7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.

 Державний контроль за додержанням природоохоронного законодавства в області проводився екологічною інспекцією Держуправління, в основному, у відповідності до плану робіт з основної діяльності і об'єктам, які у відповідності з постановою КМ України від 27 липня 1995 р. №554 становлять підвищену екологічну небезпеку, військові та режимні об'єкти, поводження з побутовими відходами, непридатними та забороненими для використання пестицидами та агрохімікатами, будівництво Локачинського газового родовища, діяльності вугільної, гірничовидобувної промисловості, заходи по підвищенню родючості грунтів, по проблемі забруднення в районі Луцької авіабази і т. інше, та координаційного плану роботи із залученням працівників інших систем і відомств, відпрацюванням конкретних програмних дій регіонального характеру, шляхом співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями і громадськими інспекторами та засобами масової інформації в межах поля законодавчих та нормативних актів.

 Визначались приоритетні напрямки дій державного екологічного контролю. В повній мірі забезпечувалось виконання вимог Указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів вищестоящих органів.

          В минулому році обстежено 5837 об'єктів, в тому числі комплексно 423, що становить майже 150% в порівнянні з 2000 роком. Характеристика даних державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства приведені в таблиці 7.1. Зокрема проведено 5160 перевірок під час яких виявлено 2193 порушення, що в порівнянні з 2000 роком становить майже 119%, в 99 випадках винесено рішення про призупинення (заборону) експлуатацію об'єктів проти 30 у 2000 році.

 По актуальним питанням природоохоронноi дiяльностi пiдготовлено i направлено в Мiнiстерство екологii та природних ресурсiв Украiни, Головдержекоiнспекцiю, Волинську облдержадмiнiстрацiю, обласну прокуратуру, iншi центральнi i мiсцевi органи 244 матерiали. Пiдготовлено i проведено 98 виступiв на нарадах, семiнарах, в засобах масовоi iнформацii. Розглянуто 45 скарг та заяв, по яким вжито вiдповiдних заходiв.

Найбільш поширені порушення природодоохоронного законодавства виявлені в сферах:

 - використання та охорони надр, це розробка корисних копалин без оформлення відповідних документів на право користування надрами.
В галузі охорони та використання надр було проведено 232 перевірки, складено 215 актів і 47 протоколів на суму 4849 грн. За розробку родовищ піску без оформлення відповідних документів на право користування надрами, було тимчасово зупинено виробничу діяльність ТзОВ "Сіаль" (Кульчинське родовище піску) та розробку Радошинського піщаного кар'єру. За самовільне користування підземними водами (без оформлення дозволів на спецводо-користування) виставлено 5 претензій на загальну суму 743,5 грн;

 - поводження з відходами, це порушення технології та правил поводження з ТПВ, забороненими і непридатними для використання пестицидами і агрохімікатами. По питаннях поводження з відходами проведено 273 перевірки по результатам яких видано 202 приписи, до адмінвідповідальності притягнуто 37 посадових осіб та громадян (сума штрафних санкцій становить 1145 грн);

 - використання і охорона земельних ресурсів, це самовільний захват земельних ділянок громадянами.

 Активно велася також освiтньо-виховна i пропагандистська робота, були проведено ряд зустрiчей з громадськими органiзацiями, пiдготовлено ряд виступiв в засобах масової iнформацi, активiзувалася робота по формуванню громадських iнспекторiв. Значна робота проведена по вирішенню проблеми очищення території в районі Луцької авіабази, по прискоренню проведення природоохоронних робіт при ліквідації групи Нововолинських шахт, по приведенню виробничої діяльності при експлуатації Локачинського газового родовища до вимог природоохоронного законодавства, по розв"язанню проблем у сфері поводження з відходами, зокрема в 2001 р. активізувалася робота по будівництву полігонів твердих побутових та промислових відходів та по ряду інших проблем. Можна говорити, що в минулому році на 5-10 вiдсоткiв активізувалась інспекційна робота, по всiх напрямках природоохоронно дiяльностi, причому рiзко зросла її ефективнiсть. Так на протязі 2001р. вдалося організувати роботи по спорудженню мережі моніторингу і довивченню забрудненої в районі Луцької авіабази. Роботи виконувалися ПНВП "Валдай", спільно з АТ "Волиньводпроект" за рахунок коштів Міноборони України. Внаслідок проведених робіт була забезпечена топо-геодезична зйомка забрудненої території, споруджено 38 спостережних свердловин, які складають мережу моніторингу, а також пройдено 4 глибоких свердловини з метою довивчення забрудненої території. Загальна вартість виконаних робіт 314.19 тис.грн.(284.94+29.25). Вищевказані роботи дали можливість продовжити складання проекту очищення забрудненої території. Проте організувати ведення моніторингу не вдалося, що представляе в даний час найголовнішу проблему на шляху вирішення проблеми очищення забрудненої території.

 Активiзувалася робота по виконанню розпорядження Волинської ОДА вiд 13 жовтня 1997 р. № 608 про централiзоване зберiгання заборонених та непридатних до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв. Вищезгадане розпорядження повнiстю виконане в Ковельському, Луцькому, Любомльському, Любешівському, Ратнгівському, Рожищенському, Старовижівському і Турійському районах.

За забруднення земельної ділянки, що трапилась внаслідок аварії залізничної цистерни з аміачною водою на станції Сенкевичівка Горохівського району, Рівненській дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці виставлена претензія на суму 1974 грн., і яка на даний час сплачена.

Табл. 7.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства

Табл.иця 7.2. Державний контроль за дотриманням вимог природо-охоронного законодавства на територіях та об‘єктах природно-заповідного фонду

Таблиця 7.3. Хіміко-аналітичний контроль грунтів та відходів

Таблиця 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів

Таблиця 7.5. Характеристика встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)