6. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
6.1. Загальна харатеристика екологічної ситуації в техногенній сфері

В Рівненській області нараховуються десятки об’єктів, які становлять потенційну екологічну небезпеку. Особливо небезпечними є об’єкти, аварії на яких можуть призводити до утворення зон надзвичайних екологічних ситуацій регіонального і міжрегіонального масштабу, мати катастрофічні наслідки для навколишнього природного середовища, створювати пряму загрозу здоров’ю, а то й життю людей.

          Такими об’єктами в області є ВП “Рівненська АЕС”, ВАТ “Рівнеазот”,  полігон твердих побутових відходів в м. Рівне. Вказані об’єкти увійшли до переліку найбільш екологічно небезпечних об’єктів країни. Екологічно небезпечними в межах області вважаються трансєвропейські нафто- та газопроводи, ділянки міжнародних автомобільних і залізничних магістралей, промислові підприємства з рідкими відходами, кар’єри з відкритою розробкою корисних копалин, а також інші промислово-господарські агломерації. До списку екологічних небезпечних об’єктів обласного значення  ввійшло 29 підприємств господарювання табл. 6.1.1.

          Більшість перерахованих в табл. 6.1.1 об’єктів тим чи іншим чином впливають на стан поверхневих вод області, серед яких є транскордооні водотоки: річки Прип’ять, Стир та їх притоки, які можуть потенційно переносити забруднювачі в сусідню Білорусь, для чого необхідно посилити контроль за обєктами, які скидають забруднювальні речовини в поверхневі водотоки, особливо ті які небезпечні в транскордонному плані.       Високий рівень техногенного навантаження на геологічне середовище обумовив комплексні зміни геолого-гідрогеологічних і ландшафтно-геоморфологічних умов, які в ряді районів області призвели до стійкого прогресуючого погіршення стану навколишнього середовища. Домінуючими інженерно-геологічними процесами при цьому є карстово-суфозійний процес, бокова і яружна ерозії, підтоплення, зсуви, забруднення всіх компонентів навколишнього середовища важкими металами та іншими шкідливими речовинами.

          За даними Рівненської геологічної експедиції найбільш активні прояви бокової ерозії відзначаються в долині р.Горинь на південь від смт.Гоща, на північний захід від с.Решуцьк із середнім балом 4.5 та 4.0 відповідно. Найбільші площі обрушень за останні роки спостерігаються на ділянках Сарни-1 - 150.2 м2, Оржів - 62.3 м2, Бухарів - 100 м2. Наведені дані свідчать про активізацію бокової ерозії в залежності від висоти рівня води в річках під час весняних повеней та дощових паводків.

          Найбільш активні прояви яружної ерозії встановлені в м.Острог в районі скиду стічних вод шиноремонтного заводу, в межах Мізоцького кряжу. Значна активізація відзначається в 75 ярах, які знаходяться в активній стадії розвитку, або в яких стабілізувалась донна ерозія різного ступеня активізації. Втричі збільшився лінійний ріст ярів по окремих вершинах.  Особливої уваги потребують проблеми підтоплення і прояву суфозійних процесів в м. Рівне, інженерно-геологічний стан проммайданчика ВАТ “Рівнеазот”, активізація карсту в межах проммайданчика Рівненської АЕС. Необхідні дослідження стану і умов експлуатації лінійних об’єктів великої довжини (нафтогазопроводів, ліній зв’язку, залізниць, автошляхів), крупних водних об’єктів і кар’єрів, промислових агломерацій, в межах яких можлива активізація екзогенних геологічних процесів.

          Для стабілізації природно-техногенних процесів, які загрожують господарським об’єктам та житловим будинкам, необхідні оперативні інженерні рішення, спрямовані на попередження або недопущення прояву небезпечних екологічних змін.

          Серед територій із значними техногенним змінами навколишнього природного середовища в Рівненській області особливо слід виділити район впливу Горбаківського водозабору питної води для м. Рівне, а також територію розташування Рівненської АЕС.

          Горбаківський водозабір функціонує у Гощанському районі в заплаві р. Горинь з розташуванням артсвердловин в профілі довжиною понад 15 км. Значні обсяги відбору підземних вод (50 тис.м3/добу) з горбашівського водоносного горизонту призвели до значних негативних змін гідрогеологічних умов в цьому регіоні. Серед них варто виділити значне зниження рівнів води у водоносних горизонтах, переосушення торфовищ в заплаві р. Горинь, зневоднення сільгоспугідь, появу тріщин на поверхні ґрунту, зникнення питної води в колодязях громадян та ін.

          Рівненська АЕС розташована на території, де можливий, при певних умовах, подальший прояв карстово-суфозійної активізації, тому безпечна робота РАЕС в значній мірі залежить від своєчасного виявлення та ліквідації небезпечних інженерно-геологічних процесів, в тому числі карстово-суфозійних проявів.

          Не менш актуальною для області є проблема забруднення підземних вод нафтопродуктами в Рівненському районі

Протягом 2000 р. на території області природоохоронними органами було виявлено ряд випадків надзвичайних ситуацій техногенного походження, які спричинили забруднення довкілля.

11.02.2001 р. на площадці ЛДВС 5С ПУ “Прикарпаттранснафтопродукт” в с.Смига Дубенського р-ну внаслідок транспортної аварії стався вилив 20 м3 дизельного пального, що призвело до забруднення землі на площі 45 м2. Збитки, нанесені довкіллю – 2966 грн.

20.03.2001 р. на продуктопроводі “Прикрпаттранснафтопродукт” біля с.Черняхів Острозького р-ну стався вилив дизельного пального обємом 19,1 м3, внаслідок чого було забруднено 2300 м2 грунту. Збитки нанесені довкіллю – 70000 грн.

31.10.2001 р. на ВП “Рівненська АЕС” внаслідок промислової аварії відбувся вилив 12 кг трасформаторного масла.

Всі перераховані аварії відносяться до категорії обєктових.

З точки зору екологічної безпеки дуже важливим питанням є регламентування поводження з небезпечними хімічними речовинами, інформація щодо їх кількості, на яку було видано дозволи, представлена в табл. 6.1.2 (див. додатки) і в табл. 6.1.3 (див. додатки) надана інформація про аварії, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами.

6.1.1. Екологічна безпека оборонної діяльності

Основними напрямками дотримання природоохоронних вимог в частинах 13-го армійського корпусу є:

·        контроль за виконанням наказів та директив Міністра оборони України з питань охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки;

·        відновлення навколишнього природного середовища в процесі повсякденної діяльності військ, після проведення навчань, виконання спеціальних робіт;

·        взаємодія з держуправлінням екології та природних ресурсів.

          Вирішення проблемних питань екологічної безпеки в корпусі покладено на штатну посаду “Начальник служби РХБ захисту - начальник екологічної безпеки”.

          Протягом 2001 р. держуправлінням екоресурсів проводились перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у військових частинах корпусу.

          Встановлено, що відповідно до вимог наказів Міністра оборони України № 65 від 16.07.96 р. “Плани заходів щодо охорони природи і раціонального використання природних ресурсів” в частинах 13-го корпусу розроблені та створена наочна агітація з питань охорони довкілля.

          Згідно вимог керівних документів до планів бойової та командирської підготовки  внесена окремим предметом дисципліна “Основи екологічної безпеки військ” (заняття ведуться другої та четвертої суботи кожного місяця).

          В цілому екологічний стан оборонних об’єктів задовільний, виконання приписів актів перевірок знаходяться на постійному контролі.

Табл. 6.1.1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів загальнодержавного та  обласного значення
Таблиця 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів,на  поводження з якими було видано дозволи
Табл. 6.1.3. Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами