Табл. 2.4.1. Мінерально-сировинна база

Види корисних копалин

Загальна кількість родовищ

Родовища, що розробляються

Одиниця виміру

Видобуток сировини в 2000 р.

Балансові запаси станом на 01.01.01 р.

1999 р.

2000 р.

1999 р.

2000 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Вугілля

2

2

1

1

Тис. т.

2

10920,0

Торф

187

187

59

59

Тис. т.

46

31873,0

Руди свинцю та цинку

1

1

0

0

Тис. т.

-

2066,0

Руди титану

10

10

3

3

-

-

-

Руди берилію

1

1

0

0

-

-

-

Руди ванадію

3

3

0

0

-

-

-

Руди цирконію

1

1

0

0

-

-

-

Скандій

3

3

0

0

-

-

-

Апатит

2

2

0

0

Тис. т.

-

1119818,0

Сировина карбонатна (вапняк) для вапнування кислих ґрунтів

1

1

0

0

Тис. т.

-

32018,0

Фтор

1

1

0

0

Тис. т.

-

46599,0

Сировина польово-шпатова

2

2

1

1

Тис. т.

1,139

648,8

Каолін

4

4

3

3

Тис. т.

16,5

11260,8

П’єзо-кварцит

1

1

1

1

т

0

0

Сланці перофілі-тові

2

2

0

1

Тис. т.

5

1775,0

Кварцити та кварц для вогнетривів

2

2

2

2

Тис. т.

1092,0

134763,0

Сировина цементна

1

1

0

0

Тис. т.

-

37470,0

Сировина скляна

4

4

2

2

Тис. т.

-

3232,0

Пісок будівельний

21

20

8

5

Тис. м3

368,0

92874,0

Пісок для пісочниць локомотивів

2

2

0

0

Тис. м3

-

4970,0

Суміш пісчано-гравійна

1

1

0

0

Тис. м3

-

10661,0

Камінь облицювальний

68

69

41

38

Тис. м3

71,28

107832,0

Камінь будівельний

71

71

37

32

Тис. м3

3680,0

1593652,0

Сировина керамзитова

1

1

0

0

Тис. м3

-

3773,0

Сировина цегельно-черепична

77

77

34

34

Тис. м3

12,0

76527

Води підземні (прісні)

36

36

12

12

Тис. м3/добу

30,05

205,8

Води підземні (мінеральні)

3

5

1

1

м3/добу

(Тис. м3/рік)

6,87

963,0

Всього

509

510

205

195