Таблиця 8.1. Надходження та використання грошових коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

№ з.

Обіг коштів

Рік

п.

 

1999

2000

2001

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

30898

10489

88425

2.

Надійшло коштів у звітному періоді – всього

993091

1205963

3590200

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

10489

88425

399791

4.

Витрачено коштів – всього

1012500

1128

3278834

5.

% використання коштів

98,97

92,73

89,13