Таблиця 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)

з.п.

Назва забруднюючих речовин, по яких встановлено перевищення нормативів

Перевірено джерел викиду

Встановлено перевищення нормативів ГДВ

кількість джерел

кратність перевищення

1-2

2-5

5-10

понад 10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Азоту оксиди

48

2

2

     

2

Аміак

7

3

1

1

 

1

3

Зварювальний аерозоль

5

1

1

     

4

Пил

40

4

4

     
 

Разом

100

10

8

1

 

1