FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Таблиця 4.4. Стан гідробіоценозів поверхневих вод у розрізі річкових басейнів (середні за рік / максимальні)

Басейни річок

Індекс сапробності за Пантле і Букком*

Індекс різно-манітності сукупностей за Шенноном**

Трофність (переважаючий тип)***

Оцінка стану

екосистеми

Річки
Західний Буг

2,00/2,76

1,93/4,01

Евтрофні

екологічна напруга з елементами регресу в зимовий період на ділянці міст Буськ і Кам’янка-Бузька, екологічна напруга в районі м.Сокаль

Луга

2,04/2,23

2,46/3,70

мезо-евтрофні

екологічна напруга з елементами регресу у весняний період

Дунай

2,03/2,37

1,82/3,52

ев-політрофні

антропогенна екологічна напруга

Притоки Дунаю

1,89/3,25

1,88/3,16

оліготрофні: Тиса, Прут; олігомезо-трофні:Уж; мезоев-трофні: Латориця

рр.Уж, Прут - екологічна напруга з елементами регре-су; р.Латориця - екологічний регрес

Дністер

2,18/3,25

2,08/3,70

оліго-мезотрофні

екологічна напруга з елементами регресу в осінній період

Притоки Дністра

2,16/3,25

2,28/3,35

оліготрофні: Тисьме-ниця, Стрий, Бистри-ця-Солотвинська;

мезотрофні: Серет

рр.Серет, Бистриця-Солот-винська - екологічна напруга; р.Стрий - на межі регресу; р.Тисьмениця – екологічна напруга з елементами регресу

Дністровське вдсх.

1,98/2,27

1,41/2,77

мезотрофні

екологічна напруга

Південний Буг

1,85/2,50

2,57/4,35

евтрофні: на створах м.Вінниця; мезотрофні: на ділян-ці м.Первомайськ

екологічна напруга, з елемен-тами регресу на ділянці м.Первомайськ

Притоки Південного Бугу

1,87/2,39

2,26/3,81

евтрофні: Інгул

екологічна напруга

Дніпро

1,84/2,70

1,66/3,51

мезотрофні

екологічна напруга зі знач-ним підвищенням її на ділянці мм.Херсон, Нова Каховка

Притоки Дніпра

2,00/3,15

2,47/4,26

оліготрофні: Уж, Снов, Удай;  олігомезотрофні: Десна (на ділянці м.Новгород Сівер-ський);

мезотрофні: Тетерів, Стир,Псьол,Стохід;

мезо-евтрофні: Гнилоп’ять,Рось,Орель, Прип’ять, Мокра Московка, Десна(в районі м.Чернігів); евтрофні: Случ, Інгулець;

евполітрофні: Устя;

політрофні: Унава.

рр.Устя, Случ, Тетерів, Гнилоп’ять, Унава, Десна, Снов, Рось, Псьол, Удай, Орель, Мокра Московка, Інгулець, Прип’ять Стохід, Уж - екологічна напруга;

р.Стир - екологічна напруга з елементами регресу

Сіверський Донець

1,98/2,74

2,26/4,08

оліготрофні: на ділянці мм.Зміїв, Ізюм і с.Кружилівка;

оліго-мезотрофні: на створах м.Лисичанськ

екологічна напруга з елементами регресу на ділянці мм.Зміїв,Ізюм і с.Кружилівка

Притоки Сіверського Дінця

2,05/2,55

2,30/3,68

оліго-мезотрофні: Уди, Лопань, Харків, Оскіл,Лугань;

евтрофні: Бахмут, Мокра Плотва;

ев-політрофні: Казенний Торець, Кривий Торець

рр.Уди, Лопань, Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмут, Мокра Плотва - екологічна напруга; рр.Хар-ків,Оскіл,Лугань - екологічна напруга з елементами регресу

Річки Криму

2,34/2,79

2,17/3,47

оліго-мезотрофні: р.Малий Салгир;

мезотрофні: Салгир

рр.Малий Салгир, Салгир - екологічна напруга

Річки Приазов’я

2,04/2,70

2,04/3,79

оліго-мезотрофні: Кальчик, Ольхова; мезотрофні: Кальміус;

евтрофні: Булавин

рр.Молочна, Кальміус, Булавин, Ольхова – екологіч-на напруга; р.Кальчик – екологічна напруга з елементами регресу

Водосховища
Київське

1,92/2,81

3,05/4,56

мезотрофні

стан планктонних угруповань в верхів’ї водосховища - стійкий; в середній і нижній частині - нестійкий

Канівське

1,91/2,49

2,06/3,75

мезотрофні

екологічна напруга

Кременчуцьке

1,80/2,49

2,22/3,20

мезо-евтрофні

екологічна напруга

Дніпродзержинське

1,77/2,12

2,16/2,75

мезо-евтрофні

екологічна напруга

Дніпровське

1,76/2,70

1,49/2,83

оліго-мезотрофні

екологічна напруга з погіршенням стану в весняно-осінній період

Каховське

1,84/2,50

1,36/2,94

мезо-евтрофні

екологічна напруга з погіршенням стану в літньо-осінній період

 

 

<1

1,00-1,5

- дуже чисті

- чисті

*** трофність Біомаса фітопланктону, мг/л
1,51-2,5

- помірно забруднені

оліготрофні

- <0.25

2,51-3,5

- забруднені

оліго-мезотрофні

- 0,26-0,49

3,51-4,0

- брудні

мезотрофні

- 0,5-1,0

>4,00

- дуже брудні

мезо-евтрофні

- 1,1-2,0

евтрофні

- 2,1-5,0

ев-політрофні

- 5,1-10,0

** -

<3 - нестійкий стан ценозу політрофні

- 10,1-50,0

>3-4 - - стан ценозу стабільний гіпертрофні

- >50,0