2. 6 . Рослинний світ

2. 6. 1.Стан лісів області

          Станом на 1.01.2002 р. загальна площа лісів Рівненської області становить 848,9 тис. га , що на 3,6 тис. га більше чим в 2000 році,  з них 677,5 тис. га (80,1%) - ліси державного призначення Держкомлісу України, 159,5 тис. га (18,5%) - ліси в користуванні господарств АПК України, 11,9 тис. га (1,4%) - ліси в користуванні Міноборони України. Покрита лісом площа становить 732,5 тис. га, з них - в лісах  державного призначення Держкомлісу України - 573,8 тис. га, в  лісах в користуванні господарств АПК України – 148,5 тис. га і в користуванні Міноборони України – 10,0 тис. га. Лісистість області становить 36%.

          За останні 5 років загальна площа лісів Рівненщини збільшилась на 6,8 тис. га (з 842,1  до 848,9 тис. га), а покрита лісом площа – відповідно на 5,4 тис. га (з 727,1 до 732,5 тис. га). Загальна площа земель держлісфонду, що знаходяться в користуванні  підприємств ДЛГО “ Рівнеліс”   збільшилась за цей період на 2,8 тис. га  (з 674,7 до 677,5 тис. га) (табл. 2.6.6, див. додатки).

          В користуванні господарств агропромислового комплексу (АПК) області станом на 1.01.2002 р. знаходиться 159,5 тис. га лісів. В області діють 16 міжгосподарських лісівницьких підприємств, до складу яких передано 122,0 тис. га лісів. В порівнянні з 1997 р. загальна площа лісів, що знаходяться в користуванні господарств агропромислового комплексу  області  збільшилася  на 4,0 тис. га, а покрита лісом площа відповідно  на 5,2 тис. га.

          В користуванні Костопільського військового лісгоспу Міноборони України станом на 1.01.2002 р. знаходиться 11,9 тис. га лісів, в т. ч. покрита лісом площа становить 10,0 тис. га, що  залишається на рівні 1997р.

          За останні 5 років значно поліпшився якісний склад деревостанів області. Так, площа молодняків зменшилася за цей час на 22,7 тис. га, тоді як площі, зайняті середньовіковими насадженнями, збільшилися на 16,9 тис. га; стиглими і перестійними - на 12,5 тис. га. Однак дещо зменшилася (на 1,3 тис. га ) площа, зайнята пристигаючими насадженнями.

          За цей період лісові площі, представлені твердолистяними насадженнями, збільшилися на 0,4 тис. га, шпильковими – на 7,0 тис. га (табл. 2.6.6, див. додатки).

2.6.2.Антропогенний вплив на ліси області у 2001 р.

Як і раніше лісові масиви Клеванського, Рівненського та частина Костопільського держлісгоспів знаходяться під негативним впливом викидів ВАТ “Рівнеазот”. З цього приводу в 2001 р. в держлісфонді  проведені лісовідновні рубки на площі  66,0  га , вибіркові санітарні рубки на площі   11880  га .

В результаті несприятливих  факторів  на 8037 гектарів лісів області виявлені осередки  шкідників та хвороб лісу . В 2001 році  в лісах області зафіксовано 65 випадків лісових пожеж проти 150 випадків в 2000 році , в результаті чого пошкоджено 30,1 га  лісів, що на 41,2 га менше, чим в 2000 році . В минулому році в лісах держлісгоспів виникло 47 випадків  пожеж, що на 58 випадків менше, чим в 2000 р. і в лісах АПК– 18 випадків проти 45 в 2000 р.

2.6.3. Спеціальне використання лісів

          В 2001 р. лісокористувачами області збільшені рубки головного користування на площі 2395 га проти 2241 га в 2000 році. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів в цілому по області за останніх три  роки  наведена в табл. 2.6.1 (див. додатки).

Дані про спеціальне використання лісових ресурсів в  2001 році в розрізі окремих лісокористувачів представлені в таблиці  2.6.5 (див. додатки), а динаміка використання  за останні  три роки - в табл.2.6.7 (див додатки).

          Затверджена розрахункова лісосіка для лісокористувачів області в 2001 р. була залишена на рівні 2000 р.  і становила 446,4 тис. м3, фактично зрубано 437,1 тис. м3, що на 32 тис. га більше ніж у 2000 р., що свідчить про більш повне використання лімітів лісосічного фонду. В розрізі постійних лісокористувачів розрахункова і фактична лісосіка становила відповідно:

·     державні лісогосподарські підприємства Держкомлісу України – 408, і    406, тис. 3;

·     лісогосподарські підприємства в підпорядкуванні АПК України – 28,6 і 20,7 тис. м3;

·     військовий лісгосп Міноборони України – 9,7 і 9,7 тис. м3.

          В лісах держлісгоспів ДЛГО “Рівнеліс” у 2001 р. рубки головного користування проведені на площі 2179 га. Суцільні санітарні рубки проведені на площі 589  га і лісовідновні – на площі 66 га.

          В лісах АПК області рубки головного користування в минулому році проведені на площі 160 га . Суцільні санітарні рубки проведені на площі  110 га , лісовідновні рубки не проводилися. 

          В Костопільському військовому лісгоспі рубки головного користування в 2001 р. проведені на площі  56 га , суцільні санітарні рубки- на площі 6,0 га , лісовідновні рубки не проводилися. 

2.6.4. Лісовідновлення і лісорозведення

           В  2001 році  лісовідновлення і лісорозведення на землях лісового фонду проведено на площі  2976  га (без врахування площ, на яких передбачено природнє поновлення), в тому числі держлісгоспами - 2657 га, сільськогосподарськими підприємствами та міжгосподарськими лісгоспами - 267 га, Костопільським військовим лісгоспом – 52 га (табл. 2.6.2.)

Крім того, на  непридатних сільськогосподарських землях  створено  283 гектари лісових культур, в тому числі держлісгоспами на площі 103 га і господарствами АПК – 180 га.

Для створення високопродуктивних насаджень проведено рубки догляду за лісовими культурами на площі 10,4 тис. га , в тому числі : держлісгоспами ДЛГО “Рівнеліс” на площі 7883 га, підприємствами АПК на площі – 2155 га і Костопільським військовим лісгоспом на площі 318 га.

          Вибіркові санітарні рубки проведено на площі 14702 га, в тому числі: держлісгоспами ДЛГ “Рівнеліс” на площі 11880 га , підприємствами АПК на площі 2687 га і Костопільським військовим лісгоспом на площі 135 га.

          Суцільні санітарні рубки проведені відповідно на площі  705 га , 589 га , 110 га і 6 га;  лісовідновні  рубки проводилися лише держлісгоспами на площі 66 га.

Спеціалістами ДЛГО “Рівнеліс” за участю наукових працівників УкрНДIЛГА та Рівненської зональної лісонасіннєвої станції в лісах держлісфонду проведена селекційна оцінка кращих насаджень, в результаті якої виявлено, атестовано і занесено до державного реєстру станом на 1.01.2002 р. 323,8 га плюсових насаджень (сосни, дуба) та 267 плюсових дерев.  На сьогодні в держлісгоспах нараховується  1162,3 га постійних лісонасіннєвих ділянок (в т. ч. 1158,3 га атестованих), які забезпечують потребу області в насінні основних лісоутворюючих порід (сосни, дуба).

          В лісах Рівненщини виділено 40 лісових генетичних резерватів загальною площею 1185,7 га. В області нараховується 11 базисних розсадників загальною площею 214,2 га, де щорічно вирощується біля 50 млн. сіянців і саджанців деревних і чагарникових порід, які забезпечують потребу області в садивному матеріалі для посадки лісу, лісосадивних та озеленювальних робіт.   

          Слід зазначити, що ліси сільськогосподарських підприємств становлять більше 18% загальної площі лісів області. В структурі цих лісів  більшу половину (56%) складають молодняки. Тривожить той факт, що намітилася стійка негативна тенденція до зменшення обсягів лісовідновлювальних робіт в цих лісах при відповідному збільшенні рубок головного користування. В більшості господарств ведення лісового господарства перебуває на неналежному рівні.

Костопільським військовим лісгоспом в 2001 р. було створено  52 гектари  лісових культур проти 75 га в 2000 р. Рубки догляду за лісом проведені на площі 318 га проти 340 га в 2000 р.; вибіркові санітарні рубки - на площі  135 га проти 172 га в 2000 р., суцільні санітарні рубки - на площі 6,0 га (на рівні попереднього року).

2.6.5. Динаміка використання, охорони і відтворення дикорослих лікарських рослин

          Заготівля лікарської сировини в області в 2001 р. зменшилашилася в порівнянні з 2000 р. на  29743 кг і становила 24715 кг. Перш за все це пояснюється  значним зменшенням обсягів заготівлі кори крушини – з 24 т в 2000 р.  до 889 кг в 2001 р.

          Збір лікарських рослин на території області регламентований і здійснюється заготівельними організаціями в межах лімітів, які доводяться держуправлінням екоресурсів. Ліміти на заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення затверджує обласна рада.  В ході проведених в минулому році держуправлінням перевірок щодо обсягів заготівлі лікарської сировини заготівельними організаціями порушень не виявлено.

          В 2001 р. заготівельними організаціями на території області зібрано 24715 кг лікарської сировини, в т. ч.:

·     ВАТ “Рівнефармація”                   -110 кг (в 2000 р. - 158 кг);

·     Рівненська облспоживспілка        - 24715 кг (в 2000 р. - 54300 кг);

·     ДЛГО “Рівнеліс”                          -1863 кг (в 2000 р.  підприємства    ДЛГО “Рівнеліс” лікарську сировину не заготовляли);

·     ЗАТ “Примед”                                       -7350 кг.

          Динаміка заготівлі лікарської сировини в області за останні 3 роки за окремими видами рослин наведена в табл.2.6.3, а в розрізі окремих заготівельних підприємств — в табл.2.6.8.

2.6.6. Озеленення населених пунктів

          За даними обласного управління житлово-комунального господарства загальна площа всіх зелених насаджень в населених пунктах області станом на 1.01.2002 р. становила  5482,85 га , що на 12,5 га більше минулорічного показника (табл.2.6.4).

          За минулий рік в області створено 12,5 га нових зелених насаджень. Проведено ландшафтну реконструкцію зелених насаджень на площі 2,7 га.  Догляд за зеленими насадженнями проведений  на площі 172.5 га.

           В 2001 році благоустроєно і впорядковано 10236,6 тис. м2 територій підприємств і організацій, 16530,5 тис. мпарків,  790,0 тис. м скверів. Під час робіт з озеленення населених пунктів області висаджено понад 55 тис. дерев і 17 тис. декоративних кущів. Зокрема, міська молодіжна громадська організація “Екоклуб” та екошкола палацу дітей та молоді організувала відновлення зелених насаджень в парку “Молодіжний“ в м.Рівне. Працівниками ДКП “Костопількомунсервіс” був закладений парк в центрі міста  з висадкою квітів і посівом трав, а також створенням ялинової алеї. Учнями гімназії № 1 м.Дубно створено 500 квітників.

Табл 2.6.1. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів

Табл .2.6.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних лісонасаджень , га
Табл.2.6.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини в Рівненській області за окремими видами рослин (т)
Табл 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га

Табл.2.6.5. Спеціальне використання лісових ресурсів в 2001 в розрізі окремих лісокористувачів
Табл.2.6.6. Динаміка лісового фонду області за останні 5 років (в тис. га)
Табл.2.6.7. Динаміка спеціального використання лісів за останні 3 роки  (рубки головного користування по площі і по кубомасі в розрізі окремих лісокористувачів)
Табл. 2.6.8 Динаміка заготівлі лікарської сировини в області в розрізі окремих заготівельних підприємств ( кг)