5.1. Ерозійні процеси прибережних смуг річок.

Основними причинами розвитку водно-ерозійних процесів є: надмірна розораність сільськогосподарських угідь, розміщення  просапних культур на схилах більше 30 (якщо з гектара схилових земель змивається в середньому за рік до 15 т. чернозему, то при розміщенні на її схилах просапних - від 80 до 130т./га), прямокутне розміщення границь полів, лісосмуг, доріг (без врахування фактору рельєфу), відсутність протиерозійної техніки для здійснення протиерозійних технологій.

Програмою захисту земель від водної ерозії, інших видів деградації земель Житомирської області, розробленою Житомирською філією Інституту землеустрою Української Академії аграрних наук (1995р.) визначено, що обсяги змиву ґрунтів із схилів складають: при середній водності рік - 6,615 млн. м3, при підвищеній водності 12,602 млн. м3.

Прояви водної ерозії виділено в наступні грунтово-ерозійні райони:

Під час складання Програми по області було залужено 5784,4 (64,6%) орних земель, посаджено 1681,6 (64,6%) водоохоронних насаджень, рекультивовано 324,5 га. (62,7%) порушених земель.

Програмою передбачено залужити 2647,7 га. орних земель, створити 922,8 га. водоохоронних насаджень, рекультивувати 192,7 га. порушених земель заліснити прилеглі до витоку орні землі площею до 50 га. Заходи програми не виконувались т. я. не були профінансовані.