Таблиця 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень

  з/п

Суб‘єкти  моніторингу довкілля

Середовище, що контролюється та кількість точок спостережень

Приміт-

ки

Атмос-ферне повітря

Промислові викиди в атмосферу

Поверхневі води

Підземні води

Морські води

Грунти

Джерел скидів стічних вод

Решта

Джерел скидів стічних вод

Решта

Джерел скидів стічних вод

Решта

1

Міністерство екології  та  природних  ресурсів

4

23

86

26

           

2

МНС

                   

3

МОЗ

125

   

207

           

4

Міністерство аграрноїї  політики

                   

5

Держкомлісгосп

                   

6

Держводгосп

   

1

13

           

7

Держкомзем

                   

8

Держбуд