3.3. Забруднення атмосферного повітря

          Контроль рівнів забруднення атмосферного повітря в області здійснюють Рівненський обласний центр гідрометеорології, обласна та міська санепідстанції.

          Так, санепідстанція м.Рівне відборів проб повітря в стаціонарних точках на здійснює, але дослідження проводить маршрутним та підфакельним способами. Загалом в 2001 р. відібрано 558 проб повітря, з них в 20 рівень забруднення перевищував ГДК, або 3,5% (по пилу – 17 та діоксиду азоту – 3).

          Рівненський обласний центр гідрометеорології здійснює аналіз проб атмосферного повітря, що відбираються на 3-х стаціонарних постах щодня, крім неділі, чотири рази на добу і на перехрестях вулиць м.Рівне (вимірювались концентрації 10-ти інгредієнтів, визначався вміст бенз-a-пірену та важких металів). В 2001 р. екстремально високого рівня забруднення атмосферного повітря в обласному центрі не спостерігалось.

Взагалі за останні 10 років спостерігається тенденція до зниження концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Рівне по деяких інгредієнтах, що визначаються. Іх середньодобові концентрації за останні роки стабілізувались і не перевищують середньодобових ГДК (пил, діоксид сірки, оксид азоту, хлористий водень, аміак, оксид вуглецю, розчинні сульфати та важкі метали).

Разом з тим спостерігається незначна тенденція до збільшення середньодобових концентрацій по діоксиду азоту, формальдегіду, та бенз-a-пірену. За останні роки середньодобові концентрації діоксиду азоту перевищували ГДК в 1,2 разу, формальдегіду - в 2,7 разу, бенз-a-пірену - в 2,6 раза. Максимально разові концентрації вище вказаних інгредієнтів на всіх ПОСТах перевищували санітарні норми.

Що ж до контолю стану атмосфери в області в цілому, за 2001 р. лабораторіями СЕС проведено 1912 досліджень забруднення атмосферного повітря. Перевищення ГДК зафіксовано в 115 випадках (6,0%), що на 0,2% вище, ніж в 2000 р. В міських населених пунктах відібрано 1645 проб, перевищувало ГДК - 102 проби (6,2%).

В сільських поселеннях - 267 проб, 13 (4,9%) з них перевищували ГДК в основному за рахунок пилу.

Перевищення ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі спостерігались за наступними інгредієнтами:

- пил в містах - 17,9%, в сільських поселеннях - 10,9%;

- сірчистий газ в містах - 1,6%, в сільських поселеннях - 2,5%;

- окиси азоту - 7,96%;

- фенол і його похідні - 3,6%;

- формальдегід - 6,3%.

Перевищень за іншими інгредієнтами не виявлено.

При вивченні дифузного забруднення проведено 647 досліджень, що на 64 більше, ніж в 2000 р.; вище ГДК - 5,1% (в 2000 р. - 5,4%). При підфакельних спостереженнях відібрано 994 проби, вище ГДК - 2,7% (в 2000 р. - 5,4%). Вивчення забруднення повітря, звязаного з рухом автотранспорту, в т. ч. на вулицях, площах і автомагістралях показало перевищення ГДК в 14,6% проб, яких було відібрано 271 (в 2000 р. - 9,2%).

Основним забруднювачем атмосферного повітря залишається автотранспорт, питома вага серед всіх викидів якого постійно зростає (до 80%). Серед підприємств області значна питома вага викидів припадає на підприємства м.Рівне, Рівненського та Здолбунівського районів.

Табл 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл. 3.2. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів
Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля
Табл. 3.4. Показники якості води р.Горинь (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру гідрометеорології
Табл. 3.5. Показники якості води р. Устя (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології
Табл. 3.6. Результати аналізів грунту на вміст залишкових кількостей пестицидів
Табл. 3.7. Вміст токсичних речовин в грунтах області за 2001 рік.
Табл. 3.8. Число випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю в 2001 р
Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
Табл 3.10. Мережа постійних точокспостереження змін довкілля суб’єктів контролю стану навколишнього природного середовища в Рівненській області регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ
Табл. 3.11. Оцінка радіаційного стану  по  пунктах  спостереження  Рівненського  ЦГМ.
Табл 3.12.Результати гама-спектрометричного аналізу проб води на вміст в них цезію-137 (*10-12Ki/л)
Табл. 3.13. Результати гама-спектрометричного аналізу проб грунту на вміст радіонуклідів
Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)