3.3.Дані спостережень та аналіз рівнів забруднення грунтів.

Питаннями моніторингу грунтів в області займаються такі лабораторії:

Державний  проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції (центр “Облдержродючість”) здійснює систематичні детальні агрохімічні обстеження грунтів  усіх сільськогосподарських угідь, встановлює ступінь забруднення грунтів   агрохімікатами та їх вплив на агрохімічні властивості грунтів, визначає вміст радіонуклідів у районах, потерпілих від аварії на ЧАЕС. Ним виконуються роботи по визначенню рівнів токсикологічного та радіоактивного забруднення рослинної продукції, аналізи на вміст радіонуклідів, солей важких металів, залишків пестицидів, нітратів в продуктах харчування, воді, визначенню якості кормів. 

За даними агрохімічного обстеження вміст гумусу в орних землях області знаходиться на низькому рівні. Так, грунтів з дуже низьким вмістом гумусу в орних землях є в наявності 611,1 тис. га, що становить 63,1%. Грунти з вмістом гумусу до 1% займають 96,8 тис. га (10%); 1,1-1,5% - 305,1тис.га (31,5%); 1,5-2,0% 209,2 тис. га (21,6%).

Виникає занепокоєння тенденція зниження вмісту гумусу в орних землях області.

Так, в цілому по області, в порівнянні з минулим туром обстеження, вміст гумусу знизився на 0,07% (3,6 відсотка) і становить 1,89%. На 0,17-0,19%  знизився вміст гумусу в Нов.-Волинському, Попільнянському, Любарському, Бердичівському районах. При дуже низькому вмісті гумусу в орних землях цих районів ( відповідно 1,56-1,57%) пройшло зниження його вмісту за 5 років на 0,13%, що становить 8,3 відсотки.

Для припинення процесу зниження вмісту гумусу в орних землях необхідно збільшити внесення органічних добрив, розширити посіви сидератів та багаторічних трав, ширше впроваджувати  мінімізацію обробітку грунту.

У держуправлінні екології та природних ресурсів питаннями моніторингу грунтів займається ла­­­бораторія грунтів,  штат якої складається з 1 чол. -  головного спе­­­ціаліста.

     З метою  організації та проведення моніторингу грунтів на те­­­риторії Житомирської області встановлені  постійні місця (це  в  середньому  3-4  точки  у  кожному адміністративному районі облас­­­ті), розташування яких узгоджене з управлiнням  земельних  ресурсiв  (землі  сільськогосподарського призначення). Точки відбору визнача­­­лись таким чином,  щоб дати характеристику всіх типів наявних у  даному  районі  грунтів, причому  частина точок відбору - орні землі, реш­­­та - польові лісосмуги, що дає можливість простежити вплив сільсько­­­господарського використання земель на вміст у них забруднюючих ре­­­човин. Проби відбираються двічі на рік – навесні, до початку вегета­­­ційного періоду, та восени після закінчення збору врожаю.

      Протягом 2001 року відібрано та проаналізовано 99 проб грунту сільгоспугідь у 65 точках на території 19 районів області.

При цьому, виявлено 25 випадків перевищення ГДК за вмістом нітратів, та 4 випадки перевищення ГДК за вмістом рухомої сірки..

Аналізуючи одержані протягом 2001 року результати  обстеження сільгоспугідь, можна зробити висновок, що основним джерелом їх забруднення є неправильне використання в ряді господарств мінеральних добрив та  засобів захисту рослин. Так, у Бердичівському районі, (СТОВ “Солотвинське”, поле № 6) виявлено перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) нітратів-528,0 мг/кг, що перевищує ГДК у 4,1 рази;

На хмільниках та овочевих ділянках спостерігається підвищений, у порівнянні з фоновими точками, вміст міді, що, звичайно, є результатом боротьби з хворобами рослин за допомогою бордоської рідини та інших препаратів, що містять мідь. Якщо у більшості проаналізованих проб вміст міді не перевищує 10мг/кг, то у грунті овочевої ділянки с. Левків Житомирського району він складає 27-35 мг/кг, а у грунті хмільника ПСП “Повчанське” Лугінського району – 17 мг/кг. І хоч ці величини ще не досягають величини ГДК для міді (55мг/кг), та все ж ці цифри повинні насторожувати.

      Крім того, лабораторією щорічно проводиться обстеження земель області за такими групами:

- Землі населених пунктів. Протягом 2001 року обстежені санітарно-захисні зони міських звалищ побутових відходів м. Житомира та м. Коростишева, перевищень ГДК не виявлено;

- Землі природоохоронного призначення. Проби відбирались на території Ботанічного саду Державного агроекологічного університету. При цьому виявлені два випадки перевищення ГДК за вмістом нітратів, причиною яких є використання донних відкладень з водойми для підживлення насаджень. 

 - Землі автомобільних шляхів. Протягом 2001 року лабораторією держуправління були обстежені  чотири основних автодороги, що прямують від м. Житомира  у північному, південному, західному та східному напрямках та три об’їздних дороги у місцях найбільших транспортних потоків, а саме на виїздах з обласного центру та автодороги міст обласного підпорядкування.

Проби відбирались на відстані 5, 10 та 50 м від полотна автошляху. За точку відбору приймався дорожній знак “Населений пункт”.

У відібраних та проаналізованих протягом 2001 року пробах чітко простежується тенденція підвищеного вмісту свинцю, кадмію та цинку у точках, розташованих на відстані 5 м від полотна порівняно з більш віддаленими. Виявлено два випадки значного перевищення ГДК вмісту свинцю  у пробах грунту – на виїзді з м. Коростеня у північному напрямку, на відстані 5 та 10 м від дороги відповідно 232мг/кг(7,7ГДК) та 378 мг/кг (12,6ГДК).

Також протягом 2001 року були обстежені території двох дитячих установ м. Житомира - спеціалізованого дитячого закладу №41 м. Житомира та загальноосвітньої школи №3 м. Житомира. При цьому виявлене перевищення ГДК вмісту важких металів на території загальноосвітньої школи №3: в 5 пробах з 7 перевищення вмісту свинцю у 1,3-3,2 раза. У всіх відібраних для аналізу пробах вміст цинку перевищує ГДК в межах               1,2-4,2 раза. Причиною такого значного забруднення території школи є розташування її вздовж вулиці Котовського з великим транспортним навантаженням та, можливо, близькість заводу “Електровимірювач”. Результати хіміко-аналітичного контролю грунтів наведені в таблиці 3.3.1.

 
Таблиця 3.3.1.  Хіміко-аналітичний контроль грунтів.