Табл.2.6.2. (а) Динаміка лісовідновлення,  лісорозведення та створення захисних лісонасаджень по державному лісогосподарському об’єднанню “Житомирліс”, га

Заходи

1999р

2000р.

2001р.

Лісовідновлення, лісорозведення на землях лісового фонду

3678

3837

4007

В т.ч. залісення лісосік

3076

3676

3371

Створення захисних лісонасаджень на непридатних для с/гземлях

185

173

111

Створення полезахисних лісових смуг

-

-

-