9. Виконання загальнодержавних та національних екологічних програм

<

На виконання Закону України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.” та на виконання плану роботи за 2001 р. Київської обласної державної адміністрації та плану спільних комплексних перевірок, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Київській області, спільно з Київським державним лісогосподарським об’єднання “Київліс”, Київським обласним управлінням земельних ресурсів та Головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації з метою уточнення площ, винесення меж в натуру в поточному році проводилась інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в ході інвентаризації було охоплено 65% територій та об’єктів.

Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (далі Програмою), яка затверджена Постановою Верховної Ради України від 27.02.97 р. визначений перелік невідкладних природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра в межах Київської області для фінансування з загальнодержавного бюджету.

Для м.Баришівка та м.Березань передбачено будівництво каналізаційних очисних споруд, потужністю 7.5 тис. м3/добу.

Програмою передбачено будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Тараща, потужністю 3 тис.м3/добу.

Орієнтовна вартість будівництва 5.319 тис.грн.

На це будівництво у 2001 р. профінансовано з державного фонду 100.0 тис. грн., з обласного фонду 102.0 тис.грн.

Несприятлива екологічна ситуація склалася в м.Узин Білоцерківського району через забруднення авіаційним гасом грунтів, грунтових і підземних вод внаслідок безгосподарської діяльності в/ч А-3898 (колишня в/ч 30192) впродовж багатьох років.

Київською облдержадміністрацією, за погодженням Мінприроди України, в 1993 р. була затверджена Програма робіт по ліквідації забруднення нафтопродуктами природного середовища в районі м.Узин на 1993-1995 рр.

Будівництво першочергових об’єктів з ліквідації наслідків забруднення території навколо м.Узин, зокрема резервного водозабору в м.Біла Церква для м.Узин і двох ниток водоводу від м.Біла Церква до м.Узин, залишаються найбільш нагальними з усього комплексу виконання робіт.

В 2001 р. Держуправління звернулося до Міністерства екології та природних ресурсів України з клопотанням про виділення коштів з державного фонду на добудову другої нитки водоводу від м.Біла Церква до м.Узин.

На протязі тривалого часу Держуправління намагається вирішити складні екологічні проблеми, що мають місце в дендропарку “Олександрія” в м. Біла Церква.

Встановлено, що крім об’єктів Міноборони України до забруднення парку причетні біля 20 промислових підприємств м. Біла Церква. Дольова участь всіх цих підприємств була визначена в сумі 31.5 млрд.крб. (у діючих цінах станом на 01.01.95р.), але грошей на виконання зазначених робіт у підприємств не було.

Держуправління ще в 1995 р. запропонувало включити ліквідацію наслідків забруднення дендропарку “Олександрія” в м. Біла Церква до проекту Національної програми екологічного оздоровлення р.Дніпро, як окремого розділу, з залученням інвесторів, як це було передбачено розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 10.08.94 р. №595-Р, а також передбачити фінансування зазначених робіт з державного бюджету з огляду на високий статус заповідного об’єкту та через відсутність інших джерел фінансування.

Програмою передбачено здійснення заходів по локалізації нафтозабруднення в районах міст Узин та Біла Церква.

На проведення моніторингу та ліквідацію наслідків забруднення на території дендропарку “Олександрія” на протязі 2000-2001 рр. профінансовано з державного фонду 150.0 тис.грн., з місцевих фондів 13.685 тис.грн.

У м.Боярка функціонує обласна дитяча лікарня, але виконання технічних умов на  водопостачання та каналізування в повному обсязі не виконано. За станом на 01.01.02 р. водопостачання лікарні (150-160 м3\добу) здійснюється від міського водопроводу, що значно погіршує умови  водозабезпечення   цілого ряду об’єктів, розташованих в даному районі міста.Будівництво 2-х артсвердловин, на які розроблена проектно-кошторисна документація в 1998р. до цього часу не розпочато. Каналізування лікарні виконано по тимчасовій схемі на очисні споруди Київського війського ліцею ім. І.Богуна, які фактично не працюють.

Згідно з технічними умовами, які видані Боярським ВУЖКГ (від 27.05.96р.) стічні води від лікарні повинні скидатися на загальноміські очисні каналізаційні споруди. З 1998 р. будівництво ГКНС, КНС №2 та напірного і само-пливного колекторів призупинено за відсутністю фінансування. КНС №2, ГКНС під дією  атмосферних явищ руйнуються.

Каналізаційні очисні споруди м. Миронівка працюють незадовільно. В 1990 р. було розпочато будівництво нових очисних споруд потужністю 10 тис. м3\добу, в 1995 р. будівництво призупинено з-за відсутності фінансування. Часті пориви на існуючому напірному колекторі, який експлуатується більше 30 років, приводить до аварійних ситуацій на КНС та порушень екологічної безпеки в місті.

У м. Кагарлик каналізаційні очисні споруди фактично не працюють, стічні води скидаються без очистки в р. Рось (в 2001 р. зафіксовано перевищення  нормативів ГДС забруднюючих речовин в стічних водах на скиді в р.Рось по інгредієнтах: нітрати, нітрити, азот амонійний, АПАР, хлориди, фосфати, завислі речовини).

Вкрай небезпечна ситуація склалась в смт.Іванків. На сьогоднішній день селищні каналізаційні очисні споруди не функціонують. Скид неочищених стічних вод здійснюється в р. Тетерів (зафіксовано перевещення нормативів ГДС забруднюючих речовин в стічній воді на скиді в р.Тетерів по інгредієнтах: БСК5, ХСК, азот амонійний, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, фосфати, завислі речовини).

У смт. Згурівка та смт. Тараща каналізаційні очисні споруди відсутні, стічні води скидаються на поля фільтрації.