Таблиця 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів

Назва водного об’єкту

Кількість створів, в яких здійснювався відбір проб для визначення впливу скидів стічних вод

Відібрано та проаналізовано проб води

Кількість визначуваних хімічних елементів, сполук та показників

Кількість випадків з перевищенням ГДК
 

разом

тих, в яких встановлено перевищення нормативів ГДК

1

2

3

4

5

6

Р.Західний Буг

   

14

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, міне-ралізація, розчинний ки-сень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, ка-льцій, магній, гідрокар-бонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фос-фати, залізо, мідь, нафто-продукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

6-завислі речовини 5-БСКповн. 15-амоній сольовий 9-залізо 4-нітрати 10-нітрити1-нафтопродукти 2-сульфати 1-свинець 4-мідь 9-цинк 7-хром+6 12-феноли 8-марганець 2-АПАР

Р.Луга

2

2

12

Те саме

1-БСК5 .7-амоній сольовий 4-залізо 6-нітрити 2-мідь 2-цинк 5-хром+6 4-феноли 2-марганець1-фосфати 1-ХСК 3-нафтопрдукти

Р.Студянка

   

4

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, мінералізація, розчинний ки-сень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, кальцій, магній, гідрокарбонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фосфати, залізо, мідь, нафтопродукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

2-завислі речовини1-БСКповн.2-амоній сольовий2-нітрити3-нафтопродукти4-залізо 1-сульфати 1-фосфати 1-ХСК 1-цинк 2-хром+6 2-феноли 2-марганець

р.Гапа

2

2

8

Те саме

1-БСКповн.4-амоній сольовий 2-залізо 3-нітрити 1-нітрати 1-хлориди 2-цинк 3-хром+6 2-феноли 1-марганець 1-мідь 2-АПАР

р.Копаївка

   

5

Те саме

1-БСК5 .5-амоній сольовий 3-залізо 1-нітрити 1-мідь 2-цинк 1-хром+6 4-феноли 3-марганець 1-АПАР

Р.Прип”ять

   

6

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, мінералізація, розчинний кисень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, кальцій, магній, гідрокарбонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фосфати, залізо, мідь, нафтопродукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

1-БСКповн 6-амоній сольовий 5-залізо 1-мінералізація 1-мідь 2-нітрити 1-свинець 2-цинк 1-хром+6 4-феноли 4-марганець

р.Стир

2

2

11

Те саме

2-завислі речовини7-амоній сольовий4-нітрити5-цинк3-хром+63-феноли1-марганець1-фосфати1-АПАР

р.Пруднік

4

4

6

Те саме

2-завислі речовини4-амоній сольовий4-нітрити2-залізо2-марганець1-мідь1-хлориди1-фосфати

Р.Гнила Липа

2

2

6

Те саме

2-БСКповн.4-амоній сольовий2-нітрити1-завислі речовини2-сульфати2-хром+64-феноли1-кадмій

р.Серна

4

4

7

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, мінералізація, розчинний кисень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, кальцій, магній, гідрокар-бонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фосфати, залізо, мідь, нафтопродукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

1-БСК51-завислі речовини2-амоній сольовий2-нітрати1-цинк1-феноли1-марганець1-мідь1-фосфати2-АПАР1-сульфати

р.Турія

2

2

13

Те саме

1-мінералізація6-БСКповн.6-амоній сольовий7-нітрити1-мідь4-цинк6-хром+64-феноли2-марганець2-нікель1-сульфати5-залізо2-фосфати1-хлориди2-АПАР

р.Стохід

   

6

Те саме

3-амоній сольовий2-завислі речовини1-нітрити2-цинк3-хром+62-феноли1-марганець1-нікель3-залізо1-ХСК

р.Цир

2

2

6

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, міне-ралізація, розчинний ки-сень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, ка-льцій, магній, гідрокар-бонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фос-фати, залізо, мідь, нафто-продукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

1-завислі речовини2-БСК5.4-амоній сольовий2-нітрити2-цинк3-феноли3-марганець1-хлориди2-залізо1-АПАР1-фосфати

Р.Вижівка

2

2

6

  3-БСК5.3-амоній сольовий3-залізо5-нітрити1-нікель1-сульфати1-фосфати1-цинк2-хром+63-феноли3-марганець2-кадмій

р.Горинь

2

2

2

  1-завислі речовини2-амоній сольовий1-залізо1-мідь2-нітрити1-свинець1-хлориди

р.Путилівка

2

2

4

  1-завислі речовини3-амоній сольовий2-нітрити

р.Чорногузка

2

2

2

  2-амоній сольовий2-нітрити1-хром+6

р.Стрипа

2

2

4

31(температура, колірність, прозорість, запах, завислі речовини, міне-ралізація, розчинний ки-сень, БСКn, рН, амоній сольовий, лужність, ка-льцій, магній, гідрокар-бонати, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фос-фати, залізо, мідь, нафто-продукти, цинк, хром+6, хром заг, феноли, АПАР, марганець, свинець, кадмій, нікель)

1-завислі речовини1-БСК5.3-амоній сольовий2-нітрити2-хром+63-феноли1-фосфати