Таблиця 2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель їх консервація у 2001 р.

Види земель

Разом на початок року,
тис.га

Проведено консервацію, тис.га

Потребують консервації, тис.га

Деградовані землі

1404000

-

124646

Малопродуктивні землі