3.1. Суб’єкти моніторингу та їх діяльність

Функціонування державної системи моніторингу довкілля в Рівненській області у 2001 р. здійснювалось відповідно до ст.22 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, постанов Кабінету Міністрів України: від 30 березня 1998 р. №391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (із змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. №528 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 30 березня 1998 р. №391”), від 9 березня 1999 р. №343 “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”, від 20 липня 1996 року №815 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”, від 20 серпня 1993 р. №661 “Про затвердження Положення про моніторинг земель”, відповідних розпоряджень обласних органів державної влади на виконання вище перерахованих законодавчих документів: від 18.05.1998 р. №304, від 18.11.1996 р. №656 та “Положення про порядок взаємодії підприємств, установ та організацій в процесі створення та функціонування першого етапу системи обласного екологічного моніторингу СЕМ “Полісся” від 21 грудня 1994 року (далі Положення) із змінами і доповненнями до нього від 5 квітня 1997р.      

Згідно Постанови від 16 травня 2001 р. № 528 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. №391” “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” координація ведення моніторингу навколишнього середовища всіма суб’єктами моніторингу ведеться державним управлінням екоресурсів в Рівненській області, яким згідно вище зазначеної постанови розроблені відповідні зміни до розпорядження обласної Ради від 21 грудня 1994 р. “Про порядок взаємодії підприємств, установ та організацій в процесі створення та функціонування першого етапу системи обласного екологічного моніторингу СЕМ “Полісся”, які узгоджуються із всіма суб’єктами моніторингу Рівненської області у відповідності до зазначеного Положення.

У проведенні моніторингу довкілля на території області задіяно 9 відомчих мереж спостережень 9-и суб’єктів моніторингу, діяльність яких можна об’єднати у відповідності до функцій і підпорядкованості в наступні блоки:

1.     Блок “Охорона природи” – здійснює Державне управління екології та природних ресурсів в Рівненській області;

2.     Блок “Здоров’я населення” - здійснює Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації;

3.     Блок “Сільське господарство” - здійснює Головне управління сільського господарства і продовольства Рівненської обласної державної адміністрації;

4.     Блок “Лісове господарство” - здійснює Рівненське державне лісогосподарське обєднання “Рівнеліс”;

5.     Блок “Гідрометеорологія” - здійснює Рівненський обласний центр з гідрометеорології;

6.     Блок Комунальне господарство - здійснюють Рівненське облжитлокомунуправління та обласне виробниче державно-комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства “Рівнеоблводоканал”;

7.     Блок “Землекористування” - здійснює Рівненське обласне управління земельних ресурсів;

8.     Блок “Геологічне середовище” - здійснює Рівненська геологічна експедиція;

9.     Блок “Водне господарство” - здійснює Рівненське обласне управління меліорації і водного господарства.

По Блоку “Охорона природи” державним управління екології та природних ресурсів в Рівненській області безпосередньо здійснювався:

·        моніторинг 29 водних обєктів у 70-и контрольних пунктах, з них 36 - згідно програми моніторингових спостережень (табл. 3.1, див. додатки);

·        моніторинг джерел скидів зворотних вод підприємствами області в поверхневі водойми (табл. 3.1, див. додатки);

·        моніторинг грунтів області згідно програми навколо 7 підприємств м.Рівне (табл. 3.1, див. додатки);

·        радіологічний та метеорологічний моніторинг системою радіаційного спостереження та раннього оповіщення про радіаційну аварію “ГАММА-1” в режимі реального часу із дублюванням інформації в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації та кризовий центр Міністерства екології та природних ресурсів України (табл. 3.1, див. додатки).

Крім того здійснювався збір, обробка, систематизація та аналіз інформації, що надходила від структурних підрозділів держуправління, які безпосередньо не задіяні в процесі ведення моніторингових робіт, підприємств, установ та відомств, що здійснюють спостереження за станом навколишнього природного середовища. На протязі 2001 року держуправління отримувало інформацію щодо стану навколишнього природного середовища від 21-єї організації, серед яких ОВДКП “Рівнеоблводоканал”, що здійснювало моніторинг якості зворотних вод в місцях скидів очисних споруд м.Рівне, м.Дубно, смт.Квасилів та смт.Гоща в річкb Устя, Іква та Горинь, Рівненський обласний центр з гідрометеорології, що вів моніторингові спостереження за станом поверхневих вод річок Устя та Горинь.

По Блоку “Здоровя населення” управлінням охорони здоровя Рівненської обласної державної адміністрації здійснювався:

·        моніторинг забруднення атмосферного повітря в міських та сільських населених пунктах та зонах розміщення промислових об’єктів (підфакельні спостереження) (табл. 3.1, див. додатки);

·        моніторинг якості поверхневих водних обєктів на 71-му визначеному створі 19-и річок області в місцях водокористування населення (табл. 3.1, див. додатки);

·        моніторинг якості води підземних джерел та обєктів водопостачання за санітарно-технічними, бактеріологічними та радіометричними показниками (табл. 3.1, див. додатки);

По Блоку “Сільське господарство” головне управління сільського господарства і продовольства Рівненської обласної державної адміністрації здійснювало:

·        дослідження молока, яке надходить на молокопереробні підприємства із радіоактивно забруднених районів Рівненської області

·        прижиттєву діагностику великої рогатої худоби;

·        долідження м’ясних туш на визначення рівнів забруднення м’яса;

·        визначення рівнів забруднення сільськогосподарської продукції в с/г приватних підприємтсвах та в приватних підсобних господарствах населення Рівненської області.

          По даному блоку Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість” (підпорядковується головному управлінню сільського господарства і продовольства Рівненської обласної державної адміністрації) здійснює моніторинг посівів сільськогосподарських культур на предмет доцільності проведення хімічних обробок (у 2001 році обстежено 1 млн. 640 тис. га на вміст азоту, фосфору, кальцію, магнію, марганцю, цинку, міді, бору, гумусу, пестицидів, важких металів та ін) та контроль за дотриманням всіма землекористувачами заходів з охорони навколишнього природного середовища від забруднення добривами і пестицидами (табл. 3.1, див. додатки).

          Крім того Рівненською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини проводились радіологічні спостереження за активністю 90Sr та 137Cs у раціонних кормах із контрольних пунктів, молоці від господарств, молоці від корів індивідуального сектору, м’ясі ВРХ, кормах від індивідуального сектору, а також проводились дослідження харчової продукції та продовольчої сировини.

По Блоку “Лісове господарство” Рівненське державне лісогосподарське обєднання “Рівнеліс” здійснювало:

·        моніторинг стану лісів області;

·        моніторинг грунтів у лісах, в тому числі радіологічний;

·        радіологічний моніторинг лісогосподарської продукції.

По Блоку “Гідрометеорологія” Рівненський обласний центр з гідрометеорології здійснював:

·        щодобові спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в м.Рівне, включаючи визначення рН атмосферних опадів та щодобовий контроль експозиційної дози гамма-випромінювання на стаціонарних постах (табл. 3.1, див. додатки);

·        спостереження за станом поверхневих вод р.Горинь та р.Устя;

·        виконання “Програми спостережень за радіоактивним забрудненням природного середовища у зоні діючих атомних станцій”, яка включає контроль радіоактивного забруднення річок і водойм в районах розміщення АЕС.

Необхідно зазначити, що гідрометеорологічні бюлетені надходили без затримок щомісяця сучасними засобами комунікацій – електронною поштою і щоденні метеорологічні бюлетені аналогічно - за вимогою.

По Блоку “Комунальне господарство” обласне виробниче державно-комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства “Рівнеоблводоканал” (підпорідковується Рівненському облжитлокомунуправлінню) здійснювало постійний моніторинг якості питної води в артезіанських свердловинах, на виходах з насосних станцій та станцій знезалізнення води перед подачею у водопровідну мережу, у водопровідній мережі м.Рівне, а також періодичний контроль якості питної води по Гощанській, Дубенській, Здолбунівській та Квасилівській дільницях на вміст хлору, заліза, нітратів, нітритів, аміаку, хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, фтору, міді, марганцю, вільної вуглекислоти, сірководню, молібдену, миш’яку, розчиненого кисню і інших показників (табл. 3.1, див. додатки).

По Блоку “Землекористування” Рівненським обласним управлінням земельних ресурсів здійснювалось ведення поточного обліку земель з метою вивчення структури землекористування, трансформації земель залежно від їх цільового призначення, стану та якості грунтів, стану рослинного покриву, відновлення порушених земель, стану і використання земельних ресурсів та підготовка статистичних звітів про наявність земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності у програмному комплексі “Земля”.

По Блоку “Геологічне середовище” Рівненською геологічною експедицією здійснювалися спостереження за ендогенними та екзогенними процесами, а саме за процесами карстоутворення в районі м.Кузнецовськ, яроутворення на реперних ділянках Рівненського плато та ін., а також спостереження за режимом підземних вод та їх хімічним складом на відомчій мережі спостережних свердловин (табл. 3.1, див. додатки).

По Блоку “Водне господарство” Рівненське обласне управління меліорації і водного господарства здійснювало:

·        еколого-меліоративний моніторинг меліорованих і прилеглих до них земель (табл. 3.1, див. додатки);

·        гідрохімічний моніторинг вод водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання на вміст завислих речовин, сухого залишку, кальцію, магнію, азоту амонійного, нітратного і нітритного, заліза, розчиненого кисню, сульфатів, хлоридів та ін, радіологічний моніторинг в зонах впливу Хмельницької та Рівненської АЕС на річках Стир, Горинь, Вілія та Прип’ять, що проводиться Рівненською безпосередньо гідрогеологомеліоративною партією, яка є структурним підрозділом управління меліорації і водного господарства.

          Моніторингові спостереження здійснюються суб’єктами екологічного моніторингу за їх відомчими програмами і планами робіт відповідно до функціональних завдань (табл. 3.2, див. додатки). Загальної міжвідомчої програми екологічного моніторингу як на державному, так і на обласному рівні на даний час не розроблено.

                Отже, в Рівненській області в основному охоплені всі напрямки моніторингових спостережень, передбачені на обласному рівні “Положенням про державну систему моніторингу довкілля”.

Крім суб’єктів моніторингу Рівненської обл. у відповідності до комплексного плану ведення моніторингових робіт протягом 2001 року розроблено і узгоджено з державними управліннями екоресурсів в Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях положення про інформаційну взаємодію та плани спільних спостережень за якістю поверхневих вод в суміжних контрольних пунктах та розпочато роботи з їх виконання.

Як свідчить аналіз сучасного стану державного екологічного моніторингу в області, існування багатьох проблем у цій галузі зв’язане із слабким фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням. Це, в свою чергу, обумовлене як складною економічною ситуацією в країні, так і недосконалістю існуючого механізму фінансування моніторингових спостережень, оскільки цільове бюджетне фінансування цих робіт як на державному, так і на місцевому рівні на даний час не передбачене. Обсяги фінансування моніторингових робіт по відомчих лініях, а також з обласного природоохоронного фонду є недостатніми і не забезпечують виконання цих робіт в повному обсязі і на сучасному рівні.

Так, ще у 1995 р. за угодою з держуправлінням ПФ “Старкс” було розроблено технічне завдання “Система обласного (регіонального) моніторингу навколишнього природного середовища “Полісся” (СЕМ “Полісся”), однак через вкрай незадовільне фінансування графік робіт з впровадження цієї системи не виконується (табл. 3.3, див. додатки).

Доцільно було би ставити на найвищому рівні питання цільового бюджетного фінансування системи державного моніторингу довкілля із залученням коштів із природоохоронних фондів всіх рівнів на умовах часткової самоокупності і самофінансування та законодавчого регулювання узгодження моніторингових робіт в зв’язку з різною підпорядкованістю суб’єктів моніторингу, різних джерел їх фінансування, різних форм власності тощо.

Крім того ведення державної системи моніторингу довкілля надзвичайно залежить від впровадження новітніх інформаційних технологій, які забезпечують швидкісний збір, обробку, аналіз інформацій, що надходить від різних об’єктів управління, якими і є суб’єкти моніторингу. Для цього в 2001 р. розпочато роботи із створення регіональної інформаційної системи моніторингу навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів області, ядром якої має бути комп’ютерний банк екологічних даних “РЕГIОН”, який містить оперативну та ретроспективну інформацію про стан навколишнього середовища і природних ресурсів області, наповнення інформаційних масивів якого та побудова електронної екологічної карти області, основою якої служить топокарта області масштабу 1:100000 продовжувалось протягом звітного року.

Розглянемо основні результати ведення моніторингових робіт субєктами моніторингу в 2001 р.

Табл 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл. 3.2. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів
Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля
Табл. 3.4. Показники якості води р.Горинь (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру гідрометеорології
Табл. 3.5. Показники якості води р. Устя (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології
Табл. 3.6. Результати аналізів грунту на вміст залишкових кількостей пестицидів
Табл. 3.7. Вміст токсичних речовин в грунтах області за 2001 рік.
Табл. 3.8. Число випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю в 2001 р
Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
Табл 3.10. Мережа постійних точокспостереження змін довкілля суб’єктів контролю стану навколишнього природного середовища в Рівненській області регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ
Табл. 3.11. Оцінка радіаційного стану  по  пунктах  спостереження  Рівненського  ЦГМ.
Табл 3.12.Результати гама-спектрометричного аналізу проб води на вміст в них цезію-137 (*10-12Ki/л)
Табл. 3.13. Результати гама-спектрометричного аналізу проб грунту на вміст радіонуклідів
Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)