2.5 Відходи

Проблема утилізації та екологічно безпечного захоронення техногенних відходів в Рівненській області з кожним роком набуває все більшої гостроти.
Незважаючи на зменшення обсягів виробництва, обсяги розміщення відходів мають тенденцію до збільшення в першу чергу через відсутність централізованих пунктів зберігання, утилізації, знешкодження та захоронення відходів, що сприяє накопиченню їх на території промислових підприємств. З усієї маси особливо небезпечних відходів, що утворюються, лише біля 2% повторно використовуються або знешкоджуються.
В області діє біля 240 підприємств, в процесі виробничої діяльності яких утворюються промислові відходи. За даними державної статистичної звітності (форма 1 - токсичні відходи) цими підприємствами в 2001 р. утворено 51924,625 т відходів, з яких 27,3 т - токсичні відходи I класу небезпеки, 1901,3 т - II класу, 1847,0 т - III класу і 48149,0 т - IV класу небезпеки (рис.2.6) . Це загалом на 148767,332 т менше, ніж у 2000 р.

Рис. 2.6. Розподіл відходів за класами небезпеки у 2001 р.


В 2001 р. утворено на 4,2 т менше відходів I класу в основному за рахунок зменшення кількості свинцю відпрацьованих АКБ. Відходів II класу утворено більше на 44,2 т за рахунок збільшення нафтовідходів та формальдегіду. Спостерігалося збільшення в 3,7 рази кількості утилізованих нафтовідходів та зменшення в 3,2 рази їх захоронення. Кількість відходів III класу збільшилась на 66,6 т. Спостерігалось здебільшого збільшення міді та її сполук і непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів відповідно на 60 та 14,5 т. Різко зросла утилізація відходів III класу в основному через ріст в 1,7 рази кількості утилізованого шестивалентного хрому та його сполук. Зменшення загальної кількості відходів в області на 148767,332 т відбулось практично за рахунок зменшення відповідних відходів IV класу небезпеки, а саме сполук фосфору на 153856,5 т (табл. 2.5.1. див. додатки).
У сховищах організованого складування підприємств області заскладовано 16910882,3 т токсичних відходів, тобто на 18 тис. т менше 2000 р.
Реалізовуючи програму використання відходів виробництва і споживання в 2001 р. підприємствами області збільшилось використання відходів повторного циклу виробництва.
Станом на 01.01.2002 р. на ВАТ "Рівнеазот" у спеціально відведених місцях складування накопичено 15406184,6 т фосфогіпсу.
З метою вирішення питання переробки фосфогіпсу у 1996 р. з ДНДПІ "Хімтехнологія" (м.Северодонецьк) укладений договір №1470-96/96, метою якого є розробка ефективної технології переробки фосфогіпсів з отриманням кінцевої продукції для потреб сільського господарства.
Згідно договору заплановано впровадити два пускових комплекси: 1 комплекс - виробництво товарного сульфату амонію, 2 комплекс - виробництво вапняно-аміачної селітри. Реалізація проекту дасть можливість переробляти 350 тис. т/р. фосфогіпсів, що в кінцевому рахунку дозволить припинити складування фосфогіпсів у відвалах.
В червні 2000 р. проектні роботи були завершені. Вартість проектних робіт становить 1818900 грн. Вартість реалізації проекту становить близько 50 млн. грн. Термін окупності - два роки з моменту пуску.
В даний час підприємством ведуться пошуки інвестора для реалізації проекту. Пропозиції направлялись у фірму "Індустріз консалт" (Німеччина). Розроблений бізнес-план і інвестиційна пропозиція були направлені на економічний форум "Україна. Погляд в ХХІ століття". Була направлена заявка на включення проекту до переліку пріоритетних проектів в рамках програми офіційної допомоги Японії для України. При розробці пакету документів на приватизацію ВАТ "Рівнеазот" проект з переробки фосфогіпсів включений в програму інвестицій.
Серед об'єктів утилізації відходів необхідно виділити Здолбунівський завод пластмасових виробів, що спеціалізується на переробці сировини та відходів з поліетилену, полістиролу, поліпропілену. Технологічний процес безвідходний. Відходи плівки, обрізки, брак продукції після дроблення і гранулювання використовуються у виробництві як вторинна сировина, що йде на виготовлення пластмасових труб.
Костопільський ветсанзавод спеціалізується на виробництві кісткової муки для потреб сільського господарства, сировиною для чого є відходи обваловки туш, кістки тощо.
В області працює цех ПП "Торгово-промислове підприємство "Політор" з утилізації, переробки та виробництва поліетиленових виробів, який розташований в с.Бабин Гощанського району. Протягом 2001 року підприємством утилізовано 20 т відходів поліетилену.
ТзОВ "Еко-Хелп" займається збором відпрацьованих ламп, що містять ртуть. Зібрані відходи транспортуються на ДП "Меркурій" ВАТ "Микитівський ртутний комбінат" для подальшої їх демеркуризації. За 2001 р. зібрано від підприємств і передано на комбінат 32000 шт. ламп.
Також збором відпрацьованих ламп, що містять ртуть, в області займається приватне підприємство "АТТО". Станом на 01.01.2002 р. ними зібрано 33730 штук ламп.
Крім того, для вирішення питання утилізації відходів, що містять ртуть, ВАТ "Рівненський завод "Газотрон" за кошти підприємства закупив установку "УРЛ-2М" для демеркуризації виробів, що містять ртуть. Установка сертифікована державною санітарно-епідеміологічною службою Російської Федерації.
На даний час йде підготовка приміщення, де буде проводитись експлуатація установки. Запуск планується здійснити в 2002 р.
Більш повна характеристика підприємств, що здійснюють утилізацію відходів подана в табл. 2.5.5 (див. додатки).
В Рівненській обл. всього зареєстровано 8 видів відходів I класу небезпеки, 11 видів II класу, 8 видів III класу і 40 видів IV класу небезпеки, для яких визначено умови зберігання. І тільки для відходів IV класу визначено умови видалення та часткової утилізації (табл. 2.5.4 див. додатки).
З метою посилення контролю за екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей та відповідно до постанови КМУ № 1216 від 03.08.1998 р. в області організована робота з ведення реєстру місць видалення відходів (МВВ). Затверджено в облдержадміністрації перелік місць видалення відходів. Власникам МВВ надіслано листи та інструкції щодо необхідності складання паспортів МВВ.
На даний час до реєстру МВВ включено 11 місць видалення відходів області, на які складені спеціальні паспорти, в яких зазначено найменування і код відходів, кількісний і якісний склад, походження, технічні характеристики, відомості про методи контролю та безпечної експлуатації.
Загальна фактична маса на 01.01.2002 р. відходів в місцях їх видалення становить 137734,7 тис. т, з них найбільше знаходиться в Здолбунівському (113762,2 тис. т), Рівненському (18066,7 тис. т) р-нах та м.Рівне (4005,6 тис. т), а найменше - в Зарічненському (7,0 тис. т), Гощанському (9,3 тис. т) та Млинівському (8,4 тис. т) районах (табл. 2.5.2 див. додатки).
На виконання постанови КМУ від 31 серпня 1998 року №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення, утилізації відходів" та з метою систематизації та уніфікації інформації щодо об'єктів утворення відходів (ОУВ), а також об'єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), здійснення контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки в області продовжуються роботи із ведення комплексної системи збирання, оброблення та аналізу інформації (реєстру), згідно якої 34-м підприємствам області доведені інструктивні матеріали щодо складання реєстрових карт ОУВ та ООУВ. На данний час 11 об'єктів утворення відходів розробили 57 реєстрових карт, де зазначені номенклатура, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. №440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" у 2001 р. 70-м підприємствам області було видано 142 дозволи на провадження зазначеної в постанові діяльності. З них на поводження з отруйними речовинами - 61 дозвіл, з відходами - 81 дозвіл. В цілому дозволами в 2001 р. регламентовано 1455633,5 тис. т відходів, з них найбільше - в м.Рівне (1001566 тис. т) та Рівненському ра-ні (273111 тис. т) (табл. 2.5.3 див. додатки).
За результатами проведеної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин станом на 1.01.2002 р. в області налічується 45570 кг заборонених і непридатних до використання ХЗЗР.
Для виключення негативного впливу на навколишнє природне середовище непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, що накопичились в області, вирішено питання їх захоронення шляхом контейнеризації, для чого в листопаді 2001 р. держуправлінням екології та природних ресурсів за рахунок державного та районних природоохоронних фондів було виділено кошти для придбання контейнерів.
В даний час поставлено 43 бетонополімерних контейнери у визначені для цього місця в районах області і подальшого затарення в них непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.
На виконання постанови КМУ від 03.08.1998 р. № 1218 "Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" в 2001 році 134 підприємства, установи та організації області отримали дозволи на розміщення відходів та 124 отримали ліміти на утворення та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.
В області офіційно зареєстровано 32 організованих звалища та 3 полігони для захоронення твердих побутових відходів.
В повній мірі жодне з існуючих звалищ не відповідає вимогам санітарних норм і правил, 12 з них експуатуються з грубими порушеннями, зокрема, в містах Дубно, Костопіль, Березне, Дубровиця, Корець, смт.Зарічне, Рокитно, Млинів, Демидівка, Оржів, Томашгород с.Н.Рафалівка.
Термін експлуатації полігону твердих побутових відходів м.Рівне закінцується 2005 р. Назріла нагальна необхідність відведення нової ділянки під новий полігон.
На протязі 2001 р. в області ліквідовано 145 несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів, вивезено в місця організованого складування близько 23,4 тис. м3 відходів.
Органами місцевого самоврядування затверджено графіки вивезення ТПВ від населення і взято під контроль їх виконання. Розроблені і затверджені схеми санітарного очищення міст та селищ області.
Збиранням та видаленням побутових відходів в районних центрах області займаються спеціалізовані підриємства державних управлінь комунального господарства. Інші альтернативні спеціалізовані підприємства по збиранню і переробці побутових відходів в області відсутні.
Погіршення фінансово-економічного стану підприємств комунального господарства, які займаються збиранням та вивезенням побутових відходів, великий амортизаційний знос спецавтотранспорту цих підприємств, а також відсутність альтернативних спеціалізованих підприємств по збиранню і переробці побутових відходів призводить до погіршення еколого-санітарного стану вулиць міст і селищ області.
На території області в 2001 р. аварій під час поводження з небезпечними хімічними речовинами, пестицидами, небезпечними відходами, продуктами біотехнології не виникало.
Імпорту небезпечних відходів підприємстами області в 2001 р. не було.

Таблиця 2.5.1 Утворення, використання(утилізація) та видалення відходів у 2001р.,т

Таблиця 2.5.2 Інвентаризація місць видалення відходів на території області

Табл. 2.5.3 Видача дозволів на розміщення відходів , лімітів на утворення та розміщення відходів
Таблиця 2.5.4 Зареєстровано відходів у області у 2001 році
Табл. 2.5.5 Утилізація відходів (перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів)