Таблиця 4.2.Поширеність хвороб, на 10 тис.

Класи хвороб

Рік

1999

2000

2001**

1

2

3

4

 

Система кровообігу

287,98

613,81

560224

 

Органи дихання

2511,32

2572,95

199346

 

Новоутворення

68,82

71,08

39402

 

Ендокринна система, розлад живлення, порушення обміну речовин

406,33

384,54

61202

 

Кров і кровотворні органи

50,47

50,81

7452

 
<Примітка: * - за даними обласного центру “Здоров’я” дорослі та підлітки об’єднані в одну категорію;

                 ** -  дані по рівню захворюваності населення (табл.4.1.) та поширеності хвороб (табл.4.2.) за 2001 рік наведені в абсолютних величинах.