2.5 Відходи

Значний вплив на забруднення навколишнього природного середовища мають відходи  виробництва і споживання. Суб’єктами господарської діяльності не в повному обсязі вирішується проблема знешкодження та утилізації токсичних промислових відходів. Незважаючи на зменшення  обсягів утворення відходів виробництва, триває процес їх накопичення.

Станом на 01.01.2002 р. в сховищах організованого складування та на територіях підприємств накопичилось  20896415.223 т промислових відходів з визначеними хімічними властивостями. Із них: 1-го класу небезпеки – 2714.801 т,  2-го- 3274.306 т, 3-го –413.224 т  та 4-го – 20890012.892 (табл. 2.5.1.).

В області проводиться інвентаризація місць видалення відходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”. На даний час налічується 10 об’єктів (полігони, шламонакопичувачі, золовідвал), на яких зберігаються промислові відходи і 35 звалищ для захоронення твердих побутових відходів, їх загальна площа складає  4643.0 тис. м2  (табл.2.5.2).

В Броварському  районі розташовано 4 шламонакопичувача промислових відходів гальванічного виробництва. В 2-х шламонакопичувачах розміщено відходи підприємств м. Києва: ВАТ “Радикал”, у кількості 120 тис. т відходів 3 кл. небезпеки (з 1998 р. не функціонує) і ВАТ “Хімволокно”, у кількості 152 тис. т відходів 3 і 4 класів небезпеки. На шламонакопичувачах комунального підприємства “Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій” і ДП "Київського заводу порошкової металургії" розміщено відповідно 46.2 і 616.1 тис. т відходів 4 кл. небезпеки.

В Білоцерківському районі функціонує полігон для розміщення відходів гумово-технічних виробів ЗАТ СП "РОСАВА". Обсяг розміщених відходів на ньому складає більш як  26 тис. т.

На золовідвалі Трипільської ТЕС Обухівського району, площею 125 га накопичено 21млн. т золошлакових відходів.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1218  на протязі звітного періоду  видано  252 дозволи на розміщення відходів  для 243 підприємств області  та погоджено 130 лімітів на утворення  і розміщення відходів  для  125 підприємств. ( табл.2.5.3).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 здійснюється реєстрація об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (табл. 2.5.4).

На протязі 2001 р. активізувалася робота щодо переробки, утилізації та заготівлі окремих видів відходів як вторресурсів (табл.2.5.5).

Більшість місць захоронення твердих побутових відходів не відповідає вимогам екологічної безпеки, а саме, там відсутні системи інженерного захисту підземних і поверхневих вод та грунтів від забруднення токсичними компонентами відходів, не дотримується технологія захоронення відходів, відсутнє спостереження за впливом на навколишнє природне середовище.

 В області накопичилось більш як 2.0 тис. т непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), з яких близько 1.6 тис т зберігається на складах служби “Агрохімсервісу”, решта - на складах сільськогосподарських підприємств. Стан зберігання в більшості господарств незадовільний. Із 348 складів, в яких знаходяться  непридатні для використання ХЗЗР,  паспортизовано 50 %.

Згідно з розробленою у 2000 р. програмою "Щодо покращання умов зберігання, утилізації заборонених та непридатних до використання пестицидів по Київській області" здійснюються відповідні заходи. В герметичні транспортно-захисні контейнери  перезатарено 600 т непридатних до використання ХЗЗР із хімскладів  смт. Згурівка, смт. Ольшаниця Рокитнянського та с.Багрин Васильківського районів, у кількості відповідно 370, 150 і 80 тт. В Таращанському і Згурівському районах виділені земельні ділянки для будівництва 2-х сховищ для довгострокового зберігання контейнерів з пестицидами. В Згурівському районі закінчено будівництво такого сховища.

Залишаються невирішеними проблеми знешкодження гальванічних відходів, відпрацьованих розчинників, фарб та інших відходів хімічного виробництва, які зберігаються на підприємствах.

Не вивезені на утилізацію близько 300 тис. одиниць відпрацьованих люмінесцентних ламп, які зберігаються в с. Нові Петрівці Вишгородського району.

Виготовлено проектна документація на будівництво нового полігону ТПВ смт. Бородянка . Продовжується будівництво першої черги полігонів для м. Борипіль і смт. Березань.

Виділені земельні ділянки для будівництва полігону промислових відходів ВАТ "Київського картонно-паперового комбінату" і полігону побутових відходів для міста Обухів.  

В 2001 р. побудовані спостережні свердловини для контролю  за якісним станом підземних вод в районі розташування сміттєзвалища  для  м. Васильків і   додаткові спостережні свердловини біля золовідвалу   Трипільської ТЕС.

Всього  в області 28 % об`єктів для видалення відходів обладнані спостережними свердловинами.

Проводиться рекультивація шламонакопичувача заводу  ВАТ "Радикал" в Броварському районі.

Для прискорення вирішення проблеми ліквідації несанкціонованих звалищ розроблено План заходів в Київській області з питань поводження з відходами, затвердженого розпорядженням Київської облдержадміністрації від 19.11.99 р. № 620.

На виконання Плану заходів в 2001 р.  ліквідовано біля 2000 несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено близько 125 тис. м3 відходів в місця організованого зберігання.

В області  функціонує   постійно діюча  комісії з питань поводження з безхазяйними відходами відповідно до розпорядження Київської облдержадміністрації від 29.09.98 р. № 536 “Про утворення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами в Київській області”  Основний акцент в її роботі зазначений на запобіганні виникненню несанкціонованих сміттєзвалищ та безхазяйних відходів. На даний час майже в кожному населеному пункті виділяються земельні ділянки для улаштування полігонів твердих побутових відходів.

Останнім рішенням комісія рекомендувала  місцевим органам влади передбачати в бюджетах фінансування заходів по санітарному очищенню населених пунктів та придбання необхідних засобів для збирання, зберігання та вивезення відходів на сміттєзвалища тощо.

 

Табл. 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т
Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області
Табл. 2.5.3. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та розміщення відходів
Табл. 2.5.4. Зареєстровано відходів у області
Табл. 2.5.5. Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів