2.8. Природні території і об’єкти з особливим статусом охорони

2.8.1. Структура природно-заповідного фонду області

.

Рис.2.7.Стуктура природно-заповідного фонду Рівненської обл. на 1.01.2002 р


          Природно-заповідний фонд (ПЗФ) Рівненської області станом на 1.01.2002 р. складається з 268 об’єктів загальною площею 155960,7 га, що становить 7,8% території області, в тому числі - 26 об’єктів загальнодержавного значення загальною площею 63974,9 га і 242 об’єкти місцевого значення площею 91985,8 га (табл.2.8.2, див. додатки), рис. 2.7. Як бачимо, основу природно-заповідного фонду Рівненської обл. складають заказники місцевого значення, Рівненський природний заповідник, регіональні ландшафтні парки (“Прип’ять-Стохід” та “Надслучанський”), заказники загальнодержавного значення, державні заповідні урочища і всього 898,7 га разом утворюють пам’ятки природи загальнодержавного та місцевого значення, дендрологічні, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного та місцевого значення.

Рис.2.8.Фукціональна структура заказників загальнодержавного значення Рис.2.9.Фукціональна структура заказників місцевого значення

Структура ядра природно-заповідного фонду (заказників загальнодержавного та місцевого значення) приведена на рис. 2.8,2.9 де основою є ботанічні обєкти.

До репрезентативної мережі області віднесено ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу довкілля.

          Рівненська область за рівнем заповіданості входить в п’ятірку кращих в Україні. За оцінкою багатьох спеціалістів відсоток заповіданості Рівненщини мав би бути ще більшим - не менше 10%.

          Зважаючи на унікальність природних комплексів Рівненщини, виявлення в минулі роки місць зростання видів рослин, занесених до Червоної Книги України, можливості розширення природно-заповідного фонду області ще не вичерпані.

Відповідно до Закону України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21 вересня 2000 р., основною метою якого є збільшення площ земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ними різноманіття, близького до природного стану, та формування єдиної територіальної системи, побудованої для забезпечення міграції та поширення видів рослин і тварин природними шляхами, збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій, Держуправлінням екології та природних ресурсів в Рівненській області внесені пропозиції щодо планів реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі області на 2001-2005 рр., в які входить розширення мережі регіональних ландшафтних парків області, а саме: закінчення робіт із створення “Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку” в Здолбунівському р-ні, регіонального ландшафтного парку “Погориння” в Гощанському р-ні і “Демидівського регіонального ландшафтного парку” в Демидівському р-ні.

Виходячи з існуючих якісних та кількісних показників природно-заповідного фонду, умов сучасного господарювання та з метою забезпечення виконання “Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2005 рр.”, пріоритетними проблемами в галузі заповідної справи, що потребують розв’язання, є:

-         збільшення площ та формування оптимальної репрезентативної мережі природно-заповідного фонду;

-         інвентаризація сучасного стану та організація систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об’єктів;

-         створення та ведення кадастру природно-заповідного фонду;

-         вжиття заходів щодо збереження природно-заповідного фонду;

-         забезпечення реалізації заходів щодо формування регіональної екологічної мережі;

-         вдосконалення режиму охорони та використання інших природних територій, що особливо охороняються.

З метою вирішення пріоритетних проблем протягом 2000-2005 рр. потрібно вжити комплекс організаційних заходів, а саме:

- забезпечити  розробку проектів організацій територій та підтримання регіональних ландшафтних парків;

-         продовжувати роботи щодо розширення існуючих та створення нових заповідних об’єктів;

-         забезпечити поетапну інвентаризацію та розробку науково обгрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення встановленого режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

2.8.2. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду

          Використання природних ресурсів в межах територій ПЗФ загальнодержавного значення проводиться за дозволами Мінекоресурсів України. Так, в 2001 р. за дозволами Мінекоресурсів проведено (табл.2.8.1, див. додатки):

·     сінокосіння  на площі  121,2 га;

·     випасання великої рогатої худоби на площі 1120 га в кількості 63 голів;

·     збір ягід на площі 4510 га .

 Використання природних ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду місцевого значення проводиться за дозволами, виданими держуправлінням екології та природних ресурсів в Рівненській обл. та затвердженими обласною радою. В 2001 р. на цих територіях проведено:

·     сінокосіння на площі 1122,3 га;

·     випасання великої рогатої худоби на площі 3066,9 га в кількості 1288 голів;

·     збір ягід на площі 2682,1га;

·     використання території в оздоровчо-рекреаційних цілях загальною площею 93,6 га в кількості 165 рекреантів на добу;

·     використання орних земель на площі 12,8 га.

          В 2001 р. лісогосподарські заходи з покращання стану об’єктів ПЗФ проводились лише держлісгоспами ДЛГО “Рівнеліс”. Всього в 2001 р. держлісгоспами проведено :

-         рубки догляду за лісом на площі 340,4 га, в т. ч. освітлення на площі 61,1 га, прочистки — на площі 132,1 га, прорідження -147,2 га;

-         очистку лісу від захаращенності на площі 1006,44 га;

-         вибіркові санітарні рубки на площі 874,9 га.

2.8.3. Стан рекреаційних ресурсів і курортних зон

          Для відпочинку населення і розвитку туризму, а особливо екологічного туризму, вже зараз в області можна використовувати дендрологічний парк “Березнівський” (м.Березне), пам’ятку природи загальнодержавного значення “Велике Почаївське озеро” (Дубровицький район), пам’ятку природи місцевого значення “Базальтові стовпи” (Костопільський район), Гощанський парк-памятку садаво-паркового мистецтва. Інтенсивно викоритовується як місце масового відпочинку жителів обласного центру парк-памятка садово-паркового мистецтва державного значення ім.Т.Г.Шевченка, що в м.Рівне, але особлива роль в забезпеченні потреб населення області в рекреаційних ресурсах має належати регіональним ландшафтним паркам, як діючим так і створюваним, так як на території існуючих і проектованих зазначених об’єктів вже тривалий час піддаються неорганізованому туристичному навантаженню, що є негативним фактором. Такі території мають експлуатуватися в рекреаційній галузі, але на науковій основі. До них на даний час відносимо регіональний ландшафтний парк “Прип’ять-Стохід”, створений рішенням Рівненської обласної ради від 19.01.95 р. №4 на території Зарічненського району; “Надслучанський регіональний ландшафтний парк”, створений відповідно до рішення обласної ради від 24.03.2000 р. №4 на  території Березнівського району; проектовані “Дермансько-Мостівський”, “Погориння” “Демидівський” регіональні ландшафтні парки, що відповідно розробляються в Здолбунівському, Гощанському  і Демидівському районах.

2.8.4. Історико-культурна спадщина

Поєднання рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду області із історико-культурною спадщиною має дуже важливе значення з точки зору привернення до області туристичного потенціалу, може стати візитною карткою області. Особливо в цьому плані перспективний південь Рівненщини — Здолбунівський та Острозький р-ни.

Зараз, як сказано в попередньому розділі, тут закінчуються роботи із створення “Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку”, який крім неповторної ландшафтної краси, ботанічного різноманіття і рідкісності, поєднає в собі історичні аспекти наших земель, бо Дермань в середні віки називали “колискою Волинських сіл”.

Найвідомішими на даний час історико-культурними пам’ятками в Рівненській обл. є державний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестецької битви” в с.Пляшева Радивилівського р-ну; історико-культурний заповідник м.Дубно, історико-культурний заповідник в м.Острог. На державному обліку знаходиться 2855 пам’яток історії та культури, з них пам’яток археології – 1086; історії – 1728; монументального мистецтва – 71.

 

Табл.2.8.1. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об’єктів  природно-заповідного фонду області у 2001 рік