Таблиці до звіту

Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Табл. 2.1.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області в розрізі населених пунктів, тис. т
Табл. 2.1.3.  Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря  у 2001 р.

Табл. 2.2.1. Забір і використання води, млн. куб.м на рік
Табл. 2.2.2. Скидання зворотних  вод,  млн. куб. м на рік
Табл. 2.2.3. Типи очищення зворотних вод, млн. куб. м на рік
Табл. 2.2.4. Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, тонн на рік
Табл. 2.2.5. Використання води у системах оборотного, повторно-послідовного водопостачання та безповоротне водоспоживання, млн. м3 на рік
Табл. 2.2.6. Перелік основних водокористувачів - забруднювачів та обсяги забруднення водних об’єктів
Табл. 2.2.7. Інформація щодо дозвільної діяльності ( дозволи на спецводокористування)

Табл. 2.3.1. Земельний фонд Київської області
Табл. 2.3.2. Структура земельного фонду України за цільовим призначенням
Табл. 2.3.3. Заходи щодо охорони земель
Табл. 2.3.4. Розподіл орних земель за крутизною схилів
Табл. 2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація у 2001 р
Табл. 2.3.6. Наявність порушених, відпрацьованих  земель та їх рекультивація (тис. га)

Табл. 2.4.1. Мінерально-сировинна база
Табл. 2.4.2. Використання надр

Табл. 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т
Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області
Табл. 2.5.3. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та розміщення відходів
Табл. 2.5.4. Зареєстровано відходів у області
Табл. 2.5.5. Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів

Табл. 2.6.1. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів
Табл. 2.6.2. Динаміка лісовідновлення,  лісорозведення та створення захисних лісонасаджень, га
Табл. 2.6.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини, т.
Табл. 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га

Табл. 2.7.1. Динаміка чисельності основних видів мисливських  тварин, голів
Табл. 2.7.2. Добування основних видів мисливських тварин, голів
Табл. 2.7.3. Динаміка вилову риби, т.

Табл. 2.8.1. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду в Київській області у 2001р.
Табл. 2.8.2. Динаміка природно-заповідного фонду Київської області

Табл. 3.1. Середовища, які  контролюються  суб’єктами  моніторингу довкілля та число точок спостережень

Табл. 6.1.1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів
Табл. 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів, на поводження з якими видано дозволи
Табл. 6.1.3 Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними  речовинами та відходами

Табл. 7.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Табл. 7.2. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

Табл. 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів
Табл. 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)

Табл. 8.1. Надходження та використання грошових коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
Табл. 8.2. Надходження та  використання грошових коштів місцевих (село,  селище,  місто)  фондів  охорони  навколишнього   природного середовища

Табл. 8.4. Еколого-експертна та погоджувальна діяльність у 2001р.  

Табл.12.1. Регіональне (місцеве) двостороннє прикордонне співробітництво