Таблиця 2.2.4. Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, т на рік

Рік

Водний об’єкт

Разом

Скидання забруднюючих речовин

 
     

БСК

ХСК

Завислі речовини

N (сума мінеральних форм)

P  (ортофосфати)

Мінералізація

Нафтопродукти

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1999

Басейн р.Дніпро

                 

Разом по області

                 

2000

Басейн р.Дніпро

                 

Разом по області

20,6

0,196

0,092

0,118

0,036

0,001

---

0,128

 

2001

Басейн р.Дніпро

                 

Разом по області