2.4     Надра

Порівняно з іншими областями України Київська область бідна на корисні копалини. З 316 родовищ (таблиця 2.4.1.) переважна кількість представлена сировиною для виготовлення будівельних матеріалів (106 родовищ цегельно-черепичної сировини, 22-будівельного піску, 22-будівельного каменю), торфом (56 родовищ), прісними та мінеральними підземними водами (99 родовищ).

В центральній частині Київської області плануються пошукові роботи по виявленню проявів дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, польового шпату та мусковіту.

Розвідані родовища каменю будівельного тільки частково можуть служити сировинною базою, так як більшість родовищ мають невеликі запаси

Видобуток піску будівельного в руслах Дніпра і Десни забезпечує потреби області і частково вивозиться в Кіровоградську, Хмельницьку, Черкаську та інші області України.

Водопостачання, в цілому по області, за рахунок прісних підземних вод, складає 39.9% від затверджених експлуатаційних запасів, що передбачає можливість збільшення видобутку при умові освоєння недіючих ділянок родовищ підземних вод.

Мінеральні води розвідані на 6 родовищах. Всі вони розробляються із загальними експлуатаційними запасами 2.992 тис. м3/добу. Використання надр наведено в таблиці 2.4.2..

Згідно звітів регіональних  і районних екологічних    інспекцій у Київській області загальна кількість кар`єрів  та розробок дорівнює 78 одиниць, із них торфорозробок - 4.

З порушенням існуючого законодавства України по використанню надр займаються видобутком сировини корисних копалин значна частина підприємств та кооперативів, так земельні відводи мають 65 підприємства, ліцензій-37, гірничий відвід-39. Загальна площа порушених земель в 2001 році склала 3000 га, з них площа відпрацьованих земель, що підлягає рекультивації-1500 га. За відсутності коштів в 2001 р. рекультивація відпрацьованих земель не проводилась.

 

Табл. 2.4.1. Мінерально-сировинна база
Табл. 2.4.2. Використання надр