Табл. 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га

Заходи

Рік

1999 р.

2000 р.

2001 р.

1

2

3

4

Створено нових зелених насаджень

2,3

4,2

-

Проведено ландшафтну реконструкцію насаджень

7,8

-

1,8

Проведено догляд за насадженнями

33,5

63,7

79,69