Таблиця 2.3.3 Заходи щодо охорони земель

Заходи

Одиниця виміру

Обсяг вжитих заходів за роками

% 2001р. до 2002р.

1999

2000

2001

Створення захисних лісових насаджень

га.

   

46220

 

Створення полезахисних лісових смуг

га.

   

720

 

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд:

         

- земельні вали різних конструкцій (вали-канави, вали-тераси, вали-дороги)

км

   

47272

 

- водоскидні споруди

шт.

   

29482

 

- лотки, перепади, водоскиди, загати, інші

шт.

   

1883

 

- землювання еродованих земель з виположуванням ярів

га.

   

4109

 

- рекультивація порушених земель

га.

2,9

6,0

-

 

- консервація деградованих та малопродуктивних земель

га

   

1246460