3.6. Радіоактивне забруднення

Субєктами моніторингу радіоактивного забруднення наволишнього природного середовища в області є Рівненський обласний центр гідрометеорології, Рівнгенська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Рівненський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції, Рівненська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини та сенепідслужба області.

Згідно з “Програмою спостережень за радіоактивним забрудненням природного середовища у зоні діючих атомних електростанцій” (далі “Програма”) на регіональну лабораторію спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ покладені наступні завдання:

- систематичне спостереження за рівнями радіаційного забруднення природного середовища в зоні впливу Рівненської та Хмельницької АЕС;

- оперативне виявлення і кількісна оцінка рівнів радіоактивного забруднення місцевості і окремих об'єктів, викликаного діяльністю Рівненської та Хмельницької АЕС;

-         оцінка радіаційної небезпеки, що виникла в результаті забруднення території;

- спостереження за динамікою радіаційного стану на території, що зазнала забруднення;

- накопичення, узагальнення та передача інформації про радіаційний стан в районах розміщення АЕС;

- створення даних на базі ЕОМ з результатами контролю як основи для оцінки впливу АЕС на стан природного середовища.

Дані, одержані в результаті спостережень, на постійні мережі лабораторії табл. 3.10 (див. додатки) використовуються для оцінки радіаційного стану, прийняття відповідних рішень, вироблення заходів з підвищення ефективності системи спостережень.

При безаварійній роботі АЕС Программа передбачає:

- щоденні спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання на 4 пунктах контролю;

- щоденний вимір проб атмосферних випадінь приземного шару атмосфери для визначення загальної бета-активності з пунктів радіометричного контролю;

- щомісячний контроль радіоактивного забруднення річок і водоймищ в районі розміщення РАЕС та ХАЕС;

- щоквартальний відбір проб грунту та рослинності (в теплий період - другий-четвертий квартали) та один раз на рік (в холодний період - перший квартал) проб снігу для визначення радіонуклідного складу.

3.6.1. Радіактивне забруднення атмоферного повітря

                Щодобове спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання проводиться Рівненським обласним центром гідрометеорології по м.Рівне, АМСЦ м.Рівне, м.Сарни та м.Дубно. Росту величини експозиційної дози гама-випромінювання по пунктах спос-тереження не встановлено, появу “свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Детальний аналіз подається в табл. 3.11 (див. додатки).

Паралельно обласною санітарно-епідеміологічною станцією здійснювалися заміри потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання. Превищень існуючих нормативі згідно НРБУ-97 не зареєстровано.

В 2001 р. проводився радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь з повітря по двох пунктах спостереження: м.Сарни, АМСЦ Рівне.

В табл. 3.11 приведені значення середньомісячної і максимальної добової сумарної бета-активності атмосферних випадінь по пунктах спостереження, які практично не відрізняються за величиною.

Табл. 3.11. Середньомісячна (Рсер.) і максимальна добова (Рмакс.) сумарна бета-активність атмосферних випадінь по пунктах спостереження, Бк/м2×добу

МІСЯЦЬ

АМСЦ РІВНЕ

САРНИ

Рсер.

Рmax.

Сумарна

Рсер.

Рmax.

Сумарна

Січень

1.9

3.5

59.4

2.1

3.7

65.7

Лютий

2.1

4.3

58.6

2.3

5.7

64.9

Березень

2.1

5.5

64.9

2.3

5.5

70.1

Квітень

1.9

5.7

57.7

2.1

5.0

64.2

Травень

2.0

5.7

61.5

2.2

5.5

69.4

Червень

2.2

5.1

66.3

1.9

5.6

57.1

Липень

2.0

5.2

61.0

1.9

6.2

58.0

Серпень

2.0

5.5

61.3

2.3

5.3

70.5

Вересень

2.1

5.4

63.9

2.2

6.2

66.5

Жовтень

2.1

5.4

65.8

2.3

6.0

70.9

Листопад

2.2

5.8

65.4

2.1

5.4

63.7

Грудень

2.2

6.1

69.4

2.4

5.6

73.8

СУМА за 2001 р.

-

-

755.2

-

-

794.8

На протязі року різких коливань величини сумарної бета-активності не спостерігалось. Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,5-2 рази.

Річна сума атмосферних випадінь по пунктах контролю перевищує доаварійні рівні приблизно в 1,5 рази (584 Бк/м2 – середнє по колишньому СРСР доаварійне значення річної сумарної бета-активності атмосферних випадінь).

Випадків перевищення сумарної бета-активності значення 110 Бк/м2 за добу по пунктах спостереження не виявлено.

Щомісячно проводився гама-спектрометричний аналіз проб аерозольних випадінь на вміст цезію-137 по пунктах спостереження.

Детальний аналіз по двох пунктах спостереження, що знаходяться в Рівненській області (Сарни, АМСЦ Рівне) наводиться в табл. 3.12.

Табл. 3.12.Щомісячні значення гама-спектрометричного аналізу проб аерозольних випадінь на вміст цезію-137 по пунктах спостереження (Бк/м2× добу)

Назва метеостанції

МІСЯЦІ

За рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

min

Max

АМСЦ Рівне

0.03

0.09

0.11

0.13

0.06

0.09

0.11

0.03

0.10

0.09

0.06

0.23

0.03

0.23

Сарни

0.09

0.11

0.10

0.10

0.09

0.03

0.10

0.18

0.10

0.08

0.09

0.05

0.05

0.18

3.6.2. Радіактивне забруднення поверхневих вод

                Радіоактивне забруднення поверхневих вод в Рівненській обл. визначається в основному впливом Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій. Тому при вивченні даного питання субєктами моніторингу цьому приділялась найбільша увага.

Так сумарна бета-активність проб води та снігу, що відбиралися в холодний період року в зонах дії РАЕС та ХАЕС згідно з Програмою на протязі 2001 р. не перевищувала 5,4×10-11 Кi/л.

В зоні дії РАЕС та ХАЕС відбирались проби поверхневих вод для аналізу на вміст в них цезiю-137.

Практично на протязі всіх строків відбору проб в зоні дії РАЕС концентрація цезію-137 в р.Стир нижче атомної електростанції (промливневий стік) була більшою від концентрації цього радіонукліду в пункті відбору проби, розташованому по течії вище АЕС (водозабір). Вміст цезію-137 в пробах води, відібраних протягом року в точці відбору біля гідропосту р.Стир (РАЕС), змінювалась вiд 0,37×10-12 до 3,69×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація складає 1,27×10-12 Кi/л; в промливневих стоках РАЕС від 0,88×10-12 до 2,89×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,64×10-12 Кi/л; в водозаборі РАЕС від 0,33×10-12 Кi/л до 3,106×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,39 ×10-12 Кi/л; в промстоках РАЕС (с.Бабка) від 0,41×10-12 Кi/л до 3,26×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,53 ×10-12 Кi/л.

Концентрація цезію-137 у пробах, відібраних нижче ХАЕС (Ставок-охолоджувач), практично на протязі всього року, так як і на РАЕС, була вищою або на рівні з концентрацією цього радіонукліду у пробах, відібраних вище АЕС (с.Полянь).

Вміст цезію-137 в пробах води, відібраних протягом року в точках відбору р.Горинь (с.Вельбівно), змінювалась від 0,49×10-12 до 2,35 ×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація складає 1,44×10-12 Кi/л; в ставку-охолоджувачі ХАЕС від 0,92×10-12 до 2,24×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,49×10-12 Кi/л; в водоскидному каналі ХАЕС — від 0,80×10-12 до 3,88 ×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 2,03×10-12 Кi/л; в водозаборі - від 0,76×10-12 до 2,81×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,31×10-12 Кi/л; в р.Горинь (с.Полянь) - від 0,39×10-12 до 2,80 ×10-12 Кi/л, середньорічна концентрація – 1,20×10-12 Кi/л. Детальний аналіз надається в табл. 3.12 (див. додатки).

Концентрації цезію-137 в пробах води, відібраних в зонах дії РАЕС та ХАЕС, не перевищують рівнів, встановлених НРБУ-97 та ДР-97.

Радіологічною лабораторією Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, яка акредитована на право проведення вимірювання показників вмісту радіонуклідів в поверхневих, підземних та зворотних водах, проводився контроль рівнів радіоактивного забруднення водних об’єктів комплексного призначення.

Спостереження на протязі останніх 10 років за рівнями радіоактивних забруднень показують, що в проточних водоймах області вміст радіоцезію та стронцію-90 нижчий від показників, що вимагають “Допустимі рівні-97” в 10-15 разів (норма за “ДР-97” 54 пКі або 2 В (бекерелі) на літр питної води).

Стічні води Хмельницької АЕС мають незначні рівні забруднення за радіоцезієм-137 та за стронцієм-90.

По ХАЕС найбільший рівень викидів радіоцезію в р.Горинь зареєстровано в квітні 1994 р. - до 18 пК/л.

По РАЕС найбільший рівень викидів радіоцезію в р.Стир зареєстровано в червні 2000 р. - до 396 пК/л.

Аналіз спостережень за 10 останніх років показує, що помітні ознаки циклічності кількості радіоцезію в скидах (зливові стоки) РАЕС в р.Стир.

Забруднення води стронцієм-90 за кількістю відносно пропорційно зв’язане з радіоцезіем і складає менше 0,1 від рівнів забруднень по радіоцезію.
Радіохімічними дослідженнями води поверхневих водоймищ санепідслужбою робласті перевищень “ДР-97” зареєстровано не було.

3.6.3. Радіоактивне забруднення грунтів, рослинності та об’єктів ветеринарного нагляду

          Щільність забруднення проб грунту цезієм-137, щo відбиралися в точках санітарно-захисної зони протягом другого-четвертого кварталів 2001 р. змінювалась відповідно для РАЕС від 0,04 Кi/км2 до 0,36 Кi/км2, а для ХАЕС від 0,01 Кi/км2 до 0,03 Кi/км2. Щільність забруднення проб грунту калієм-40 змінювалась відповідно для РАЕС від 0,15 Кi/км2 до 0,28 Кi/км2, а для ХАЕС від 0,11 Кi/км2 до 0,42 Кi/км2. Детальний аналіз надається в табл. 3.13 (див. додатки).

За програмою еколого-агрохімічноі паспортизації сільськогосподарських угідь області проводилось радіологічне та токсикологічне обстеження грунтів. В 2001 році роботи проводились в Гощанському, Зарічненському, Корецькому, Острозькому та Рівненському районах. Всього було обстежено116,4 тис. га грунтів, виконано 1700 визначень забруднення грунтів цезієм-137 і – 400 зразків  - стронцієм-90.

Минулого року було завершено другий тур радіологічного обстеження області. За період другого туру було всього обстежено 646,3 тис. га угідь на цезій-137, з них 217,9 тис. га на стронцій-90.

Щільність забруднення земель цезієм-137 понад 1 Кі/км2 складає 73,9 тис. га (11,4 %), з них понад 5 Кі/км2 – 1,3 тис. га (0,2 %).

Щільність забруднення сільськогосподарських угідь стронцієм-90 понад 0,02 Кі/км2 мають 130,4 тис. га (59,9 %).

За результатами першого туру радіологічного обстеження всього було обстежено 713,3 тис. га , з них щільність забруднення цезієм-137 понад 1 Кі/км2 мали 157,1 тис. га (22%). Щільність забруднення стронцієм-90 знаходилася на тому ж рівні.
         Щільність забруднення угідь, обстежених в 2001 р., представлена в табл. 3.14.

Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)

Район

Щільність забруднення, Кi/км2

Цезієм-137

Стронцієм-90

min

max

min

max

Гощанський

0,01

0,30

0,01

0,04

Зарічненський

0,13

4,55

0,01

0,05

Корецький

0,01

0,45

0,01

0,04

Острозький

0,01

0,09

0,01

0,03

Рівненський

0,01

0,05

0,01

0,03

Результати досліджень сільгоспугідь цих районів попередніх років показують, що щільність забруднення грунтів цезієм-137 складала:

Гощанський район - 0,03-0,94 Кі/км2

Зарічненський район - 0,3-6,8 Кі/км2

Корецький район - 0,02-1,34 Кі/км2

Острозький район - 0,01-0,9 Кі/км2

Рівненський район - 0,03-0,99 Кі/км2.

За радіологічними показниками обстежені сільгоспугіддя Гощанського, Корецького Острозького та Рівненського районів безпечні для ведення сільськогосподарської діяльності і не потребують якихось додаткових заходів для зниження радіаційного впливу.

Порівнюючи результати двох турів обстеження, можна зробити висновок, що щільність забруднення грунту цезієм-137 поступово знижується за рахунок природного розпаду, виносу з урожаєм, вертикальної та горизонтальної міграції радіонуклідів по грунтовому профілю.

Щiльнiсть забруднення проб рослинності цезієм-137 в точках відбору санітарно-захисної зони змінювалась відповідно для РАЕС від 0,01 Бк/кг до 0,34 Бк/кг, а для ХАЕС - від 0,01 Бк/кг до 0,03 Бк/кг. Щiльнiсть забруднення проб рослинності калієм-40 змінювалась відповідно для РАЕС від 0,09 Бк/кг до 0,30 Бк/кг, а для ХАЕС - від 0,11 до 0,43 Бк/кг.

Обласна та 6 районних державних лабораторій ветеринарної медицини північної зони здійснюють Радіологічний контроль за обєктами ветеринарного нагляду (продуктами та сировиною тваринного походження, кормами, прижиттєва діагностика тварин на вміст цезію 137 в мязах тварин), а лабораторії ветсанекспертизи - за продуктами, які надходять на ринки.

З 6-ти північних районів області виділено контрольні пункти по 5 господарств в кожному, де відбираються проби кормів, молока, мяса, вироблених в цих господарствах.

Вибірково досліджується молоко від корів індивідуального сектору, а також корми, які використовуються для годівлі тварин.

В 2001 р. службою ветеринарної медицини було проведено радіохімічних досліджень на визначення питомої активності стронцію–90 в наступному матеріалі:
Молоко (господарства)          - 28 проб, середнє - 0,5 Бк/л,
М’ясо (господарства)   - 5 проб,     -        - 1,0 Бк/кг,
Кістки                           -5 проб,     -- 50,0 Бк/кг,
Корми (господарства) - 72 проби,-        - 4,6 Бк/кг,
Інші (харчова прод.)     - 167 проб,  -       - 6,0 Бк/кг;

спектрометричних на визначення питомої активності Сs-137:

Молоко (господарства) - 119 проб, вищеДР-97            - 2 проби,

Молоко (інд. сектор)              - 145 проб,           -                  - 125 проб,

Мясо (господарства)             - 22 проби,          -                  - 2 проби,

Мясо (інд. сектор)                 - 9 проб,              -                  - 7 проб,

Корми (господарства)            - 368 проб,

Корми (інд. сектор)                - б проб,

Інші (харч. прод. і сировина) - 514 проб,                    -                  - 4 проби,

радіометричних досліджень в РДЛВМ в 6-ти забруднених північних районах:

Молоко (господарства)          - 640 проб,                    -                  - 1 проба,

Молоко (інд. сектор)              - 1786 проб,                   -                  - 436 проб,

Мясо (господарства)             - 55 проб,

М’ясо (інд. сектор)                 - 47 проб,             -                  - 6 проб,

Корми (господарства)            - 2159 проб,                   -                  - 15 проб,

Корми (інд. сектор)                - 528 проб,           -                  - 21 проба,

Інші об’єкти                            - 404 проби,         -                  - 39 проб.

Прижиттєво на наявність радіонуклідів в мязах тварин досліджено 1254 голови. Лабораторії ветсанекспертизи провели 118670 досліджень, з них вище ДР-97 - 464 проби.

Окрім того хімвідділом обласної державної лабораторії ветмедицини було виявлено 32 позитивних проби патматеріалу на фосфід цинку, 2 проби кормів, що перевищували ГДК на нітрити і 120 проб продуктів, що перевищували ГДК на нітрати.

Отже радіаційна обстановка в Рівненській обл. за виключенням 6-и північних районів області була  стабільною. Радіоактивне  забруднення  грунту, рослинності, снігу, поверхневих  вод  та  повітря  в  порівнянні  з 2000 р. істотних змін не зазнало. Основними радіонуклідами, що визначали радіоактивне забруднення контрольованих обєктiв природного середовища у 2001 р., були цезiй-137 та калій-40.  Внесок у забруднення  інших  радіонуклідів незначний.

Табл 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл. 3.2. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів
Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля
Табл. 3.4. Показники якості води р.Горинь (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру гідрометеорології
Табл. 3.5. Показники якості води р. Устя (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології
Табл. 3.6. Результати аналізів грунту на вміст залишкових кількостей пестицидів
Табл. 3.7. Вміст токсичних речовин в грунтах області за 2001 рік.
Табл. 3.8. Число випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю в 2001 р
Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
Табл 3.10. Мережа постійних точокспостереження змін довкілля суб’єктів контролю стану навколишнього природного середовища в Рівненській області регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ
Табл. 3.11. Оцінка радіаційного стану  по  пунктах  спостереження  Рівненського  ЦГМ.
Табл 3.12.Результати гама-спектрометричного аналізу проб води на вміст в них цезію-137 (*10-12Ki/л)
Табл. 3.13. Результати гама-спектрометричного аналізу проб грунту на вміст радіонуклідів
Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)