміка вилову риби і морепродуктів в Азовському та Чорному морях у 1991-1998 рр. bukvap.gif (1174 bytes) Рибний промисел
EA03_71.jpg (31736 bytes) Рис..3.10 Зростання площі природно-заповідного фонду України bukvar.gif (450 bytes) Природно-заповідний фонд
ea03_9.jpg (29265 bytes) Рис. 3.11.  Структура природно-заповідного фонду України bukvas.gif (721 bytes) Природно-заповідний фонд
EA03_83.jpg (20629 bytes) Рис. 3.12 Розподіл утворення золи та золошлакових відходів по областях. bukvas.gif (721 bytes) Відходи
EA03_87.jpg (12214 bytes) Рис. 3.13 Розподіл утворення відходів вугледобутку та вуглезбагачення по областях bukvas.gif (721 bytes) Відходи
EA03_81.jpg (15409 bytes) Рис.  3.14 Розподіл утворення металургійних шлаків по областях bukvas.gif (721 bytes) Відходи
ea03_82.jpg (26160 bytes) Рис.. 3.15. Динаміка накопичення(тис.т) та розподіл утворення(%)  токсичних відходів по областям bukvap.gif (1174 bytes) bukvas.gif (721 bytes) Відходи
EA03_86.jpg (17194 bytes) Рис. 3.16 Розподіл накопичення небезпечних відходів 1-4 класів небезпеки по областям. bukvas.gif (721 bytes) Відходи
ea03_1.jpg (37190 bytes)

Рис. 3.17. Міста з найбільшою кількістю викідів забруднюючих речовин(тис.тонн, % до загального викиду по Україні) 1998

bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
ea03_1_3.jpg (28324 bytes)

Рис  3.18 Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності

bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення атмосферного повітря
EA04_1.jpg (36309 bytes) Рис. 4.1. Середній вміст бенз(а)пирену в атмосферному повітрі міст України у 1998 році в краності ГДК bukvas.gif (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
EA04_2.jpg (21824 bytes) Рис. 4.2. Середньозважений вміст окремих іонів (%) в загальній мінералізації атмосферних опадів у 1998 році bukvas.gif (721 bytes) Забруднення атмосферного повітря
EA04_3.jpg (32471 bytes) Рис.4.3.Відхилення загального вмісту озону від кліматичної норми bukvas.gif (721 bytes) Озоновий шар
EA05_2.jpg (27327 bytes) Рис. 5.1. Об'єми скидів стічних вод до Чорного моря bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
EA05_1.jpg (24403 bytes) Рис. 5.2. Скидання забруднювальних речовин до Чорного моря у тис.т на рікFig.5 bukvap.gif (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
Ea05_3.jpg (35820 bytes)

Рис.5.3.  Вміст нафтопродуктів(в мг/л) в морській воді основних регіонів Чорного моря

bukvas.gif (721 bytes) Забруднення водних об'єктів
EA06_1.jpg (25713 bytes) Рис.6.1. Коефіцієнти народжуваності, смерності, та приросту населення (на 1000 чоловік) bukvas.gif (721 bytes) Охорона здоров'я
EA07_1.jpg (17558 bytes) Рис.7.1. Динаміка зростання НС техногенного та природного характеру bukvas.gif (721 bytes) Екологічна безпека
EA07_2.jpg (30992 bytes) Рис. 7.2.  Розподіл значних НС (загальнодержавних та національних) у 1998 році bukvas.gif (721 bytes) Екологічна безпека
EA07_4.jpg (11685 bytes) Рис. 7.4. Розподіл порушень на АЕС України з 1992по 1998 рік bukvas.gif (721 bytes) Ядерна безпека

 

kras1.gif (8013 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)