2.6     Рослинний світ

Загальна площа земель лісового фонду Київщини становить 745.9 тис.га.

Лісистість області 20.4%, але нерівномірна. Якщо в північних районах Київського Полісся вона складає в середньому 44%, то на півдні  та південному сході вона дуже низька – 1.2-1.5% (Яготинський, Згурівський райони).

За породним складом переважають шпилькові насадження (сосна) - 60%. Твердолистяні породи (дуб, ясен, граб) займають площу близько 27%, решту території займають м’яколистяні породи (вільха, тополя та ін.).

Загальний запас лісів обласного підпорядкування – 116.6 млн. м3, в тому числі стиглих і перестійних – 12.8 млн. м3.

Середній запас деревини на 1га становить: 204.0 м3 спілих і 284.0 м3 перестійних.

За екологічним і господарським значенням ліси області поділяються на першу і другу групи. До першої групи на площі 550.6 тис. га (73.8% від загальної площі) належать ліси , що виконують переважно природоохоронні функції. Друга група на площі 195.3 тис. га (260%) - ліси, що поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Всього лісів першої та другої групи, можливих для експлуатації, по області 294.9 тис. га, а 451.0 тис. га (60%) взагалі не включено в розрахунок головного користування , в тому числі захисні насадження – 254.9 тис.га та лісовий фонд зони відчуження 196.1 тис.га.

Згідно матеріалів лісовпорядкування середній приріст деревини на 1га покритої лісом площі за рік по області становить 4 куб.м. Враховуючи, що покрита лісом площа займає 572.0тис.га (77% від загальної площі лісового фонду), то загальний приріст деревини по області становить близько 2.3 млн. м3.

Відсоток використання річного приросту складає 36.7%, тобто більше однієї третини. Для порівняння: по Україні в цілому – 37%, Австрія – 77%, Угорщина – 75%, Німеччина – 81%, Швейцарія – 84%.

Згідно проектів лісовпорядкування, що затверджуються органами лісового господарства за погодженням з обласним держуправлінням екології та природних ресурсів, заготівля деревини по головному користуванню в лісах державних лісогосподарських підприємств та інших лісокористувачів щорічно проводиться в суворій звітності з розрахунковою лісосікою.

Київська обласна державна адміністрація розподіляє затверджені розміри лісосічного фонду за постійними лісокористувачами на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 р. № 518-р “Про затвердження розмірів лісосічного фонду та площі хвойних насаджень для заготівлі живиці на 2002 рік”.

Згідно розпорядження облдержадміністрації від 05.13.2001р. № 758 право на спеціальне використання лісових ресурсів в 2002 р. в об`ємі 549.6 тис. м3 було надано:

1. Підприємствам Держкомлігоспу

- 4 95,3 тис. м3

2. Національному аграрному  університету /в лісах Боярської ЛДС/

- 38,1 тис. м3

3. Міністерству оборони /в лісах Ржищівського військового лісгоспу/

- 15, тис. м3

4. Управлінню агропромислового комплексу

- 0,7 тис. м3

На 2001 р.  ліміт по Київській області затверджено в обсязі розрахункової лісосіки. Якщо врахувати, що в області на підставі висновків спеціальних комісій за участю спеціалістів лісовпорядкування, спеціалістів лісозахисту та охорони природи проводяться лісовідновні та суцільно-санітарні рубки (внаслідок впливу антропогенних, кліматичних та лісопатологічних факторів) в об`ємі 0.2-0.3 тис. га щорічно, об`єм лісовідновлення по області зараз проводиться в об`ємі біля 3.0 тис. га. Таким чином, зрубані площі повністю відновлюються з деяким перевищенням за рахунок не покритих лісовою рослинністю земель.

Як показує довгостроковий прогноз, площа стиглих і перестійних насаджень в лісах області на протязі наступних 30 років буде постійно збільшуватись. Це видно з вікової структури лісів:

- молодняки                              - 35.7%

- середньовікові                       - 45.9%

- пристигаючі                            - 11%

- стиглі, перестійні                    - 7.4%

Тому в Київській області уже зараз виникла проблема накопичення деревини. По-перше, це велика доля лісів, виведених з розрахунку головного користування, в тому числі радіоактивно забруднені ліси відчуження ЧАЕС (де щорічно приростає біля 0.5 млн. м3 деревини), а також значна кількість лісів з різними категоріями захисності. По-друге, зростання в цих лісах долі спілих та перестійних насаджень (із зміною їх вікової структури). Це приведе до збільшення об`ємів суцільних рубок головного користування та рубок, пов`язаних з веденням лісового господарства.

Крім того, потребує детального вивчення проблема розширеного лісорозведення. Лісистість області (20.4%) відстає від оптимальної, особливо по зоні Лісостепу. Середня для цієї зони області становить 8.3% (рекомендована 19%). Згідно даних управління сільського господарства в області нараховується 25 тис. га земель, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві. Крім того, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС знаходиться 41 тис. га задернілих перелогів, що також необхідно заліснити. Визначення з фінансуванням та механізмом передачі цих земель спеціалізованим лісогосподарським підприємствам для створення лісових культур дозволить в майбутньому збільшити лісистість області.

 

Табл. 2.6.1. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів
Табл. 2.6.2. Динаміка лісовідновлення,  лісорозведення та створення захисних лісонасаджень, га
Табл. 2.6.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини, т.
Табл. 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га