Up ] Карта ] [ Архіви ] Лінки ] Організації ] Міжнародне співробітництво ] Відділ проблем Дніпра ] Заповідники ] Міжнародний Фонд Дніпра ] Рада з екологічних проблем басейну Дніпра ] Система Acua Guard ] Національна програма ]

Home            Наші архіви

Законодавчі акти по охороні та раціональному використанню

водних ресурсів

Архів Розмір Мова Коментар
kodeks.zip 34Kb Укр Водний кодекс України
116 95.zip 2Kb Укр Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України
116.zip 36Kb Укр Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами
260.zip 2Kb Укр Про вдосконалення порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування родовищами мінеральної води
269.zip 7Kb Укр Про затвердження Правил охорони внутрішніх   морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення
413.zip 3Kb Укр Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру
486.zip 3Kb Укр Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них
640.zip 3Kb Укр Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних
7594.zip 6Kb Укр ПОРЯДОК справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів
79.zip 5Kb Укр ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод
815.zip 8Kb Укр Про затвердження Порядку здійснення  державного моніторингу вод
966.zip 2Kb Укр ПОРЯДОК відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

 

Директиви та рекомендації Ради ЄЕС щодо охорони вод

Архів Розмір Мова Коментар
ES75_437.zip 12Kb Укр Рішення Ради 75/437/ЄЕС від 3 березня 1975 року щодо укладення конвенції по запобіганню забруднення моря з джерел розташованих на суші
ES75_440.zip 9Kb Укр

ДИРЕКТИВА РАДИ 75/440/ЄЕС від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в країнах - членах Співтовариства

ES76_160.zip 10Kb Укр

ДИРЕКТИВА РАДИ 76/160/ЄЕС від 8 грудня 1975 року стосовно якості води, що використовується для купання

ES76_464.zip 15Kb Укр

ДИРЕКТИВА РАДИ 76/464/ЄЕС від 4 травня 1976 року стосовно забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства

ES78_659.zip 19Kb Укр

ДИРЕКТИВА РАДИ 78/659/ЄЕС від 18 липня 1978 року стосовно якості прісних вод, які потребують захисту чи поліпшення для підтримки сприятливих умов для життя риби (із змінами)

ES79_869.zip 14Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 79/869/ЄЕС від 9 жовтня 1979 року стосовно методів вимірювання та частот відбору проб і проведення аналізів поверхневих вод у водоймах, призначених для забору питної води в країнах - членах Співтовариства (із змінами)
ES79_923.zip 8Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 79/923/ЄЕС від 30 жовтня 1979 року стосовно вимог до якості вод, придатних для життя молюсків
ES80_68.zip 9Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 80/68/ЄЕС від 17 грудня 1979 року стосовно охорони підземних вод від забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами
ES80_778.zip 22Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 80/778/ЄЕС від 15 липня 1980 року стосовно якості води, призначеної для споживання людьми
ES82_176.zip 9Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 82/176/ЄЕС від 22 березня 1982 року щодо граничних величин і цільових показників якості для скидання ртуті хлор-лужною електролізною промисловістю
ES83_513.zip 11Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 83/513/ЄЕС від 26 вересня 1983 року стосовно граничних значень та цілей якості для скидів кадмію
ES84_156.zip 9Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 84/156/ЄЕС від 8 березня 1984 року про граничні величини і цільові показники якості для скидання ртуті галузями , що не належать до хлор лужної електролізної промисловості
ES84_491.zip 10Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 84/491/ЄЕС від 9 жовтня 1984 року стосовно граничних значень та цілей якості для скидів гексахлороциклогексану
ES85_613.zip 15Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 85/613/ЄЕС від 20 грудня 1985 року про прийняття, від імені Співтовариства, програм і заходів щодо скидання ртуті і кадмію на виконання конвенції по запобіганню забруднення моря з джерел, що розташовані на суші.
ES86_280.zip 28Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 86/280/ЄЕС від 12 червня 1986 року стосовно граничних значень та цілей якості для скидів окремих небезпечних речовин, які включені до Списку І Додатку до Директиви 76/464/ЄЕС
ES86_85.zip 6Kb Укр РІШЕННЯ РАДИ 86/85/ЄЕС від 6 березня 1986 року про створення інформаційної системи на рівні Співтовариства з метою контролю та зменшення забруднення, спричиненого виливами вуглеводнів та інших шкідливих речовин у море або у основні водойми суходолу
ES91_271.zip 14Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року стосовно очистки стічних вод міст
ES91_676.zip 11Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел
ES96_61.zip 19Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ  96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року стосовно комплексного контролю та попередження забруднення 
ES_MONIT.zip 40Kb Укр Правила ведення моніторингу та оцінки якості води транскордонних річок (Робоча група ООН/ЄЕК по моніторингу і оцінці стану під егідою Конвенції по охороні та використанню транскордоних водотоків та міжнародних озер (Хельсінкі, 1992))
ES_POLIT.zip 24Kb Укр ДИРЕКТИВА РАДИ Про закладення основ політики Співтовариства у галузі водних ресурсів (Робоча група ООН/ЄЕК по моніторингу і оцінці стану під егідою Конвенції по охороні та використанню транскордоних водотоків та міжнародних озер (Хельсінкі, 1992))
ES_SPEC.zip 7Kb Укр РЕКОМЕНДАЦІЇ УРЯДАМ ЄЕК ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗІ СКЛАДІВ ХІМІКАТІВ ТА МІСЦЬ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ  підготовлені Семінаром з питань попередження та контролю забруднення підземних вод від зберігання хімікатів та від захоронення відходів, проведеним в Мадриді (Іспанія) у 1995 році, та ухвалені Комітетом з питань політики в галузі навколишнього середовища на його третій сесії в травні 1996 року
ES_sttran.zip 14Kb Укр КЕРІВНИЦТВО ПО ЛІЦЕНЗУВАННЮ СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД З ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ В ТРАНСКОРДОННІ ВОДИ підготовлене робочою групою з питань контролю забруднення води з точкових джерел, в якій Франція виступала в ролі провідної країни, та ухвалене Комітетом з питань політики в галузі навколишнього середовища на його третій сесії в травні 1996 року