8. Управління в галузі охорони довкілля.

Згідно чинного законодавства Держуправління здійснює контроль за використанням коштів збору за забруднення навколишнього природного середовища (головне джерело надходжень) які розподіляються  між Державним,  обласним та місцевими фондами у співвідношенні 30, 50, 20 %.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” Держуправлінням, станом на 01.04.02 р. погоджено 1379 розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2001 рік на загальну суму 4773057.53 , грн., з них до Державного бюджету – 1431917.26 грн., до місцевого – 3341140.27 грн.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” і Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” Державний фонд включено до складу Державного бюджету України, а місцеві фонди включені до складу відповідних місцевих бюджетів.

В області у 2001 р. діяло 40 місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, а саме:

1 - обласний;

26 - районних;

6 - сільських;

7 - міських;

У 2001 р. до фондів всіх рівнів надійшло 7352.584 тис. грн. за забруднення навколишнього природного середовища:

В тому числі:

- до Державного фонду – 2201.958 тис. грн.;

- до обласного фонду – 3590.2 тис. грн. (табл. 8.1);

- до місцевих фондів – 1560.426 тис. грн. (табл. 8.2).

Таблиця 8.1. Надходження та використання грошових коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

№ з.

Обіг коштів

Рік

п.

 

1999

2000

2001

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

30898

10489

88425

2.

Надійшло коштів у звітному періоді – всього

993091

1205963

3590200

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

10489

88425

399791

4.

Витрачено коштів – всього

1012500

1128

3278834

5.

% використання коштів

98,97

92,73

89,13

Таблиця 8.2. Надходження та використання грошових коштів місцевих (село, селище, місто) фондів охорони навколишнього природного середовища

№ з.

Обіг коштів

Рік

п.

 

1999

2000

2001

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

99725

185802

180453

2.

Надійшло коштів у звітному періоді – всього

515255

546823

1560426

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

210645

153804

427257

4.

Витрачено коштів – всього

404335

578761

1313622

5.

% використання коштів

65,75

79

75,46

Основними джерелами фінансування заходів щодо охорони довкілля виступають Державний, обласний та місцеві (районні, міські, сільські, селищні) фонди охорони навколишнього природного середовища, а також проводиться фінансування згідно з розділом “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека” у складі Державного та обласного бюджетів.

Фактичні видатки з фондів охорони навколишнього природного середовища в 2001 р. склали 6137.456 тис. грн.

В тому числі:

-         з Державного фонду – 1545.00 тис. грн.;

-         з обласного фонду – 3278.834 тис. грн. (див. табл. 8.1);

-         з місцевих фонду – 1313.622 тис. грн. (див. табл. 8.2)

Серед пріоритетних напрямів фінансування природоохоронних заходів з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у 2001 р. основні витрати були спрямовані на охорону водних ресурсів – 986.168 тис. грн. (75.07 %) (рис. 8.1).

На другому і третьому місцях за обсягом фінансування 208.219 тис. грн. (15.85%) та 66.417 тис. грн. (5.06 %) відповідно знаходяться заходи спрямовані на утилізацію та знешкодження відходів та матеріально-технічне забезпечення регіональних та районних екологічних інспекцій (див. рис. 8.1).

Основні витрати з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2001 р. були спрямовані на охорону водних ресурсів – 2107.834 тис. грн. (64.27 %); на утилізацію та знешкодження відходів – 688 тис. грн. (20.98 %); на заходи щодо охорони земельних ресурсів – 333 тис. грн. (10.16 %) (рис. 8.2). І зовсім незначне місце у видатках обласного фонду 2001 р. займали заходи, спрямовані на охорону і раціональне використання лісових ресурсів – 60 тис. грн. (1.83 %), на економічне та організаційне забезпечення – 30 тис. грн. (0.92 %), на екологічну освіту та інформаційне забезпечення – 10 тис. грн. (0.31 %) (див. рис. 8.2).

В структурі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2001 р. (рис. 8.3) за обсягом фінансування виділяються такі напрямки, як:

-         утилізація та знешкодження відходів – 605 тис. грн. (39.16%);

-         охорона водних ресурсів – 490 тис. грн. (31.72%);

_

-         охорона атмосферного повітря – 300 тис. грн. (19.42%);

-         заповідна справа – 150 тис. грн. (9.71%).

Основним напрямком вирішення екологічних програм в Київській області є розробка та виконання природоохоронних програм, метою яких є визначення превентивних заходів щодо зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.

В Київській області прийняті до виконання слідуючи програми:

1.     Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки, затверджена Законом України від 21 вересня 2000 р. № 1989-ІІІ.

2.     Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами, затверджена Законом України від 14 вересня 2000 р. № 1947-ІІІ.

3.     Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затверджена Постановою ВРУ від 27.02.1997 р. № 123/97-ВР.

4.     Національна програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні, затверджена Постановою ВРУ від 22.09.1994 р. № 177/94-ВР.

5.     Концепція збереження біологічного різноманіття України, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 р. № 439.

_

6.     Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Київській області на період до 2005 року, затверджена рішенням восьмої сесії Київської обласної ради ХХІІІ скликання від 19.08.1999 р. № 08-ХХІІІ.

7.     Обласна програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною питною водою на 1998 – 2005 р.р., затверджена розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17.03.1998 р. № 126.

Згідно Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затвердженої Постановою ВРУ від 27.02.1997

_

р. № 123/97-ВР в 2001 р. профінансовано заходи на суму 358 тис. грн. (рис. 8.4), а саме:

-         будівництво каналізаційних очисних споруд м. Тараща – 202 тис. грн. (100 тис. грн. – з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 102 тис. грн. – з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

-         здійснення заходів по локалізації нафтозабруднення в районах м. Узин та м. Біла Церква – 156 тис. грн. (150 тис. грн. – з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 6 тис. грн. – з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища).

Для виконання Обласної програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною питною водою на 1998 – 2005 р.р., затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17.03.1998 р. № 126 у звітному році було залучено 1287.328 тис. грн. (див. рис. 8.4): з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища – 60 тис. грн., з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 355,834 тис. грн., з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища – 871.494 тис. грн.

На виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Київській області на період до 2005 року, затвердженої рішенням восьмої сессії Київської обласної ради ХХІІІ скликання від 19.08.1999 р. № 08-ХХІІІ в 2001 р. з фондів охорони навколишнього природного середовища профінансовано 4357.511 тис. грн. (див. рис. 8.4), а саме:

-         з Державного фонду – 1235.00 тис. грн.;

-         з обласного фонду – 2771.00 тис. грн.;

-         з місцевих фондів – 351.511 тис. грн.

_

Пріоритетними напрямками фінансування по Програмі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Київській області на період до 2005 року можно визначити заходи щодо охорони водних ресурсів – 2094.674 тис. грн. та заходи спрямовані на утилізацію та знешкодження відходів – 1501.219 тис. грн.

З розділу “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека” у складі Державного та обласного бюджетів фінансується Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Київській області на період до 2005 року. З Державного бюджету профінансовано природоохоронні заходи на суму 729.55 тис. грн., з обласного бюджету – 671.00 тис. грн.

У 2001 р. Держуправлінням розглянуто 1087 проектних матеріалів, документації по новій техніці і технологіям, матеріалів вибору земельних ділянок, дозволів на буріння артсвердловин, що на 49% більше в порівнянні з 2000 роком.

          В 2001 році якість проектної документації розробників в цілому поліпшилась в порівнянні з 1999 роком за виключенням розробки проектної документації на артезіанські свердловини, так як не виконується Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95р. №554 по документації ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище).

Справжньою небезпекою для вирішення екологічних проблем є узгодження інститутом “Київпромбудпроект” розміщення об”єктів виробничого призначення, як в промзонах так і поза ними, без врахування необхідності розробки схем або їх коригування.

Особливо незадовільно вирішуються питання охорони навколишнього природного середовища при розробці проектної документації слідуючими інститутами та товариствами: ТОВ “Брама АБФ”, “Архпроект”, інститут “Білоцерківцивільпроект”, НВП “Технопроект”.

Проекти, розроблені названими організаціями погоджувались Держуправлінням після неодноразового повернення їх на доопрацювання.

В переліку не узгоджених проектів:

-         робочий проект котельні ГАТЦ в с. Білогородка Києво-Святошинського району;

-         проект виробничого лабораторного корпусу в урочищі “Чайка” Києво-Святошинського району;

-         робочий проект будівництва шашличної і майданчика роздрібної торгівлі та комерційних послуг в с. Підгірці Обухівського району.

          Як і раніше, відділом державної екологічної експертизи проектів, здійснюється державна екологічна експертиза проектних матеріалів, розгляд матеріалів вибору земельних ділянок, на одержання державних актів на право користування або володіння землею, нових технологій, попереднє погодження на одержання дозволу на право проведення тампонажних робіт, попереднє погодження для отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

          Спеціалісти регіональних екологічних інспекцій беруть участь в роботі комісій по вибору земельної ділянки та в комісіях по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів.

Загальні результати роботи по державній екологічній експертизі за 2000р. подані у табл.8.4.

 
Табл. 8.1. Надходження та використання грошових коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
Табл. 8.2. Надходження та  використання грошових коштів місцевих (село,  селище,  місто)  фондів  охорони  навколишнього   природного середовища
Табл. 8.4. Еколого-експертна та погоджувальна діяльність у 2001р.