Таблиця 2.3.1. Земельний фонд Київської області

Основні види угідь

1999 р.

2000 р.

2001

Всього, тис. га

% до загальної площі території

Всього, тис. га

% до загальної площі території

Всього, тис. га

% до загальної площі території

1

2

3

4

5

5

7

Сільськогосподарські угіддя

1675,8

59,6

1676,0

59,6

1675,9

59,6

у тому числі:

           

- рілля

1385,1

49,2

1365,1

48,5

1366,7

48,6

- перелоги

8,6

0,3

18,4

0,7

16,8

0,6

- багаторічні насадження

40,6

1,4

40,7

1,4

40,7

1,4

- сіножаті та пасовища

241,7

8,6

251,8

9,0

115,5

4,1

Ліси та інші лісовкривні площі

650,9

23,1

649,8

23,1

651,0

4,8

з них:

           

- вкритих лісовою рослинністю

593,4

21,1

592,5

21,1

593,6

23,2

- не вкриті лісовою рослинністю

9,9

0,4

9,9

0,4

9,8

0,4

- інші лісовкривні площі

70,3

2,5

70,3

2,5

70,3

2,5

у тому числі:

           

- полезахисні лісові смуги

12,8

0,5

12,3

0,4

12,3

0,4

- інші захисні лісові смуги

40,5

1,5

41,0

1,5

41,0

1,5

- чагарники

17,0

0,6

17,0

0,6

17,3

0,6

Забудовані землі

113,5

4,0

112,6

4,0

113,6

4,0

Відкриті заболочені землі

49,4

1,8

49,4

1,8

49,4

1,8

Відкриті землі без рослинного покриву або незначним рослинним покривом

17,4

0,6

17,4

0,6

17,6

0,6

у тому числі:

           

- піски

4,8

0,2

5,1

0,2

5,1

0,2

- яри

5,3

0,2

5,3

0,2

5,3

0,2

- землі, зайняті зсувами, щебнем, галькою, голими скелями

7,3

0,2

7,0

0,2

7,3

0,3

Інші землі

       

130,8

 

Всього земель (суша)

2638,2

93,8

2638,3

93,8

2638,3

93,8

Води

173,9

6,2

173,8

6,2

173,8

6,2

Разом (територія)

2812,1

100

2812,1

100

2812,1

100