FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Показники

DPSIR структура - Таблиці - Мапи -Діаграми 

Мапи   bukvad.GIF (687 bytes) bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) bukvar.GIF (450 bytes) Проблема
map1 Distribution of urban
  population Розміщення міського населення bukvas.GIF (721 bytes) Населення
map2 Production-functional types
  of cities Production-functional types of cities bukvas.GIF (721 bytes) Економіка
map3 Demographic pressure Демографічне навантаження bukvas.GIF (721 bytes) Населення
map4 Medical establishments in
  rural settlements Медичні установи у сільських населених пунктах bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
map5 Health service Медичне обслуговування bukvas.GIF (721 bytes) Охорона здоров'я
map6 Distribution of rural
  population Розміщення сільського населення bukvas.GIF (721 bytes) Населення
map7 Emission from stationary
  sources into atmospheric air Викиди стаціонарних джерел в атмосферне повітря bukvap.GIF (1174 bytes) Атмосферне повітря
map8 Discharge of polluted
  sewage into surface water bodies in the region Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об‘єкти по областях bukvap.GIF (1174 bytes) Забруднення водних об'єктів
map9 Degradation of soil Деградація грунтів bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Забруднення грунтів
map10 Surface contamination of
  Cz137(kBq/m2 Забруднення грунту Cs-137 (кБк/м2) bukvas.GIF (721 bytes) bukvai.GIF (197 bytes) Забруднення грунтів
map11 Pressure by
  solid wastes

Навантаження твердими відходами

bukvap.GIF (1174 bytes) bukvas.GIF (721 bytes) Відходи
map12 Natural
  processes caused by endogenous (inner) earth factors on the land and water areas

Природні процеси, зумовлені ендогенними (внутрішнніми) земними чинниками на суші та в акваторіях

bukvas.GIF (721 bytes) Екологічна безпека
map13 Natural
  processes caused by exogenic(external) factors on land and water areas

Природні процесси, зумовлені екзогенними (зовнішніми чинниками на суші і в акваторіях

bukvas.GIF (721 bytes) Екологічна безпека
map14 Main ways
  of movement of cyclones and anticyclones (winter)

Основні шляхи переміщення циклонів та антициклонів (зима)

bukvas.GIF (721 bytes) Метеорологія
map15 Main ways
  of movement of cyclones and anticyclones ( summer)

Основні шляхи переміщення циклонів та антициклонів (літо)

bukvas.GIF (721 bytes) Метеорологія
map16 Endangered
  relict species of flora

Зникаючи реліктові види флори

bukvas.GIF (721 bytes) Збереження біорізноманіття
map17 Rare and
  endangered species of mammals

Рідкісні та зникаючі види ссавців

bukvas.GIF (721 bytes) Збереження біорізноманіття
map18 Seasonal
  migrations of birds

Сезонні міграції птахів

bukvas.GIF (721 bytes) Тваринний світ
map19 Rare and
  endangered species of birds

Рідкісні та зникаючі види птахів

bukvas.GIF (721 bytes) Збереження біорізноманіття
map20 Main
  sources and degrees of pollution in Azov-Black Seas basin

Основні джерела та рівні забруднень в Азово-Чорноморському басейні

bukvas.GIF (721 bytes) Забруднення водних об'єктів

 

kras1.gif (8013 bytes)

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)