4. Вплив факторів забруднення навколишнього середовища на здоровя населення

За останні роки в області погіршився стан здоровя населення, підвищилась смертність і скоротилась тривалість життя. Так, впродовж  2001 року   в області було зареєстровано 11733 народжень, що на 6,8% менше, ніж у 2000 році, у тому числі в міських поселеннях - 6300 (6,9%), в сільській місцевості - 5433 (6,7%). За цей період зареєстровано 23615 смертей, що, навпаки, на 2% більше , ніж у попередньому році, в міських поселеннях - 10307 (2,3%), в сільській місцевості - 13308 (1,8%). Природне скорочення населення (перевищення чисельності померлих над чисельністю народжених) у 2001 році в області становило 11882 особи, в міських поселеннях - 4007, в сільській місцевості - 7875 осіб.

У 2001 році в Житомирській області померло 120 дітей віком до 1 року, в міських поселеннях - 57 немовлят, в сільській місцевості - 63. У розрахунку на 10 тисяч народжених це складає відповідно 101,0, 89,5 та 114,4 померлих дітей віком до 1 року. По області це найнижче значення смертності немовлят за останні 10 років.

На початок 2002 року на забрудненій території області знаходилось 698 населених пунктів (41,5% населених пунктів області), серед яких 3 міста (в т.ч. 1 обласного підпорядкування), 16 селищ міського типу та 679 сільських населених пунктів. У другому півріччі 2001 року виключено з облікових даних село Мощаниця Лугинського району (II зона) у зв'язку з повним відселенням жителів. Ще з 6 сіл Народицького та 1 села Олевського району жителі відселені повністю, проте ці населені пункти з обліку не зняті.

Впродовж другого півріччя 2001 року чисельність населення, яке проживає в зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зменшилася на 4,3 тисячі осіб (1,2%) і за даними звітів за формою № З (Чорнобиль), одержаних від сільських (селищних) рад, на 1 січня 2002 року склала 369,9 тисячі осіб, у тому числі в сільській місцевості — 202,7 тисячі (54,8 відсотка).

Чисельність населення зони безумовного (обов'язкового) відселення за друге півріччя минулого року скоротилася на 70 осіб (1,8%) і становила на початок 2002 року 3,9 тисячі осіб, що складає 1% від усього населення забрудненої території області. В населених пунктах II зони проживає 0,7 тисячі дітей молодше 16 років, їх частка в загальній чисельності зони складає 17,5%; осіб працездатного віку - 1,6 тисячі (42,3%); більше 1,5 тисячі осіб - у віці, старшому за працездатний (40,2%). Серед жителів зони безумовного (обов'язкового) відселення майже 18% одинаків, 3,2 тисячі осіб проживають в сім'ях, середній розмір яких складає 2.6 особи.

Серед населення зони безумовного (обов’язкового) відселення зареєстровано в Народицькому районі найбільшу кількість захворювань 2232,58 на 10 тис. населення та з діагнозом, що встановлений вперше – 85161,0 захворювань.

Чисельність населення зони гарантованого добровільного відселеная склала на початок п.р. 199,8 тисячі осіб (54% чисельності всієї забрудненої території), що на 2,1 тисячі (1%) менше, ніж на початок другого півріччя 2001 року. Дітей у віці 0-15 років тут проживає 41,8 тисячі (20,9%), осіб у працездатному віці - 103,2 тисячі (51,6%), осіб у віці, старшому за працездатний - 54,8 тисячі (27,5%). Частка одиноких людей серед населення цієї зони в порівнянні з іншими — найменша і складає 9,5%. Середній розмір сімей, які проживають в населених пунктах III зони, складає 3,2 особи.

Серед населеня зони гарантованого добровільного відселення переважають хвороби ендокринної системи, розлади системи травлення, порушення обміну речовин захворюваність на які становить в Овруцькому районі 123,7 на 10 тис. населення.

Чисельність населення зони посиленого радіоекологічного контролю скоротилася на 2,2 тисячі осіб (1,3%). На початок п.р в цій зоні проживало 166,2 тисячі осіб (45%), у тому числі 34,4 тисячі дітей молодше 16 років (20,7%), 82,9 тисячі осіб працездатного (49,9%) та 48,9 тисячі осіб старше працездатного віку (29,4%). Одинаки складають в чисельності населення IV зони 9,8%, середній розмір сім'ї - 3,2 особи.

Загалом серед населення I-III зон найпоширенішими є хвороби всіх форм гіпотеріозу, дифузний зоб, хвороби ендокринної системи, розлади системи травлення, порушення обміну речовин, тиреотоксикоз, вузловий зоб, цукровий діабет, хвороби системи кровообігу.

В зоні відчуження населення не проживає.

За даними звітів за формою № 7 (Чорнобиль), одержаних від державних адміністрацій районів та міст обласного підпорядкування, на 1 січня 2002 року в області проживало 428,3 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 359,2 тисячі осіб - на забрудненій території. Серед усіх постраждалих області 12,7 тисячі осіб (3%) мають посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 283,6 тисячі осіб (66,2%) - потерпілих від Чорнобильської катастрофи різних категорій, 130,7 тисячі дітей у віці молодше 18 років (30,5%) віднесені до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та 1,3 тисячі осіб (0,3%), які не віднесені до вищезгаданих категорій, але мають право на пільги, передбачені статтею 24 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". На забрудненій території ці категорії постраждалих складали відповідно 4,8 тисячі, 269,9 тисячі, 84,4 тисячі та 0,1 тисячі осіб.

У зв'язку з тим, що відомості про чисельність населення за результатами Всеукраїнського Перепису населення 2001 року ще не публікуються, дані про чисельність населення області на 1 січня 2002 року не надаються.

За розрахунками Держкомстату України середня тривалість очікуваного (або майбутнього) життя при народженні у 1999-2000 роках в Житомирській області складала 67,69 року, для чоловіків - 62,16 року, для жінок - 73,52 року. Розрахунок таких показників для 2000-2001 років Держкомстатом України заплановано на грудень поточного року.

В області гостро стоїть питання по захворюванням кишково шлункового тракту, що носить характер епідемії. Протягом 2001року зменшилась кількість інфекційних захворювань по гострих кишкових інфекціях на 1,2 % та дезинтерії на 45,6 % і становить 24,92, хоча і цей показник перевищує на 1,01 загальнодержавний. В свою чергу відбулося збільшення випадків інфекційних захворювань на 24,9 % на гостроентероколіт встановлений (ГЕК), на 12,0 % по ГЕК невстановленому, на 18,6 % по сумі ГЕК та в 2,2 рази по сальмонельозу і становить 32,0, що в двічі перевищує показник по Україні.

Основними причинами підвищення рівня інфекційних хвороб є недотримання санітарно-гігієнічних норм та правил та низька якість питної води.

Загалом, в області найпоширенішими класами хвороб є захворювання системи кровообігу – 560224 захворювань на рік, органи дихання – 199346  захворювань на рік (дані наведені в абсолютних величинах). Рівень захворюваності та поширеності хвороб населення продовжує зростати. Особливо це відчутно серед дорослого  та працездатного населення  ( табл. 4.1, 4.2.)

В області станом на 01.01.2002 р. нараховується 7 санаторних закладів, на 3820 ліжок, в яких протягом року оздоровлювалось 46608 чоловік, що на 1422 чоловіки більше ніж минулого року. Це головним чином повязано з покращенням фінансування діючих оздоровчих закладів та відкриття нового лікувально-профілактично-реабілітаційного центру “Полісся”.

 
Таблиця 4.1. Рівень захворюваності  населення, на 10 тис.
Таблиця 4.2.Поширеність хвороб, на 10 тис