8. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 Управління в галузі охорони довкілля здійснювалось на основі комплекс-ного плану, погодженого з органами виконавчої влади, адміністративними органами, податковою та статистичною службами і затвердженого облдерж-адміністрацією.

 З метою вдосконалення системи управління охороною довкілля відпрацьо-вана лінія визначення пріоритетних напрямків і програмних дій місцевого значення.

 З метою вирішення питань регулювання природокористування та викорис-тання природних ресурсів на території області згідно чинного законодавства підготовлено і обласною радою прийнято 13 рішень та 1 розпорядження. В тому числі:

 - рішення "Про затвердження лімітів на обсяги заготівлі природних рос-линних ресурсів місцевого значення";

 - рішення "Про правила користування маломірними суднами на водних об"єктах області;

 - рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 18.08.2000р. № 13/2 "Про передачу земель лісового фонду, які перебували у користуванні колишніх колективних сільськогосподарських підприємств";

 - рішення "Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду області";

 - два рішення "Про затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об"єктів природно - заповідного фонду місцевого значення на 2001 рік";

 - рішення "Про розроблення детального плану території зони відпочинку "Гряда" та прилеглих кварталів смт. Шацьк";

 - рішення "Про затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об"єктів природно - заповідного фонду місцевого значення на осінньо - зимовий період 2001 - 2002рр.";

 - рішення "Про вилучення мисливських угідь та надання їх для ведення мисливського господарства Колківському держлісгоспу";

 - рішення "Про надання в оренду водних об"єктів місцевого значення";

 - два рішення "Про затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об"єктів природно - заповідного фонду місцевого значення на 2002 рік";

 - рішення "Про обласну цільову Програму "Ліси Волині" на період 2002 - 2015рр.";

 - розпорядження "Про нагородження Почесними зеленими грамотами".

 Також на протязі 2001 року підготовлено і обласною адміністрацією прийнято 12 розпоряджень, а саме:

 - розпорядження "Про додаток до розпорядження голови облдержадміністрації "Про розміри лісосічного фонду та площі насаджень сосни для заготівлі живиці на 2001 рік";

 - розпорядження "Про організацію заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення";

 - розпорядження "Про відкриття і закриття навігації на річках та водоймах області у 2001 році";

 - розпорядження "Про заходи щодо поліпшення стану гігієни довкілля в області на 2001 - 2005 рр.";

 - розпорядження "Про постійну робочу комісію з контролю за вивезенням, виробництвом та реалізацією в області лікарських засобів";

 - розпорядження "Про розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про перерозподіл у закріпленні природних водоймищ області";

 - розпорядження "Про присудження щорічної екологічної премії ім.В.Вегерича і Г.Хомича";

 - розпорядження "Про роботу Шацької райдержадміністрації з виконання повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля";

 - розпорядження "Про внесення змін до складу комісії з організації контролю за заготівлею природних рослинних ресурсів місцевого значення"; бюджетів";

 - розпорядження "Про налагодження обліку платників зборів за спеціальне використання природних ресурсів";

 - розпорядження "Про розподіл додаткового розміру лісосічного фонду на 2001 рік в лісах Міністерства аграрної політики України";

 - розпорядження "Про розміри лісосічного фонду та площі насаджень сосни для заготівлі живиці на 2002 рік".

 Крім цього на протязі 2001 року постійними комісіями обласної ради прийнято 3 рішення:

 - рішення "Про призупинення спільної постанови облСЕС та Держуправління екоресурсів щодо тимчасового дозволу на використання старого сміттєзвалища Нововолинській міській раді на період 2001 - 2002 рр. до вирішення питань виділення земельної ділянки, виготовлення проекту та будівництва нового полігону твердих побутових відходів";

 - рішення "Про підготовку до вручення обласної екологічної премії імені В.Вегерича - Г.Хомича";

 - рішення про ефективність використання, охорону, захист, відтворення і відновлення лісових ресурсів та тваринного світу на території області".

 Відповідно до чинного законодавства фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснювалось з державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, цільових фондів охорони навколишнього природного середовища.

 Найбільші надходження до бюджетів усіх рівнів серед екологічних зборів становлять збори за спеціальне використання природних ресурсів.

 У відповідності до розпорядження облдержадміністрації № 113 від 09.03.98р. "Про порядок фінансування природоохоронних заходів з обласного та місцевих бюджетів" прийняті відповідні розпорядження в містах та районах області. Цей розділ повинен формуватися за рахунок частини зборів за спецвикористання природних ресурсів. Проте, не зважаючи на всі зусилля Держуправління, видатки по розділу "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека" на 2001 рік прийнятими місцевими бюджетами області передбачені не були.

 Таким чином, цей розділ в бюджетах районів та міст області існує формально. Тобто значні кошти, отримані місцевими бюджетами за спецвикористання природних ресурсів, не спрямовуються цільовим напрямком на вирішення природоохоронних проблем області по відтворенню та підтриманню в належному стані відповідних природних ресурсів, як того вимагає природоохоронне законодавство.

 Станом на 01.01.2002 року 124 водойми площею 1774 га передано в оренду. Водойми знайшли свого конкретного господаря, який безпосередньо відповідає за екологічний стан і проводить заходи по його поліпшенню. В той же час з орендних водойм було реалізовано населенню 117,8 тонн риби, а в місцеві бюджети області надійшло 75 тисяч гривень (в 2000 році - 16 тисяч гривень) за оренду.

 Удосконалився механізм спеціального використання недеревних рослинних ресурсів місцевого значення. Створена комісія з організації контролю за заготівлею природних ресурсів місцевого значення. Комісія встановила "цивілізовані правила гри", створила прозоре правове поле для роботи суб"єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, фінансових та податкових служб. В 2001 році в місцеві бюджети надійшло біля 580 тисяч гривень (в 2000 році - 240 тисяч гривень), а населення області отримало біля 10 мільйонів гривень за заготівлю дикорослих ягід та грибів.

 У відповідності до постанови Кабінету Міністрів від 01.03.99р. № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору", "Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища", затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України 19.07.99р. № 162/379 та змін до неї, відповідно до вимог ст. 44, 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", з підприємств - забруднювачів області стягуються збори за забруднення навколишнього природного середовища, штрафи, відшкодування збитків, нанесених довкіллю. Ці збори та інші надходження поступали в місцеві (районні, міські), обласний та державний цільові фонди охорони навколишнього природного середовища (табл. 8.1, 8.2). Але надходження до цих фондів незначні, до того ж вони розпорошені серед районних та міських фондів, що знижує можливість їх ефективного використання на вирішення першочергових екологічних проблем області.

 Не дивлячись на мізерність коштів, що поступили на рахунки районних, міських та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища в 2001 році, вони були спрямовані на:

 - виконання заходів щодо централізованого зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів;

 - дольову участь у будівництві полігонів ТПВ в м.Камінь - Каширський, м.Володимир - Волинський, с.Брище Луцького району, м.Горохів, м.Ковель;

 - організацію моніторингу навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації;

 - видання поліграфічної продукції з природоохоронної тематики;

 - розробку та видання регіональної екологічної програми "Екологія - 2010";

 - організацію транспортування та утилізацію ртуті;

 - проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;

 - проведення екологічної експертизи;

 - проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій;

 - заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з бракон"єрством;

 - відрахування 2,5% на фінансування робіт по розробці, проектуванню і будівництву спеціалізованого об"єкту для поводження з токсичними промисловими відходами згідно з розпорядженням КМУ від 13.11.1999р. № 1236;

 - озеленення населених пунктів області;

 - виготовлення проектно-кошторисної документаціі та проведення робіт по капітальному ремонту та реконструкцїї каналізаційно - очисних споруд населених пунктів області;

 - проведення робіт по охороні територій природно - заповідного фонду.

 Подати дані по справлянню плати (податку) за землю та зборів за спеціальне користування природними ресурсами Держуправління не має змоги, так як державна податкова адміністрація у Волинській області керуючись наказом ДПА України від 02.04.99 №175 ніякої узагальненої інформації іншим організаціям не надає ( лист додається).

 У 2001 році в цілому по області в будівництво природоохоронних об"єктів спрямовано - 4919,269 тис. грн. при планових інвестиційних намірах - 7802,273 тис. грн.( табл. 8.3 ).

 Джерелами фінансування будівництва природоохоронних об"єктів були:

 - кошти державного бюджету - 1923,19 тис. грн.;

 - кошти обласного бюджету - 733,9 тис. грн.;

 - коштів районних та міських бюджетів - 420,3 тис. грн.;

 - власних коштів підприємств - 668,8 тис. грн.;

 - кошти фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів (державного, обласного, районних і міських) - 1173,079 тис. грн. (характеристика показників будівництва природоохоронних об"єктів за минулий рік наведена в таблиці).

 На протязі року було здійснено 52 перевірки будівництва природоохоронних і екологічно небезпечних об"єктів.

          За 2001 рік екологічною експертизою було розглянуто проектних матеріалів по 115 об’єктах проти 103 у 2000 році, з них в рамках комплексної держінвестекспертизи – 75 об’єктів (таб. 8.4). У відокремленому порядку, за погодженням з Волинською службою Укрінвестекспертизи, розглянуто 40 об’єктів.

          В результаті розгляду проектної документації 29 об’єктів було повернуто на доопрацювання, що складає 25% від загальної кількості поданих на екоекспертизу об’єктів. Відповідний показник 2001 року складає 27 обєктів і 26%.

          До найзначніших об’єктів, які отримали негативну оцінку державної екологічної експертизи, відносяться:

-         “ТЕО відновлення водного режиму річки Прип’ять на ділянці від с.Річиця Ратнівського району до Вижівського водозабору”, (висновок від 19.01.01 №4/108). Позитивний висновок надано з врахуванням позитивного висновку екологічної експертизи по даному ТЕО спеціалізованою науковою установою – Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем, м.Харків;

-         “Робочий проект каналізаційних очисних споруд продуктивністю 200 м3/добу в смт. Шацьк Волинської області”,(висновок від 9.04.01 №4/678);

-         робочий проект “Виробнича дільниця “Засвіття-Ситнелюк” видобутку фрезерного торфу для торфозаводу “Сойнеторф” підприємства “Волиньторф”, (висновок від 18.09.01 №4/1674);

До найзначніших обєктів, які отримували позитивну оцінку, відносяться:

-         робочий проект очисних споруд , продуктивністю 600м3/добу, в смт.Турійськ, (висновок від 19.07.01 №4/1353);

-         робочий проект (коригування) очисних споруд стічних вод ВАТ “Волиньхолдінг” в смт.Торчин Волинської області продуктивністю 75 м3/добу (1-ша черга – 50м3/добу), (висновок від 24.07.01 №4/1384);

          За своїм призначенням об’єкти, що надходили на державну екологічну експертизу, поділяються на:

          -промислового призначення – 42 обєкти ;

          -обєкти соцкультпобуту – 38;

          -природоохоронні –15;

          У 2001 році було розглянуто матеріалів і надано висновків щодо попереднього погодження місця розташування по 378 ділянках під будівництво об’єктів проти 280 у 2000 році.