2.5. ВІДХОДИ

Скорочення обсягів виробництва, що спостерігалось у більшості галузей промисловості області протягом останніх років суттєво не покращило ситуацію щодо утворення, зберігання та видалення відходів, яка на сьогодні є однією з самих гострих екологічних проблем області.

Токсичні промислові відходи з причин відсутності в області полігонів по їх захороненню складуються на спеціально обладнаних майданчиках підприємств. За даними обласного управління статистики на початок року на них накопичено  1,55 тис. т. відходів, з яких 0,77 тис. т., або 50 %, відносяться до I та II класу небезпеки. Серед них домінують відходи, що містять важкі метали (шлами гальвановиробництв, відпрацьовані акумулятори, люмінесцентні лампи), відходи нафтопродуктів, агресивні розчини, та інші. Протягом року в області утворилось 0,197 тис. т. токсичних відходів I – IV класу небезпеки, 0,12 тис. т., або 63 % від загальної кількості складають відходи I класу небезпеки; 0,05 тис. т. або 27 %   II – ого; 0,01 тис. т., або 5 % III – ого;0,01 тис. т. або 5 % IV класу небезпеки. ( табл. 2.5.1.).

Значна частина відходів II – IV класу використовується як вторинна сировина. Так у 2001 році повторно використано 28,3 % відходів від загальної маси утворених за рік.

За даними обласного управління статистики в області налічується 6 підприємств які переробляють (утилізують) відходи ІІІ класу небезпеки (поліамідного, поліетиленового та поліпропіленового виробництва) та відходи IV класу небезпеки (паперову та картонну макулатуру). З них 1 підприємство потужністю 1150 т./рік, переробляє (утилізує) відходи поліамідного, поліетиленового та поліпропіленового виробництва, інші 4 (паперові фабрики) загальною потужністю 25780 т./рік, переробляють (утилізують) макулатуру (табл. 2.5.5.). В 2001 році відходів поліамідного, поліетиленового та поліпропіленового виробництва було перероблено 749,6 т. або 65 %, макулатури 9477,5 т., або 37 % що в порівнянні з попереднім роком більше на 62 % та 24 % відповідно.

Переважна кількість відходів I – II класу токсичності, (біля 71 %), утворюється на підприємствах Мінпромполітики та Мінтранспорту України.

Крім того, в області накопичено біля 12т. т. шламів каменеообробних підприємств, які вміщують сполуки трьохвалентного хрому і не приймаються на полігони побутових відходів.

В області лише 2 полігони запроектовані та побудовані з урахуванням екологічних вимог:

-         полігон промислових відходів ВАТ “Шкірооб”еднання ім. Ілліча” в Бердичівському районі, функціонує з 1996 року, будівництво продовжується, розраховано на 10 років;

-         полігон для складування зневодненого осаду Фабрики банкнотного паперу в Малинському районі, який введено в експлуатацію в1997 році.

Розробили проектно – кошторисну документацію та пройшли державну екологічну експертизу проекти по будівництву полігонів твердих побутових відходів у містах Коростишеві, Радомишлі та Нововоград – Волинському.

Всього ж в області нараховується 850 звалищ побутових відходів, на яких накопичено біля 10,2 млн. т відходів на площі біля 508 га., 795 звалищ від загальної кількості належать сільським та селищним радам (табл.2.5.2.).

 Окрему групу токсичних відходів становлять непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР). За даними спільної інвентаризіції проведеної управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, державної санітарно-епідеміологічної служби та державного управління екоресурсів їх нараховується в області 0,508 тис. т. Протягом минулого року знищено 0,009 тис. т. і використано 0,006 тис. т.

Протягом року проведена певна організаційна робота щодо створення та ведення реєстрів об’єктів оброблення та утилізації, місць видалення відходів згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 1998р. №1360 та №1216.

Станом на 01.01.2002 р. в реєстри внесено 69 паспортів місць видалення та 45 об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства держуправлінням проводиться робота щодо розгляду, погодження та надання на затвердження облдержадміністрації лімітів на утворення відходів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України №1218. Так протягом 2001 року затверджено ліміти на 2002 рік для 251 підприємств області (табл. 2.5.3.). На виконання постанови Кабінету Міністрів України №440-95 року видано 10 дозволів на поводження з токсичними відходами (табл. 6.1.2.).

Необхідно відзначити, що питанням організації санітарної очистки  населених пунктів з боку місцевих органів влади приділялась недостатня увага. Зокрема, в містах і селах області санітарною очисткою не охоплені території приватних володінь, що приводить до організації несанкціонованих сміттєзвалищ. На протязі року було ліквідовано 514 сміттєзвалищ побутових та промислових відходів.

Серйозною проблемою в питаннях поводження з відходами є приведення в безпечний екологічний стан міських звалищ побутових відходів. Звалища відходів в містах Житомирі, Бердичеві, Коростені, Новоград-Волинському, Коростишеві, Малині, Радомишлі експлуатуються з порушенням  екологічних та санітарних вимог: не дотримуються технологічні вимоги складування відходів, відсутні спостережні свердловини за  змінами у стані підземних вод, не дотримані розміри санітарно-захисних зон.

Проектно-кошторисна документація на будівництво нових полігонів твердих побутових відходів розроблена для міст Коростишева, Нов.-Волинського, Радомишля,  документація по цих об’єктах отримала позитивні висновки екологічної експертизи.

З причини обмеженості коштів на природоохоронні заходи будівництво нового полігону ведеться тільки в Радомишлі. З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2000-2001 роках на його будівництво було виділено 450 тис.грн., кошти освоєні повністю. Будівельні роботи виконані на 33% від кошторисної вартості будівництва – 1,345 тис.грн.

Фактів імпорту небезпечних відходів для переробки на підприємствах області не зафіксовано.

 
Табл. 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т
Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області
Табл. 2.5.3. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та розміщення відходів
Табл. 2.5.4. Зареєстровано відходів у області
Табл. 2.5.5. Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів