Up ] Карта ] Архіви ] Лінки ] Організації ] Міжнародне співробітництво ] Відділ проблем Дніпра ] Заповідники ] [ Міжнародний Фонд Дніпра ] Рада з екологічних проблем басейну Дніпра ] Система Acua Guard ] Пресцентр ] Національна програма ]

 

Home

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ДНІПРА (МФД)

 

 

МФД - це еколого-благодійна (безприбуткова) організація, яка створена в Україні з метою залучення і акумулювання інтелектуальних і фінансових ресурсів для виконання завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро та поліпшення якості питної води.

В межах завдань Національної програми МФД співпрацює як з урядовими установами, і в першу чергу з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України, так і неурядовими та недержавними організаціями. Має досвід співпраці з Мінекобезпеки України по реалізації проектів українсько-канадської програми “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (басейн р.Дніпро)”.

В межах цієї програми відпрацьована методологія проектного управління в природоохоронній діяльності, здійснюються проекти по впровадженню екологічного аудиту на підприємствах різних галузей України, комплексу заходів по екологічній модернізації виробництв. Видано навчальні посібники з екологічного аудиту та екологічної модернізації виробництв.

МФД приділяє велику увагу розвитку екологічного підприємництва, консалтінгу, менеджменту з урахуванням рекомендацій міжнародних стандартів серії ISO 14000. З участю МФД створена регіональна асоціація виробників екологічного обладнання.

МФД має розгалужену мережу басейнових відділень, на які покладено вирішення програмних завдань на місцевому рівні. У вирішенні проблем басейну р.Дніпро МФД співпрацює з установами Російської Федерації та Білорусі.

МФД розташований в м.Києві, Україна,

за адресою: 252034, м.Київ, вул. Володимирська, 44,

тел. (044) 221-13-49; 224-14-31; 462-03-04

tel/fax (044) 462-03-04

 

E-mail: Navrotsk@idf.kiev.ua