Up ] Карта ] Архіви ] Лінки ] Організації ] [ Міжнародне співробітництво ] Відділ проблем Дніпра ] Заповідники ] Міжнародний Фонд Дніпра ] Рада з екологічних проблем басейну Дніпра ] Система Acua Guard ] Національна програма ]

 

Home

 

Міжнародне співробітництво


Зміст

Програми і проекти технічної допомоги (Програма канадської технічної допомоги “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну Дніпра)”Програми технічної допомоги інших країн )

Інвестиційні проекти


 

Важливе значення для виконання завдань Національної програми з врахуванням регіонального і глобального впливу і значимості басейну Дніпра для Європи та всього світу має активізація міжнародного співробітництва. Міжнародне співробітництво щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра здійснюється Мінекобезпеки України за такими пріоритетними напрямами:

  1. розвиток співробітництва та договірних відносин з країнами, розташованими в басейні Дніпра - Білоруссю та Росією з питань охорони та раціонального використання водних ресурсів;
  2. отримання технічної допомоги в галузі охорони навколишнього природного середовища в рамках міжнародних програм та проектів;
  3. сприяння залученню іноземних інвестицій для фінансування Національної, регіональних або місцевих екологічних програм, спрямованих на екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Значну допомогу у покращанні екологічного стану басейну Дніпра Україні надають або планують надавати Канада, США, Великобританія, Японія, Нідерланди, Фінляндія тощо, Європейський банк розвитку та реконструкції, Глобальний Екологічний Фонд тощо .

 

Програми і проекти технічної допомоги

 

 Програма канадської технічної допомоги “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну Дніпра)”

 

Декларація про співробітництво між Урядом України і Урядом Канади щодо реалізації програми управління навколишнім середовищем у басейні ріки Дніпро підписана у Києві 31 березня 1994 р. Визнаючи, що охорона навколишнього середовища має надзвичайне значення для України і що Уряд України визнає, як найвищий пріоритет, реабілітацію дуже забрудненої системи ріки Дніпро, Уряди України і Канади оголосили про створення значної програми технічної допомоги, спрямованої на посилення можливостей системи управління навколишнім середовищем України та здійснення демонстраційних проектів, які допоможуть зменшити рівні забруднення Дніпра.

Успішний та ефективний хід реалізації Програми в 1994-1997 роках (понад 40 проектів загальною вартістю 3,2 млн. кан. дол.), отримання позитивних практичних результатів та налагодження довготривалих контактів з урядовими та науковими структурами Канади стало достатнім обгрунтуванням для продовження співпраці. Тому Уряд Канади та Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (СІДА) через Міжнародний Розвитково Дослідний Центр в Канаді (IDRC), надає Мінекономіки та Мінекобезпеки безповернену фінансову допомогу в сумі 2,6 млн. канадських доларів для цільового використання на продовження в 1997-2000 роках Програми ”Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну Дніпра)”.

Виконавчим Агентством для впровадження програми визначено Міжнародний Розвитково Дослідний Центр (IDRC). Центр був визнаний на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку у червні 1992 р. як кращий центр по створенню програм з навколишнього середовища.

Офіційними партнерами для програми визнано Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерство економіки та Фонд відродження Дніпра (з травня 1998 року - Міжнародний фонд Дніпра). До участі в програмі залучені численні українські науково-дослідні інститути, підприємства, органи місцевої влади, центри підготовки фахівців та екологічні неурядові організації.

Метою Програми є підтримка і сприяння процесу реформ, що відбувається сьогодні в українських організаціях і на підприємствах для поліпшення діяльності з охорони навколишнього середовища, удосконалення економічної, у тому числі інвестиційної політики, а також підвищення рівня екологічної свідомості серед населення України.

Програма включає три головні складові частини допомоги:

а) розвиток системного управління навколишнім середовищем в умовах інтегрування екологічної політики в стратегію економічних реформ;

б) ефективність дій по оцінці та зменшенню забруднення поверхневих і підземних вод через систему демонстраційних проектів;

в) сучасні механізми еколого - інвестиційної діяльності, спрямовані на перехід до ринкової економіки.

Особливими завданнями Програми є наступні:

  • формування сприятливого інвестиційного середовища в Україні, зокрема у басейні Дніпра;
  • розвиток екологічного менеджменту в промисловості, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі;
  • поліпшення якості питної води та її раціональне використання;
  • сприяння розвитку в Україні екологічного підприємництва;
  • підвищення екологічної свідомості громадян України засобами масової інформації;
  • сприяння розвитку в Україні екологічного навчання.

Передбачається, що програма ініціюватиме проекти, спрямовані на реалізацію цілей і завдань, встановлених Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Як зазначено вище, із загальної суми гранту, що становить 4,2 млн. канадських доларів, 2,6 млн. кан. дол. доручено керувати Українському Комітету Управління, створеному спільним наказом Мінекобезпеки України та Мінекономіки України на чолі з Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Шевчуком В.Я. До складу комітету входять керівні представники Мінекобезпеки, Мінекономіки, Держводгоспу, Держкомгідромету, Держбуду, Держкомгеології, Міжнародного фонду Дніпра, Національної академії наук, інших науково-дослідних інститутів України.

Аналогів такої довіри щодо розподілу коштів гранту, підтвердженої документально, серед інших програм технічної допомоги Україні практично нема. Це дає змогу залучати до участі в програмі сотні провідних вітчизняних вчених та спеціалістів на відміну від існуючої практики надання міжнародної технічної допомоги виключно силами іноземних фахівців. Саме така форма міжнародного екологічного співробітництва, яка базується на повній довірі українському партнерові, на розвитку та підтримці українського науково - технічного потенціалу в умовах обмеженості державного фінансування - є найбільш прийнятною у перехідний період становлення нашої країни.

Реалізація зазначених намірів здійснюється через низку окремих проектів, кожний з яких шляхом розробки і реалізації короткострокових заходів повинен мати невеликі витрати та високу ефективність, що дозволить отримати певний позитивний результат вже в найближчі роки.

Протягом 1998 року до Українського Комітету Управління Програмою надійшло біля 150 пропозицій. Комітет їх розглянув та на своїх засіданнях, відповідно до запланованих напрямків діяльності, схвалив для фінансування 26 проектів, загальною сумою понад 2,5 млн., що становить біля 100 відсотків коштів, призначених Програмою на дослідження та розвиток. Комітетом вперше встановлено пріоритет якості і практичної значимості проектів міжнародної технічної допомоги.

Передбачається, що результати українсько - канадського співробітництва по виконанню програми управління навколишнім середовищем у басейні Дніпра будуть впроваджені при реалізації Національної програми, втілені у нормативній, науково-технічній та проектно-конструкторській документації, використані в учбових програмах.

Демонстраційні проекти будуть функціонувати у вигляді показових, практично діючих центрів, установок. Передбачається їх реалізація шляхом впровадження сучасних технологій підготовки питної води, очищення стічних вод, фільтратів міських звалищ, проведення екологічного аудиту на промислових підприємствах та виконання за його результатами некапіталомістких управлінських, технологічних та господарських заходів з екологічним ефектом (“зелених технологій”) тощо.

Зразком у вирішенні конкретних екологічних проблем в одному з найбільш промислових центрів України є реалізація проектів, які надають практичну допомогу місту Запоріжжя.

Запорізький регіон став базовим для проведення в рамках Програми:

виконання пілотних проектів з удосконалення водопровідно-каналізаційного господарства;

проведення екологічного аудиту та впровадження екологічно чистих технологій;

розроблення та виготовлення пілотного обладнання для очищення стічних вод сміттєзвалищ та переробки побутових та промислових відходів;

створення регіональної інформаційної системи екологічного менеджменту.

В рамках програми розпочато виконання проекту для дослідження нових технологій по переробці фільтрату, який надходять зі сміттєзвалища, розташованого у селищі Леваневського, у передмісті Запоріжжя. Проект буде реалізовуватись міською адміністрацією разом з провідними науково-дослідними установами Запоріжжя та Харкова.

Після відповідних досліджень буде спроектовано та встановлено пілотну установку для очищення  фільтратів великого сміттесховища (на сьогодні територію полігону, до якого щорічно вивозиться понад 200 тис. тон твердих побутових та промислових відходів, що складуються без попередньої обробки, не обладнано протифільтраційним екраном та спеціальною дренажною системою для відведення луги). Реалізація проекту дасть змогу продемонструвати, як можна контролювати існуючі сміттєзвалища для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та розповсюдити набутий досвід в інших регіонах країни.

Інший проект у Запоріжжі підтримує зусилля Водоканалу і фахівців "Укрводпроекту" у науковому обгрунтуванні та розвитку потужностей для виробництва органо-мінеральних поживних добрив шляхом переробки осаду з очисних споруд міської каналізації, лігніну та фосфогіпсу, як накопичених у великих обсягах у відвалах, так і щойно отриманих в ході виробництва.

Великий проект має бути запроваджено на одній з водопровідних станцій в Запоріжжі, мета та завдання якого полягають в науковій розробці та створенні декількох варіантів принципових технологічних схем підготовки якісної питної води з урахуванням існуючих споруд станцій м. Запоріжжя, створенні пілотної модульної установки для перевірки запропонованих рішень і відпрацюванні технологічних параметрів, розробці рекомендацій для створення дослідно - промислової технологічної лінії з пропозиціями по переобладнанню діючих споруд під технологічні процеси, що пропонуються для систем централізованого водопостачання великих міст півдня України в басейні ріки Дніпро.

Особливо важливим напрямком Програми є реалізація проектів із запровадження екологічного аудиту в Україні. В результаті проведення демонстраційних екологічних аудитів на 13 підприємствах Запоріжжя, Черкас та Києва за участю українських та канадських фахівців будуть розроблені програми екологічної модернізації підприємств з подальшим впровадженням некапіталомістких управлінських, технологічних та господарських заходів з екологічним ефектом на кожному з них, регіональні рекомендації по впровадженню екологічного аудиту та екологічно чистих виробництв.

Розпочаті роботи щодо створення нормативно - методичної та матеріально-технічної бази для впровадження біотестування в систему оцінки стану та контролю джерел забруднення басейну Дніпра токсичними сполуками, крім того, проект, виконання якого зосереджено в районі Нижнього Дніпра, передбачає підготовку спеціалістів місцевих органів екологічної безпеки.

Постійна увага приділяється підготовці кадрів, забезпеченні потреб України, її державних органів управління висококваліфікованими фахівцями-екологами, які були б здатні ефективно впливати на вирішення екологічних проблем в державі, правильно оцінювати можливі негативні наслідки та всіляко запобігати їм в інтересах людини, успішного розвитку галузей економіки. Під час реалізації проектів десятки українських управлінців, фахівців та науковців приймуть участь в учбових семінарах або здійснять відрядження з метою навчання з питань, які вирішує Програма.

Важливе місце у структурі Програми займає діяльність, спрямована на підвищення екологічної свідомості громадян України засобами масової інформації, рівня екологічної інформованості громадськості та ступеня її участі в природоохоронних заходах, забезпечення розширення конкретної інформації про цілі і завдання Національної програми та програми українсько - канадського співробітництва.

Так, в рамках Програми вперше в Україні створюється електронна версія Національного атласу України, мета якого зосередження новітньої просторово-часової інформації про природні умови та ресурси, соціальні, економічні, екологічні особливості розвитку України на межі третього тисячоліття.

Хід виконання Програми широко висвітлюється у засобах масової інформації України та Канади: українськими митцями знімається цикл телепрограм "Зелена студія", який ставить за мету розкрити сутність та хід виконання Національної програми (в 1998 році до ефіру УТ-1, УТ-2 та інших каналів вийшли програми "Екоаудит та зелені технології", "Екологічний моніторинг і система інформування на Дніпрі" та інші), готуються до випуску кілька відеофільмів про природно-заповідний фонд у басейні Дніпра. Сюжети про проекти Програми були показані у ефірі програми на країни СНД "Україна сьогодні" та україномовних студій Канади.

В процесі розвитку співробітництва встановлені постійні довгострокові контакти між українськими і канадськими урядовими структурами, науково-дослідними інститутами, центрами, громадськими і неурядовими екологічними організаціями. За допомогою Центра та для вирішення конкретних практичних проблем налагоджуються двосторонні довготермінові зв’язки українських організацій з Міжнародним та Європейським банками реконструкції та розвитку.

Хід виконання Програми, включаючи фінансові аспекти, періодично перевіряється Агентством міжнародного розвитку Канади та незалежними аудиторами. Визнано, що проекти Програми виконуються у повній відповідності до вимог Меморандуму.

Ефективне виконання Програми канадської технічної допомоги сприяє також поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, зміцненню українсько - канадських відносин, що було не раз підкреслено під час візиту в Україну Прем’єр-Міністра Канади Ж.Кретьєна.

 

 Програми технічної допомоги інших країн

 

З метою поглиблення українсько-російського та українсько-білоруського співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища та на виконання заходів Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 1998-2007 роки та Плану співробітництва між Мінекобезпеки України та Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь передбачається започаткування реалізації Міжнародної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра (Україна, Росія, Білорусь) в рамках проекту Глобального екологічного фонду (GEF) “Підготовка стратегічної програми дій для басейну ріки Дніпро та розробка механізмів її реалізації“.

Ініціатива виконання цього проекту бере свій початок в січні 1995 року, коли уповноважені представники міністерств охорони навколишнього природного середовища Республіки Білорусь, Російської Федерації та України підписали Меморандум учасників Міжнародного засідання по питанням екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро, в якому визначена необхідність спільних зусиль трьох держав в розробці спеціальної Міжнародної програми.

Розглянувши питання трьохстороннього співробітництва в галузі оздоровлення навколишнього середовища басейну Дніпра міністри охорони навколишнього природного середовища Білорусі, Російської Федерації і України у червні 1996 року підтвердили готовність про сприяння в підготовці попередньої стадії проекту програми.

В 1998 році була завершена трирічна підготовча робота за рахунок фінансування ГЕФ та IDRC загальним обсягом біля 0,3 млн. дол. США: спільна робота міністерств, міжнародних та національних експертів, інших організацій дозволила розробити проектну пропозицію “Підготовка стратегічної програми дій для басейну ріки Дніпро та розробка механізмів її реалізації“, яка у квітні 1998 року була подана на розгляд та затверджена Радою Глобального екологічного фонду.

Реалізація зазначеної Міжнародної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра (Україна, Росія, Білорусь) із початковим загальним обсягом фінансування 7 млн. дол США на період 1999-2001 років дозволить здійснити комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу забруднення навколишнього середовища на здоровя населення та екологічний стан басейну Дніпра, забезпечення сталого використання його ресурсів та збереження біорізноманіття. Програма надасть можливість забезпечити реалізацію для країн басейну принципів координації та співробітництва у відповідності з досягнутими домовленостями.

Значну технічну допомогу у вирішенні питань екологічного оздоровлення басейну Дніпра надає Уряд США через Агентство охорони навколишнього середовища США (EPA) при фінансовій підтримці Агентства Міжнародного розвитку США. Починаючи з 1994 р. робота по удосконаленню моніторингу, якості поверхневих вод, лабораторних аналізів, моделюванню та удосконаленню управління була сфокусована на Канівському водосховищі.

Переконавшись у вигоді співробітництва, а також посилення обміну технічним та організаційним досвідом, ЕРА та Мінекобезпеки ініціювали подальші зусилля, сфокусувавши їх на естуарії Дніпра. Естуарій є надзвичайно цінною екосистемою, котра є зв’язком між Дніпром та Чорним морем та який, маючи важливе значення у вирішенні екологічних проблем всього Чорноморського басейну, залишився не охопленим міжнародним співробітництвом.

Є дві основні цілі цієї роботи:

1. Підвищити усвідомленність стану якості води, екологічної безпеки складної в екологічному відношенні частини басейну р.Дніпро;

2. Розповсюдити досвід у навчанні та використанні технологій, отриманий під час виконання Програми якості води Канівського водосховища, шляхом підтримки прийняття управлінських рішень персоналом місцевих Держуправлінь екобезпеки та наданням їм необхідного обладнання.

Передбачається, що за допомогою такого підходу може бути отриманий значний багатосторонній ефект.

Протоколом про спільну діяльність між Мінекобезпеки та Агентством охорони навколишнього середовища США за фінансової підтримки Агентства міжнародного розвитку США і Уряду України, який підписано 25 листопада 1997 року, передбачається здійснити в 1997-1998 роках проект “Оцінка та управління якістю води в естуарії Дніпра” загальною вартістю 0,25 млн. дол.

Обидві сторони беруть на себе зобов’язання сприяти здійсненню успішного завершення зусиль для покращання якості поверхневих вод та екологічного стану басейну Дніпра та його Естуарію. Підкреслюється важливість та зміст цієї роботи не лише для покращання навколишнього середовища в Україні, але і для підтримки двостороннього співробітництва в рамках Робочої Групи по навколишньому середовищу Комітету Підтримки Економічного Співробітництва (“Комісія Кучма-Гор”).

Станом на початок 1999 року проект ще не закінчено, оскільки його фінансування було припинено влітку 1998 року.

В 1998 році Мінекобезпеки проводило підготовчу роботу щодо залучення гранту Уряду Японії для фінансування першочергових проектів технічної допомоги, а саме розглядалась можливість фінансування розробки Генерального плану по переробці відходів збагачення та очищення стічних вод, які супроводжують видобуток і збагачення залізної руди у місті Кривий Ріг (очікувана вартість складає від 2 до 5 млн.) , що є складовою частиною багатоцільового проекту очищення стічних вод у місті Кривий Ріг в рамках Національної програми.

 

 Інвестиційні проекти

 

Основна економічна відповідальність за реалізацію Національної програми та природоохоронних проектів в її складі покладена на державні та місцеві органи управління. При цьому, зовнішнє фінансування є важливим та суттєвим доповненням до ресурсів країни, спрямованим на природоохоронне будівництво.

Міжнародне співробітництво у галузі екологічного оздоровлення Дніпра здійснюється із застосуванням сучасних механізмів фінансування природоохоронної діяльності:

-надання пільгових кредитів з відстроченням платежів та низькими відсотком їх обслуговування;

-спільне фінансування проектів силами міжнародних фінансових організацій та різних організацій-донорів із залученням значних коштів місцевих та державних органів влади;

-об’єднання грантів іноземних країн та міжнародних фінансових організацій з коштами місцевих та державних органів влади для виконання пілотних (демонстраційних) проектів з метою їх подальшого розповсюдження по країні в цілому.

Враховуючи складний екологічний стан, що склався в ряді населених пунктів, та згідно пропозицій зацікавлених міністерств та відомств, обласних та місцевих державних адміністрацій проводиться підготовча робота щодо залучення кредитів, в тому числі пільгових, ( початково загальним обсягом біля 135 млн. доларів) від міжнародних фінансових організацій для реконструкції комунальних та промислових очисних споруд у найбільших містах-забруднювачах басейну - Кривому Розі, Запоріжжі, Києві.

Так, на виконання доручень Президента України та доручення Прем’єр - Міністра України   Національне агентство України з реконструкції та європейської інтеграції разом з Мінекономіки, Мінфіном та Мінекобезпеки в 1997 році провели роботу щодо визначення пріоритетних для України проектів, реалізацію яких доцільно було б здійснити за рахунок кредитів в рамках японської програми Офіційної допомоги розвитку (ОДР).

На виконання розпорядження Президента України “Про еколого - економічний експеримент у містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ та Маріуполь” від 11 червня 1997 року №235/97 та з метою забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині започаткування реалізації Національної програми запропоновано та погоджено Прем’єр -Міністром України пріоритетність спрямування коштів програми ОДР на реалізацію багатоцільового проекту очищення стічних вод у місті Кривий Ріг в рамках Національної програми.

Протягом 1998 року виконком Криворізької міської ради підготував техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) доцільності залучення кредитних коштів для фінансування зазначеного проекту, Мінекобезпеки, підтвердивши пріоритетність виконання багатоцільового проекту очищення стічних вод у місті Кривий Ріг в рамках Національної програми, узгодило ТЕО та запропонувало передати його на подальший розгляд Уряду Японії для фінансування в рамках програми японської Офіційної допомоги для розвитку у 1999 -2000 роках.

Крім того, на виконання зазначеного розпорядження Президента України Мінекобезпеки разом з Дніпропетровською облдержадміністрацією та Криворізьким міськвиконкомом, Мінфіном, Мінекономіки, Мінпромполітики та іншими зацікавленими міністерствами та відомствами опрацьовують перелік першочергових заходів виходу з екологічної кризи міста Кривий Ріг, загальний обсяг фінансування яких на період до 2005 року орієнтовно сягає 500 млн. гривень. Проводиться робота і щодо створення відповідної нормативно-правової бази механізму фінансової підтримки їх реалізації, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.98 №1846 "Про стабілізацію соціально-економічного становища у Криворізькому залізорудному басейні".

Реконструкція комунальних та промислових очисних споруд, передбачені багатоцільовим проектом очищення стічних вод у місті Кривий Ріг, є важливою складовою зазначених заходів, виконання яких в 1999 та наступних роках сприятиме поліпшенню водогосподарської ситуації в Кривбасі.

Як свідчать попередньо проведені консультації з представниками офіційних органів Японії, можливість отримання кредиту в 1999 році (початково 100 млн. дол.) на 40 років під 0,75 відсотків річних, включаючи 10 років пільгового періоду, цілком реальна.

 

В 1998 році на виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо підготовки переліку проектів для фінансування в рамках програми Офіційної допомоги розвитку (ОДР) Японії для України на наступні роки, Національне агентство України з реконструкції та європейської інтеграції разом Мінекобезпеки та іншими зацікавленими міністерствами, відомствами, обласними держадміністраціями підготувало перелік перспективних проектів для фінансування в рамках зазначеної програми та передало його на розгляд Уряду Японії. До нього включено декілька будов, що увійшли до переліку невідкладних природоохоронних заходів Національної програми, а саме:

-будівництво другої нитки головного каналізаційного колектору у м. Києві. Мета проекту - здійснення будівництва паралельно з існуючим головним колектором другої нитки, необхідної для відключення стічних вод від головного колектору та проведення його капітального ремонту. Повна амортизація діючого колектору настала ще у 1990р. Аварія на цьому колекторі може призвести до екологічної катастрофи не тільки в межах Києва, а й на значній території України;

-модернізація очисних споруд правого берегу м. Дніпродзержинськ;

-поліпшення очищення стічних вод, зневоднення і утилізація осадів (мулу) на очисних спорудах м. Чернігова. Реалізація цього проекту дасть змогу поліпшити якість питної води у м. Чернігові, зменшити негативний вплив на флору та фауну р. Десна, забезпечити захист водозаборів питної води м. Києва від забруднення мулом.

Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів України Мінекобезпеки в січні 1999 року  розглянуло та підтримало пропозицію Дніпропетровського виробничого об’єднання "Південний машинобудівний завод" щодо включення проекту будівництва комплексу очисних споруд об’єднання, як одного з невідкладних природоохоронних заходів Національної програми, до переліку перспективних проектів в галузі контролю за промисловими викидами програми японської Офіційної допомоги для розвитку.

В разі отримання позитивного рішення Уряду Японії щодо можливості надання кредитів для цільового фінансування зазначених проектів органи місцевого самоврядування мають забезпечити розробку їх техніко-економічного обгрунтування, для фінансування яких Міністерством промисловості Японії пророблюється питання створення відповідного фонду.

Мінекобезпеки та інші зацікавлені міністерства та відомства підтримали пропозицію Запорізької облдержадміністрації про залучення кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для реконструкції очисних споруд у м. Запоріжжі та можливість надання державної гарантії для залучення цього кредиту.

Відсутність достатніх потужностей з біологічного очищення стічних вод лівобережної частини міста є однією з головних екологічних проблем Запоріжжя. З 360 тис. куб. м на добу стічних вод лише 200 тис. куб м проходять біологічне очищення, що призводить до забруднення Дніпра, а відсутність споруд по обезводнюванню осаду призвело до різкого підняття рівня грунтових і не виключає можливість зсувів грунту в районі селищ Балабіно та Кушугум.

Запорізька обласна державна адміністрація, міська Рада та Держжитлокомунгосп в жовтні 1995 року звернулись до ЄБРР з проханням розглянути можливість надання позики для інтенсифікації будівництва цього важливого об’єкту, вдосконалення системи водопостачання та каналізації міста шляхом використання більш ефективного устаткування та технологій, зменшення втрат води та питомого водоспоживання, витрат електроенергії тощо.

На основі аналізу стану системи водопостачання та каналізації міста, виконаного ДКП “Водоканал” та ЄБРР з залученням кваліфікованих іноземних консультаційних фірм, була опрацьована програма та в 1997 році розроблено техніко-економічного обгрунтування проекту. Загальна вартість проекту становить 48,67 млн. дол. США, в тому числі за рахунок позики ЄБРР – 30 млн. дол., власних коштів ДКП “Водоканал” – 12,1 млн. дол., коштів Запорізької міської державної адміністрації – 3.0 млн. дол., інших організацій-донорів та програми ТАСIS – 2,57 млн. дол., державних капітальних вкладень – 1.0 млн. дол.

Проект було затверджено кредитною Радою ЄБРР в березні 1998 року.

Передбачається, що реконструкція очисних споруд у м. Запоріжжі має забезпечити припинення скиду значної кількості стічних вод у Дніпро, поліпшення якості питної води та екологічної обстановки в місті.

 

В рамках Меморандуму про взаємовідносини між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Агентством навколишнього середовища Данії та Міністерством навколишнього середовища Фінляндії, передбачено виконання Демонстраційного проекту в місті Києві в зв'язку з виконанням робіт на відновлення каналізаційного колектору по проспекту 40-річчя Жовтня, датська та фінська сторони гарантують виділення фінансової допомоги в рівних частинах по 10 % від вартості проекту, що складає близько 3 млн. доларів США.

Зі свого боку, з метою попередження аварійної ситуації та забруднення стічними водами навколишнього природного середовища, Київська міська держадміністрація видала розпорядження №1735 від 19.08.98 р. про реконструкцію каналізаційного колектора по проспекту 40-річчя Жовтня, в якому підтверджено рішення тендерної комісії відносно вибору технології відновлення колектора, що запропонувала компанія "Пер Аарслефф А/С" .

Крім того, одночасно зобов'язало Управління економіки та фінансове управління включити зазначені роботи до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 1998 рік, виділити кошти на реконструкцію першої черги у розмірі 10 млн.грн. та передбачити в плані соціально-економічного розвитку міста на 1999 рік необхідні кошти для повного завершення робіт по реконструкції колектора. Укладена угода з Держуправлінням екологічної безпеки в місті Києві про виділення 1,0 млн.грн. на реконструкцію першої черги колектора.

Переговори між Мінекобезпеки, ДКО "Київводоканал", представниками Фінляндії та Данії в березні 1999 року засвідчили, що датська компанія "Пер Аарслефф А/С" готова в травні 1999 року приступити до виконання робіт по відновленню колектору і здійснити весь комплекс робіт на колекторі довжиною 5,3 км за 14 місяців за умови гарантії забезпечення безперебійного фінансування.

Після виконання робіт по реконструкції колектора по проспекту 40-річчя Жовтня, весь комплекс технічного обладнання датської компанії, за контрактної угодою, залишається у власності ДКО "Київводоканал" і буде використане в подальшому при виконанні подібних робіт на каналізаційних мережах міста Києва та інших міст України.

 

Меморандумом про взаєморозуміння між Урядами Нідерландів і України, який підписано 20 грудня 1996 року, визначено, що в галузях енергозбереження і охорони довкілля Українська та Нідерландська сторони розроблятимуть проекти, що здійснюватимуться спільно.

У вересні 1998 року між Урядами України та Нідерландів підписано протокол про наміри, згідно з яким започатковано проект для спільного виконання під назвою "Скорочення викидів парникових газів шляхом впровадження технології анаеробної очистки стічних вод на Яготинському цукровому заводі". Зазначений проект (РSO 97/UK/4/5) зареєстровано в Національному агентстві з реконструкції та європейської інтеграції за №352 від 17.02.98 року.

Проект є дуже важливим для України, оскільки демонструє можливості сучасної анаеробної біотехнології для очищення стічних вод підприємств харчової промисловості, значного зниження викидів парникових газів, значної економії енергії в порівнянні з існуючими в Україні способами очищення стічних вод в аераційних спорудах з активним мулом.

Значення цього проекту виходить далеко за рамки Яготинського заводу та цукрової галузі в цілому, оскільки необхідність впровадження ефективних технологій очищення стічних вод промислових підприємств є одним з пріоритетних напрямків та завдань Національної програми, результати проекту, в разі його реалізації, матимуть значний природоохоронний ефект та сприятимуть поліпшенню екологічного стану Дніпра та його приток.

Згідно з умовами про спільне виконання проекту вклад Нідерландської сторони має скласти 2,2 млн. гол. гульденів (1,1 млн. дол. США), підприємство-реципієнт фінансує 25 відсотків від загальної вартості, що дорівнює приблизно 500 тис. гривень.

Мінекобезпеки забезпечив часткове фінансування проектувальних та будівельно-монтажних робіт з української сторони за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, з боку Міністерства агропромислового комплексу України внесена пропозиція в частині збільшення коштів, передбачених в розділі "Інвестиційна діяльність Мінагропрому України на 1999 рік" Яготинському цукрозаводу на суму 500 тис. грн. з метою впровадження проекту.

 

Основні напрями діяльності Мінекобезпеки з активізації міжнародного співробітництва в басейні Дніпра на 1999 ріки полягають в необхідності :

-приймання участі у розробці та розгляді міжнародних природоохоронних проектів та програм в співробітництві з Мінфіном, Мінекономіки, Національним агентством з реконструкції та європейської інтеграції, Держбудом та іншими заінтересованими міністерствами та відомствами, органами місцевого самоврядування;

-приймання участі в міжнародних, національних та регіональних конгресах, конференціях та виставках природоохоронної спрямованості з метою інформування громадськості про напрямки та завдання Національної програми, залучення міжнародних фінансових організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів до виконання найважливіших її проектів, про український ринок екологічних товарів та послуг тощо;

-проведення спільно з Міжнародним фондом Дніпра роботи з підготовки та випуску рекламних матеріалів, що висвітлюють діяльність по реалізації Національної програми, та її розповсюдженню через національні та зарубіжні інформаційні агентства та видання;

-створення та щорічного поновлювання інформаційного банку даних проектних пропозицій, технічних та інвестиційних проектів, що реалізуються в басейні Дніпра з метою його екологічного оздоровлення;

-враховуючи, що в ряді країн Центральної Європи (Польща, Болгарія) реалізована ідея конверсії зовнішнього боргу цих країн членам Паризького клубу в навколишнє природне середовище, ініціювання опрацювання питання щодо аналогічної конверсії боргу України в пріоритетні національні програми, в тому числі, щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра.