Таблиця 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001 р. , т

Назва відходів

Зберігалося на підприємствах на початок року*

Утворилося на підприємствахза рік

Використано(утилізовано)за рік

Видалено, за рік

Розміщено (зберігається) на підприємствах на кінець року*

Разом

в т. ч.

знешкоджено (знищено)

захоронено в місцях організованого складування

направлено в місця неорганізованого складування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки у т.ч. за окремими видами:

2722,378

92,116

9,558

2,861

2,333

0,528

-

2714,485

Відпрацьовані неорганічні кислоти

-

0,400

-

0,400

0,400

-

-

-

Відходи гальванічних виробництв

622,251

38,988

-

0,500

-

0,500

-

616,260

Заборонені для застосування пестициди

2097,300

-

-

-

-

-

-

2097,300

Нафтовідходи

1,942

5,750

9,168

1,750

1,750

-

-

0,042

Нафтошлами

-

0,340

0,340

-

-

-

-

-

Осадок з відстойників після реагент. або коагуляційного очищення

0,350

-

-

-

-

-

-

0,350

Свинець та його сполуки

0,100

41,712

-

-

-

-

-

0,098

Ртуть та її сполуки

-

0,004

-

-

-

-

-

-

Ртутні  лампи (в кг)

0,765

4,872

-

0,211

0,183

0,028

-

0,316

Ціанисті сполуки

0,435

-

-

-

-

-

-

0,435

Хром шестивал. і його сполуки

-

0,050

0,050

-

-

-

-

-

Відходи 2 класу небезпеки, в т.ч. за окремими видами.

3132,985

94,856

50,207

136,730

2,030

134,700

-

3274,306

Відходи гальванічних виробництв

5,340

-

-

-

-

   

5,340

Нафтовідходи

10,175

92,851

50,207

2,030

-

-

-

15,091

Нікель та його сполуки

0,030

0,005

-

-

-

-

-

0,035

Осадок з відстойників після реагент. або коагуляційного очищення

0,300

-

-

-

-

-

-

-

Свинець та його сполуки

1,036

-

-

-

-

-

-

1,036

Інші групи відходів

3116,104

2,000

-

134,700

-

134,700

-

3252,804

Відходи 3 класу небезпеки, в т.ч. за окремими видами

452,110

363,151

151,630

43,595

15,575

28,020

-

413,224

Азбест

16,940

3,160

-

-

-

-

-

16,100

Бензапірен

244,921

-

-

-

-

-

-

244,921

Відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини

0,700

0,800

-

-

-

-

-

0,800

Відходи гальванічних виробництв

1,950

0,150

-

-

-

-

-

2,100

Марганець та його сполуки

-

6,000

6,000

-

-

-

-

-

Нафтовідходи

77,982

132,507

67,218

21,405

0,805

20,600

-

48,177

Нафтошлами

0,014

0,004

-

-

-

-

-

0,018

Непридатні для застосування ядохімікати та пестициди

0,229

-

-

-

-

-

-

-

Осадок з відстойників після реагент або коагуляційного очищення

14,260

1,220

-

-

-

-

-

15,380

Свинець та його сполуки

29,047

92,058

3,960

3,690

2,770

0,920

-

30,166

Фарби, емалі та лаки

0,355

0,205

0,100

-

-

-

-

0,460

Хром шестивал. і його сполуки

20,400

3,000

-

12,000

12,000

-

-

11,400

Інші групи відходи

45,312

124,047

74,352

6,500

-

6,500

-

43,702

Відходи 4 класу небезпеки, в т.ч. за окремими видами

20374764,464

534516,904

14706,439

515010,099

4,796

515014,895

 

20890012,892

Азбест

32,612

709,221

663,739

0,500

-

0,500

-

77,594

Відходи гальванічних виробництв

45594,380

583,200

-

583,200

-

583,200

 

46177,580

Нафтовідходи

-

           

-

Осадок з відстойників після реагент або коагуляційного очищення

300,0

           

-

Інші групи відходів

20328837,472

553223,783

14042,000

514431,195

4,796

514426,399

-

20843757,718

ВСЬОГО:

20381071,937

555067,027

14917,834

515193,285

24,734

515173,347

-

20896414,907

Примітка:  гр. 2 і 9 * заповнені з урахуванням відходів, які розміщені в сховищах організованого складування.