2.6. РОСЛИННИЙ СВІТ

Житомирська область займає одне з провідних місць в Україні  по запасах лісових ресурсів. Лісистість складає майже третину її території. Загальний запас деревини становить понад 120 млн. куб. метрів. За останні десятиліття щорічно збільшується площа лісів, покращується породний склад, зростає частина насаджень із переважанням сосни та дуба. Пістійно зростає площа лісів І групи, тобто тих де переважають  захисні  функції.

Значна частина низькопродуктивних насаджень розташована у північних держлісгоспах області, де у 1950 – 70 роки проведене  лісоосушення без подальшого лісогосподарського освоєння. Незадовільна нині вікова структура лісів області – молодняки займають 32,4% плоші,  середньовікові насадження – 40,9%,  пристигаючі – 17,1%, а стиглі та перестиглі – 9,6%. Вікова структура насаджень виправляється дуже повільно  та поступово.

В зв’язку з постійним зростаючим антропогенним навантаженням, несприятливими кліматичними умовами загальний санітарний стан лісів є складним. Сприяє цьому погіршення ситуації в лісах окремих лісокористувачів,  де лісозахисні заходи практично не проводяться.

Особливо слід підкреслити існування  ряду негативних  тенденцій в лісах області, пов’язаних із  припиненням традиційного ведення лісового господарства на значних площах лісів, які знаходяться в зоні  безумовного відселення (де щільність  забруднення території Сs137 перевищує 15,0 Кі/км2). В цих лісах фактично  не проводяться рубки догляду  за лісом, внаслідок чого  різко погіршується санітарний стан, зменшується приріст, збільшується пожежна небезпека. Згадані ліси потребують розробки спеціальних заходів з метою підтримання біологічної стійкості насаджень із забезпеченням збереження основних захисних функцій лісу в зоні радіоактивного забруднення.

Не зважаючи на складне фінансове становище лісогосподарськими підприємствами об’єднання “Житомирліс” проводились роботи щодо покращення санітарного стану лісів.

Обсяг рубок на 1 га вкритої лісом площі складає біля 2,2 м3 в рік.

На протязі 2001 року підприємствами об’єднання “Житомирліс” рубки головного користування проводились в межах затвердженої розрахункової лісосіки. При розрахунковій лісосіці 934,0 тис.м3, фактично зрубано 821,5 тис.м3, в тому числі по хвойному господарству 513,4 тис.м3,  фактично зрубано 514,8 тис.м3, твердолистяному 106,2 тис.м3, фактично зрубано 99,4 тис.м3, м’яколистяному 314,4 тис.м3, фактично зрубано 207,3 тис.м3.

Динаміка спеціального використання лісових ресурсів по державному лісогосподарському об’єднанню “Житомирліс” приведена в табл.2.6.1. (а).

Перевищення розрахункової лісосіки по хвойному господарству відбулося за рахунок  невикористаної затвердженої розрахункової лісосіки минулих років Овруцько-Народицьким спецдержлісгоспом.

Площа лісів обласного комунального агролісогосподарського підприємства складає 322,5 тис.га, або кожен третій гектар області, зайнятий лісом. Висока питома вага площі лісів агоропромислового комплексу  свідчить про їх роль як важливої складової частини комплексу факторів, які регулюють екологічну обстановку, а також як джерела деревини та іншої лісової продукції.

Підрозділами підприємства “Житомироблагроліс” в 2001 році рубки головного користування здійснювались відповідно до затвердженої розрахункової лісосіки.

При розрахунковій лісосіці 78,94 тис.м3, фактично зрубано 60,70 тис.м3,  в тому числі по хвойному господарсту 24,32 тис.м3, фактично становить 23,1 тис.м3, твердолистяному 7,6 тис.м3, фактично 6,3 тис.м3, м’яколистому 47,02 тис.м3, фактично 31,3 тис.м3.

Динаміка спеціального використання лісових ресурсів по обласному  комунальному агролісогосподарському підприємству “Житомироблагроліс” приведена в табл.2.6.1. (б).

На протязі 2001 року  підприємствами об’єднання “Житомирліс” заготовлена необхідна кількість насіння і виконані роботи на посадці і посіву лісу відповідно до планових завдань.

Лісовідновлення та лісорозведення на землях лісового фонду проведено на загальній площі 4007 га, що на 170 га більше ніж в 2000 році, в тому числі   залісення лісосік,  на площі 3371 га, створення захисних лісонасаджень на непридатних для сільського господарства землях 111 га.

Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних  лісонасаджень по державному лісогосподарському об’єднанню “Житомирліс” приведена в табл. 2.6.2. (а).

В лісах підприємства “Житомироблагроліс” значно вища питома частка невкритої лісом площі, яка становить 17,6 тис.га або 5,7% від  загальної. Малоцінні листяні ліси становлять 40,8 %, що в 2 рази більше ніж в об’єднанні “Житомирліс”.

Разом з тим в 2001 році  лісовідновлення та лісорозведення  на землях лісового фонду проведено на загальній площі 810 га, що на 13 га меньше ніж в 2000 році, в тому числі залісення лісосік 404 га і створення  захисних лісонасаджень на непридатних для сільського господарства землях 23 га, що на 87 га меньше ніж в 2000 році.

Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних  лісонасаджень обласним комунальним агролісогосподарським підприємством “Житомироблагроліс” приведена в . табл 2.6.2. (б).

На протязі  минулого року лісова охорона об’єднання “Житомирліс” значно посилила контроль за  охороною лісових насаджень від пожеж, що дало відчутні результати.

Так, в 2001 році в лісах об’єднання відбулося 42 випадки пожеж, проти 135 в 2000 році. Площа пройдена  пожежами склала  8,67 га проти 26,22 на в 2000 році.

За порушення правил пожежної безпеки в лісах України до адміністративної відповідальності притягнуто  138 чол.,  сума  накладених штрафів склала 3409 грн.

В лісах підприємства “Житомироблагроліс” виникло 2 пожежі, проти 52 в 2000 році. Площа пройдена пожежами склала 27,4 га проти 28 га в 2000 році. За порушення правил пожежної безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 2 чоловіки, сума накладених штрафів склала 51 грн.

Рослинний світ області характеризується великою різноманітністю флористичних комплексів і є джерелом цінних сировинних ресурсів: лікарських, харчових, технічних, тощо.

Чорнобильська трагедія, несприятлива екологічна ситуація та тривале безконтрольне використання рослинних ресурсів призвели до зменшення природних ресурсів багатьох видів флори області, розвитку тенденції до скорочення сировинного ареалу більшості цінних видів, виснаження їх популяції і, як наслідок, перехід їх до розряду рідкісних.

На території області заготівлею лікарської та технічної сировини займаються такі організації, як Житомирське державне лісогосподарське об'єднання "Житомирліс", Житомирська облспоживспілка, ЗАТ "Ліктрави".

 ЗАТ "Ліктрави", що розташоване в м. Житомирі, є єдиним спеціалізованим підприємством в Україні з переробки та розфасовки лікарських рослин в натуральному вигляді. Динаміка заготівлі лікарської сировини приведена в табл. 2.6.3.

В порівнянні з минулорічними об'ємами заготівлі відмічається певне зростання обсягів заготівлі лікарської та технічної сировини у 2001 році. Так у 2001 році об'єм заготівлі виріс на 12 т.

В цілому, зростання обсягів заготівлі лікарських рослин на території області ведеться за рахунок певних видів лікарської та технічної сировини массового зростання, запаси якої значні та повністю достатні для задоволення потреб фармацевтичної промисловості та служб охорони здоров'я населення України і мають активні відновлювальні властивості.

На протязі 2001 року по містах області проведений великий обсяг роботи по догляду за зеленими насадженями. Так, в м.Новоград-Волинському посаджено 750 шт. дерев сосни, берези та каштану. Новоград-Волинським арендним підприємством з благоустрою проведена робота по реконструкції існуючих насаджень та постійному догляду за деревами, їх кронуванню. На суму більше 4 тис. гривень облаштовано квітників. В інших містах області проведена робота по догляду за зеленими насадженями загальною площею більше 40 га.

Житомирським спеціалізованим ремонтно - будівельним підприємством "Зеленбуд" у м.Житомирі на протязі минулого року збільшено обсяги робіт по догляду за зеленими насадженями майже на 16 % в порівнянні з 2000 роком. За 2001 рік по місту посаджено 1298 шт. дерев та майже 200 шт. чагарників, проведено ремонт газонів на загальній площі 3417 м2. Виконані роботи по догляду за скверами, парками та придорожними зеленими смугами на площі в 45 га.

Дані по озелененню населених пунктів за останні 3 роки приведені в таблиці 2.6.4.

 
Табл. 2.6.1. (а) Динаміка спеціального використання лісових ресурсів по державному лісогосподарському об’єднанню "Житомирліс”
Табл. 2.6.1. (б) Динаміка спеціального використання лісових ресурсів по обласному комунальному  агролісогосподарському  підприємству “Житомироблагроліс “
Табл.2.6.2. (а) Динаміка лісовідновлення,  лісорозведення та створення захисних лісонасаджень по державному лісогосподарському об’єднанню “Житомирліс”, га
Табл. 2.6.2 (б). Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та  створення захисних лісонасаджень по обласному комунальному  агролісогосподарському  підприємству “Житомироблагроліс “, га
Табл. 2.6.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини, т.
Табл. 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га