6.2. Ядерна та радіаційна безпека.

На території Волинської області об`єкти атомної енергетики, уранодобувної та переробної промисловості відсутні. В області, на даний час, функціонують 29 підприємств і організацій, що експлуатують близько 700 ДІВ (джерел іонізуючого випромінювання), що потребують нагляду з радіаційної безпеки. Шість підприємств в 2001 р. отримали ліцензії на володіння, збут, експлуатацію, використання ДІВ із 6 запланованих, за весь період ліцензування – вісімнадцять. Окрім цього 3 підприємства в 2001 році зняті з ліцензування ДІВ по різним причинам: 1 – перевело ДІВ в радіоактивні відходи, 2 – провели їх консервацію, з написанням відповідних актів, всього законсервовано 5. Служба радіаційної безпеки Держуправління атестована Адміністрацією ядерного регулювання Головдержекоінспекцією України, підготовлена для видачі ліцензій.

Одна організація, лабораторія Управління по захисту прав споживача, ліквідована, ДІВ буде продано через аукціон.

В ході здійснення державного контролю за виконанням норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з ДІВ та РАВ за 2001 р. були перевірені всі підприємства і організації, що експлуатують ДІВ і мають отримати ліцензії, видано 40 приписів про порушення і написано 226 зауважень. Всього за рік по радіаційній безпеці проведено 86 перевірок.

Основні порушення норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки:

    - відсутні ліцензії та санітарні паспорти на право експлуатації та зберігання ДІВ;

    - відсутні підтвердження спеціальної підготовки керівників та осіб, що відповідають за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, облік та збереження ДІВ;

    - експлуатація ДІВ з простроченим терміном використання;

    - не заключені договори з Львівським спецкомбінатом "Радон" на захоронення відпрацьованих РАВ;

    - на підприємствах відсутні страхові фонди або не заключені страхові договора, які підтверджують спроможність відшкодування збитків від можливих радіаційних аварій;

    - радіоактивні відходи (зняті з експлуатації ДІВ) тимчасово зберігаються на підприємствах, без дозволу на тимчасове зберігання, і не відправляються на спецкомбінат "Радон" із-за відсутності коштів.

Основними причинами цих порушень є низька підготовка з радіаційної безпеки, як керівного складу, так і персоналу, незнання законодавчих актів України, що регламентують поводження з ДІВ та РАВ.

На всіх ліцензованих, в цьому та минулому році, підприємствах проведена перевірка виконання особливих умов ліцензії. Основний недолік – відсутнє свідоцтво про перевірку знань з радіаційної безпеки у відповідальних працівників закладів.

Проведено 3 перевірки на підприємстві ВАТ "Волиньвтормет", ТзОВ “Дельта –А”, ПП “Метал – Базис” та ПП “Волиньрегіонресурси” і видано дозвіл на право проведення відповідальними працівниками радіаційного контролю металобрухту з видачею відповідних сертифікатів.

У Маневицькому районі було проведено обстеження станцій радіаційного моніторингу "Гамма – 1" на 2 об'єктах, де вони розміщені.

Сім підприємств і організацій на 01.01.02. ще не здали РАВ на спецкомбінат “Радон”. Щорічно Держуправління проводить звірку про надходження РАВ з цим спецкомбінатом.

В результаті аварії на ЧАЕС підвищеного радіоактивного забруднення зазнала територія трьох північних районів області, що межують з Рівненською областю, зокрема, Камінь-Каширський, Любешівський та Маневицький .

За результатами проведених досліджень по уточненню радіоактивного стану на території області (аерогенноспектрозйомки в 1996 р. та наземного обстеження усіх 1316 населених пунктів області, сільськогосподарських угідь в 192 господарствах на площі 500 тис. га, лісів держлісфонду п'яти держлісгоспів на площі 200 тис. га, міжгосподарських лісів на площі 180 тис. га, 481 водного об'єкту області) було встановлено дійсний стан радіаційного забруднення території області. Згідно цих досліджень забруднення зазнала вся територія області. Щільність забруднення населених пунктів області радіоцезієм коливається від 0,2 до 2,8 Кі\км2. Загальна ж площа із щільністю забруднення 137Cz від 1 до 5 Kі/км2 складає 712,6 км2, з них 58 км2 сільгоспугідь.

Площа лісових масивів господарств з щільністю забруднення від 1 до 5 Kі/км2 складає 136,7 км2, лісів держлісфонду складає 124 км2, або 25,8 % їх території. Радіоактивне забруднення води в річках, озерах і ставках області не перевищує по 137Cz – 25 пКі/л (при нормі 500 пКі/л) і 90Sr – 20 пКі/л (при нормі 100 пКі/л).

Контрольні дослідження, які проводяться в районах зони забруднення, підтверджують, що за останні 5 років рівень радіоактивного забруднення сільгоспугідь та лісів знизився до меж (0,1 - 0,2) Кі/км2.

В області налагоджено і ведеться зусиллями радіологічних служб обласних організацій та їх підрозділів на місцях (близько 900 фахівців з питань радіаційної безпеки) постійний контроль за станом забруднення радіоцезієм різноманітної продукції, що виробляється та заготовляється в зоні забруднення. В 2001 році було відібрано майже 90 тис. проб та виявлено в 673 пробах перевищення допустимих рівнів забруднення радіоцезієм.